Låt lantbruksföretagen ta del av LOV

Ingrid Lindblad (C), gruppledare i Göteborg.
Foto: Pressbild
Helena Richarsson, lantbruksföretagare.
Foto: GT-EXPRESSEN

I och med att Göteborg nu röstat igenom LOV öppnas möjligheterna för att daglig verksamhet även ska kunna ske på exempelvis hästgårdar, skriver centerpartisten Ingrid Lundblad och lantbruksföretagaren Helena Richardsson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I och kring Göteborg finns företag inom lantbruk, såsom häst- och odlingsgårdar. Det är verksamheter som lever på små marginaler och drivs av människor som har som mål att kunna försörja sig på en passion snarare än att maximera vinsten. Ofta räcker grundverksamheten inte till för att gå runt och flera bisysslor krävs för att öka de ekonomiska flödena.

Dessa gårdar är ofta viktiga samlingsplatser för föreningsliv, engagerade barn, ungdomar och vuxna och intresset av deras verksamheter är stor. Företagen präglas av att inte bara ha avlönad arbetskraft utan det ideella arbetet utgör en självklar del. Lantbruksföretagen är lokalt förankrade och är många gånger en socialt viktig del i lokalsamhället som ger tillfälle för högstadie- och gymnasieungdomar att genomföra prao, erbjuda sommarjobb och även i några fall deltidsarbeten.


Dessa lantbruksföretag kan även bli en fristad för de människor som inte har möjlighet att delta i det ordinarie arbetslivet. Gårdarna erbjuder en helt unik miljö med gott om tid för återhämtning, rehabilitering eller daglig verksamhet. Göteborgs stad kan nu välja att både stödja dessa lantbruksföretag och ge möjlighet för de människor som behöver tillgång till en annan vardag av olika anledningar.   


Kommunfullmäktige har nu röstat igenom LOV (Lagen om valfrihet) inom daglig verksamhet. Lantbruksföretagen i Göteborgs stad är utmärkta alternativ som kan bereda plats för människor med funktionshinder. Kommunen har tidigare främst erbjudit egna lösningar och lantbruk passar inte att driva i kommunal regi. Men nu kan kommunen öppna upp för olika kommunala rehabilitering- och habiliteringsinsatser och lokala arbetsmarknadsåtgärder. Men det är viktigt att kommunen i utformandet gör krav som även mindre företag kan klara av att ansöka. Stora upphandlingar och kommunala avtal som genomförs kräver ofta avancerade kvalitetssystem och att varje leverantör ska kunna erbjuda 50 till 100 platser. Det är viktigt att företagen får vara med i upphandlingen och ges möjlighet att erbjuda det antal platser som deras verksamhet klarar av.


Vi i Centerpartiet Göteborg tror på att underlätta och möjliggöra för våra lantbruksföretag att aktivt delta i samhällslivet. Genom att låta mindre lokala enheter ta del av samhällsbyggandet erbjuds ett bredare utbud, där människans behov står i centrum.  Stora, kommunala lösningar passar inte alla individer. Detta är ett utmärkt sätt att både öppna upp för människor långt bort från ordinarie arbetsmarknad, öppna upp för LOV inom daglig verksamhet och samtidigt värna våra mindre lantbruksföretag.


Ingrid Lindblad

Gruppledare Centerpartiet Göteborg


Helena Richardsson

Lantbruksföretagare i Skändla Hisingen