Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Lämna inte utsatta områden i Göteborg åt sitt öde

Marie Brynolfsson (V), 2:e vice ordförande SDN Norra Hisingen.Foto: PRESSBILD
Roger Höög (V), 2:e vice ordförande AB Framtiden.Foto: ALICE VERNERSSON

I Göteborg ska alla oavsett ekonomiska resurser kunna få en bostad på lika villkor, skriver Marie Brynolfsson (V) och Roger Höög (V).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Göteborg är en segregerad stad och skillnaderna i livsvillkor ökar för varje år. De rika bor flott i villakvarter och de med låg inkomst hänvisas till eftersatta områden. Likaså blottlägger skolsegregationen klassklyftorna på ett plågsamt sätt. Barns uppväxtvillkor skiljer sig åt beroende på om de växer upp i en 27 miljonersvilla i Hovås eller i en lägenhet i Backa. 

I Göteborg ska alla oavsett ekonomiska resurser kunna få en bostad på lika villkor. Den med lägre inkomst ska inte behöva stå i kö till bostäder av sämre kvalitet belägna i särskilda områden öronmärkta till resurssvaga grupper. Göteborg har en stark allmännytta vilket innebär att kommunen äger ett stort antal hyreslägenheter. Det ger en unik möjlighet att kunna bryta bostadssegregationen och den ojämlikhet som råder. 

Exempelvis har de kommunala bostadsbolagen tillsammans med andra lyckas bryta en negativ social utveckling i Backa. När Vänsterpartiet styrde tillsammans med rödgröna gjorde det kommunala bolaget AB Framtiden enorma satsningar för att bryta den negativa sociala utvecklingen. Genom ihålligt arbete kunde trenden vändas till något annat. Ungdomar fick praktik, jobb och kunde få en möjlighet till egen bostad. 

Ett annat projekt gick ut på att fånga upp mammor och ge dem jobb, en viktig insats för att bryta segregationen och skapa ekonomisk jämlikhet. Dessutom rustades ett stort antal områden upp och blev mer attraktiva. 

AB Framtiden har nu tagit fram en strategi för hur de eftersatta områdena ska stärkas. Strategin är offensiv och innehåller satsningar på nyproduktion, upprustning och renovering, en social utvecklingsfond och mycket mer. Allt för länge har de mest slitna områdena lämnats efter. I vissa stadsdelar har knappt någon nyproduktion skett på ett kvarts sekel, trots att invånarantalet ökat kraftigt. Invånarna i de eftersatta områden förtjänar bättre än vad som hittills erbjudits.

Högerstyret har som målsättning att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden efter 2025. Det är bra och önskvärt. Tyvärr leder deras politik i stället till att områdena kommer bli fler inom kort. 

I dag tillhör inte Backa de särskilt utsatta områdena utan är ”bara” ett utsatt område enligt polisens definition. Polisen menar att ett ”utsatt område karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knutet till den sociala kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället”. 

De kommunala bostadsbolagens satsningar löser dock inte de problemen med ökad ojämlikhet och social utsatthet. En förutsättning för att vi ska komma framåt är att skolan, socialtjänsten och fritidsverksamhet får mer resurser. Genom tidiga och förebyggande insatser kan samhället ingripa och fånga upp barn och unga som riskerar att hamna snett. Det krävs att alla barn och unga har en meningsfull fritid, inte bara de med resursstarka föräldrar. Därför är satsningar på föreningslivet och lokala förebilder oerhört viktiga. 

Tyvärr ser vi hur högerstyrets nedskärningar slår hårdast mot just de som skulle behöva mer stöd. De har skurit ned i socialtjänstens viktiga resurser att arbeta förebyggande och gjort stora nedskärningar inom fritidsverksamheten. Vi ser också hur skolsegregationen ökat i Backa, något som bidrar till polarisering, splittring och ojämlika uppväxtvillkor. 

Vi är övertygade om att det går att bryta utvecklingen i Backa, men då krävs politisk vilja och det kommer kosta. För oss är det självklart att inga områden ska lämnas efter och att jämlikheten måste öka. Frågan är om högerstyret är beredda att göra andra satsningar än hårdare tag, fler poliser och ordningsvakter i de eftersatta områdena? 

 

Marie Brynolfsson (V)

2:e vice ordförande SDN Norra Hisingen

 

Roger Höög (V)

2:e vice ordförande AB Framtiden