Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Låna för snabba inköp av nya fartyg

Flottan är helt enkelt för liten för att samtidigt verka i Östersjön och skydda sjöfarten på Västkusten fullt ut, skriver Christoffer Karlsson vid LUF.Foto: HAMPUS HAGSTEDT/FÖRSVARSMAKTEN
Christoffer Karlsson, vice förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet.Foto: PRESSBILD

Trots väsentliga förstärkningar av Försvarsmaktens anslag krävs ytterligare medel för att kunna skydda Göteborgs hamn. Låna för snabba inköp, skriver Christoffer Karlsson, vice förbundsordförande LUF med anledning av inledningen av Folk och Försvars rikskonferens i dag.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Med överenskommelsen mellan Liberalerna, Centerpartiet och regeringspartierna så har Försvarsmaktens ekonomi stärkts väsentligt för de kommande åren. Den tidigare fullständigt otillräckliga finansieringen har nu förbättrats. Men, bättre är inte tillräckligt.

 

Vi ser en ständig utveckling av nya vapensystem i Ryssland och politisk vilja att använda vapenmakt och andra säkerhetspolitiska verktyg för att uppnå utrikespolitiska mål. Omvärlden fortsätter att bli allt mer osäker. 

 

På samma sätt som Sparta under Peloponnesiska kriget angrep Atens landsbygd och brände deras åkrar, kan störningar av handel och försörjning vara kraftfulla säkerhetspolitiska verktyg även i dag. För 2 450 år sedan klarade sig Aten tack vare sin starka flotta, genom sin möjlighet att sjövägen ta in mat och andra förnödenheter. 

 

Skillnaden är att Sverige i dag saknar möjlighet att skydda alla försörjningsmöjligheter in i landet samtidigt. Flottan är helt enkelt för liten för att samtidigt verka i Östersjön och skydda sjöfarten på Västkusten fullt ut.

 

Trots att försvaret nu satsar på nya förband, ökad närvaro på Gotland, större förmåga i flygvapnet och flera nya vapensystem finns det fortfarande brister. En del av de satsningar som har aviserats ligger bortom 2025 och präglas därför av en högre grad av osäkerhet vad gäller faktiskt genomförande. Den svenska flottan är kanske värst drabbad av denna osäkerhet. 

 

Med ett samhälle som är helt beroende av en trygg tillförsel av mat och andra varor utifrån är hamnarnas och sjövägarnas säkerhet oerhört viktig. Bara Göteborgs hamn hanterar närmare en tredjedel av Sveriges utrikeshandel. En relativt enkel minering eller en ensam ubåt i Kattegatt kan orsaka tomma hyllor i våra matbutiker. Men inte bara försörjningen av mat och andra dagligvaror kommer att drabbas om Göteborgs hamn blir obrukbar. Importen av olja är också koncentrerad till Västkusten. Olja som tyvärr fortfarande är helt nödvändig för att samhället ska rulla på. Det handlar om drivmedel till civila fordon, bränsle till reservaggregat i hela landet, och inte minst, bränsle till Försvarsmaktens fordon, fartyg och luftfartyg. 

 

Vikten av Göteborgs hamn stannar inte vid tillförseln av varor utifrån. Hamnen är avgörande för att Sverige ska kunna ta emot militär hjälp utifrån. Transporter till Sverige av tunga fordon som exempelvis stridsvagnar, lastbilar och artillerisystem kräver logistisk möjlighet att ta emot dessa. Den möjligheten är störst på Västkusten. Inte minst i en redan pågående konflikt, där västra Sverige är något mer skyddad än syd- och ostkusterna. 

 

Mot bakgrund av att Västsverige är helt central för såväl civil försörjning som förstärkningar från utlandet, måste hamnarna och sjövägarna in ha ett adekvat skydd. Därför måste ytterligare resurser tillskjutas Försvarsmakten så att förmågan att skydda bland annat Göteborgs hamn ökar. 

 

Den marina närvaron på Västkusten ökar genom nya amfibieförband. Men flottan behöver också stärkas för att kunna tillgodose en tillräcklig västsvensk närvaro. Detta gäller även luftvärnet, som behöver växa för att kunna garantera ett ständigt paraply över Göteborg, utan att lämna andra viktiga platser oskyddade. När det kommer till försvarspolitik är kvantitet också en kvalitet, och flera olika samverkande system för Västkustens skydd skapar en starkare helhet. 

 

Med vetskapen om att satsningar på försvaret ofta dras med långa ledtider borde resurser tillskjutas omgående. Sverige har tack vare sund ekonomisk politik under lång tid en mycket låg statsskuld. Staten borde låna pengar till snabba inköp av nya fartyg, sensorer och vapensystem till flottan om den politiska oviljan att öka de årliga försvarsanslagen mot 2 procent av BNP består. Skulle en konflikt i vårt närområde utbryta kan en sådan investering återbetala sig flera gånger om genom fortsatt öppna handelsvägar. Kunde Aten, så kan vi. 

 

Christoffer Karlsson 

Vice förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet