Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Låt Göteborgs Folkhögskola stanna kvar i regionens ägo

Vänsterpartiet ser inga som helst motiv för att överlåta Göteborgs Folkhögskola till någon annan huvudman än Västra Götalandsregionen, skriver flera vänsterpartister.Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Jan Alexandersson (V), ersättare i regionstyrelsen.Foto: JÖRAN FAGERLUND
Ida Legnemark (V), vice ordförande i styrelsen för folkhögskolorna.Foto: PRESSBILD
Lena Jagers Bladini (V), ersättare i styrelsen för folkhögskolorna.Foto: BERT LEANDERSSON
Marjan Garmroudi (V), ledamot i kulturnämnden.Foto: PETER WAHLSTRÖM

Vänsterpartiet kommer rösta nej till att den nybildade föreningen Selma ska få ta över en av landets största folkhögskolor. Vi ser inga som helst motiv för att överlåta Göteborgs Folkhögskola till någon annan huvudman, skriver flera vänsterpartister i VGR.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Vi i Vänsterpartiet vill inte att Västra Götalandsregionen lämnar ifrån sig Göteborgs Folkhögskola. Det finns ett förslag om att VGR ska överlåta skolan till den nybildade Selma folkhögskoleförening, för att de önskar sig en folkhögskola. Föreningen företräds av en interimsstyrelse med Lisbeth Sundén Andersson som ordförande, före detta riksdagsledamot för Moderaterna. Ann-Sofie Hermansson, före detta kommunalråd för S i Göteborg, är en av styrelseledamöterna. 

 

Vi ser inga som helst motiv för att överlåta Göteborgs Folkhögskola till någon annan huvudman. Det är en av Sveriges största folkhögskolor och en mycket väl fungerande verksamhet. Lokalerna finns vid Nya Varvet och i Biskopsgården. 

 

Skolan står mitt i dagens verklighet och tar ett stort ansvar för sin del av att ge den utbildning som varje deltagare och vårt samhälle behöver. Inte minst har skolan en viktig uppgift i att erbjuda utbildning för nyanlända, men också för andra deltagare som är invandrare. Många av deltagarna går på den allmänna kursen som ger kunskaper motsvarande grundskole- eller gymnasieutbildning. Det erbjuds, SFI, Svenska för invandrare och Studiemotiverande kurs. Skolan utbildar måltidsbiträden, lokalvårdare, fritidsledare, stödassistenter och har utbildningar inom teater och filmproduktion. 

 

Västra Götalandsregionen bedriver i dag sex av de 21 folkhögskolor som finns i Västra Götaland. De sex skolorna hänger ihop i en helhet, geografiskt men också genom sina olika inriktningar. De andra femton skolorna har andra huvudmän än regionen, och benämns rörelsedrivna. Huvudmännen är stiftelser och organisationer som i sin tur företräder våra stora folkrörelser, föreningar och kyrkor. Skolorna har statligt stöd via Folkbildningsrådet och en del av sin finansiering från Västra Götalandsregionen. 

 

Folkhögskolorna är en viktig del av utbildningssystemet, och vi i Vänsterpartiet värnar alla skolor. 

 

Studieformen folkhögskola passar många som behöver en ny chans till en gymnasiebehörighet eller en första chans för den som kommer från ett annat land. Folkhögskolor står för mer än utbildning genom att de har ett mer mångfacetterat bildnings- och kulturuppdrag. Många av skolorna erbjuder internat och varje skola påverkas av att huvudmannen sätter sin prägel på den. Men det finns också en poäng i att inte alla folkhögskolor ska ha en folkrörelse som huvudman. Många känner sig inte bekväma med att vara deltagare på en skola som präglas av till exempel nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen eller en viss kyrka. 

 

De sex regionala skolorna är ett viktigt komplement till de rörelsedrivna skolorna och en viktig demokratisk kraft i skapandet av en mer jämlik och jämställd region.

 

Vänsterpartiet är det enda parti i Västra Götalandsregionen som hade en högre budgetram för folkhögskolorna i förslaget till budget 2020, då vi vill satsa 17 miljoner mer på skolorna än vad något av de andra partierna vill. 

 

Förfrågan från föreningen Selma använder argumentet att: ”... mer aktivt föra in en rad centrala demokratifrågor i folkbildningen” och att: ”Det behövs ett ordentligt kunskapslyft i dessa frågor [...]”  Det är inget annat än en okunnig förolämpning av den skola som redan finns. Självklart är Göteborgs Folkhögskola en del av den demokratiska studieform som besjälar hela folkhögskolesfären. Vi vet också att den absoluta majoriteten av personalen på skolan, av de ungefär 60 anställda, inte vill ha någon ny huvudman i form av ”Selma”. Det är ett av våra demokratiargument, ett personaldemokratiargument. 

 

Vänsterpartiet kommer att föreslå avslag när frågan om att överlåta Göteborgs Folkhögskola kommer upp till beslut. 

 

Jan Alexandersson (V)

Ersättare i regionstyrelsen

 

Ida Legnemark (V) 

Vice ordförande i styrelsen för folkhögskolorna

 

Lena Jagers Bladini (V)

Ersättare i styrelsen för folkhögskolorna

 

Marjan Garmroudi (V)

Ledamot i kulturnämnden