Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Lämna inte psykiatrin i VGR åt sitt öde

Vi socialdemokrater har lagt flera förslag för att förbättra situationen inom VGR:s psykiatri, skriver Ann-Christine Andersson (S) och Janette Olsson (S). På bilden: Regionhuset i Göteborg.
Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Ann-Christine Andersson (S), psykiatriberedningen, andre vice ordförande Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd.
Foto: PETER WAHLSTRÖM
Janette Olsson (S), regionråd i opposition och vice ordförande psykiatriberedningen Västra Götalandsregionen.
Foto: PETER WAHLSTRÖM

Vi vet att de som jobbar inom psykiatrin i Göteborg och Västra Götalandsregionen gör ett fantastiskt jobb men de behöver långsiktiga och goda förutsättningar, skriver Ann-Christine Andersson (S) och Janette Olsson (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Det finns i dag stora bekymmer med tillgängligheten inom psykiatrin i Västra Götalandsregionen, där patienter får vänta länge på vård. I kontakter med patienter, i statistik om vårdköer och i patientnämndens rapport över klagomål från unga som möter psykiatrin är bilden entydig.

Det är oroande att patienter uppger bemötande som ett skäl till klagomål. Flera av verksamheterna inom psykiatri vittnar om besparingar, vilket i sig bidrar till färre vårdplatser. Färre vårdplatser behöver inte vara fel- men någonstans går smärtgränsen till vad verksamheterna klarar. Dessutom är många av lokalerna där psykiatrin bedrivs i stort behov av upprustning eller inte anpassade för ändamålet. Här finns mycket kvar att göra.

Västra Götalandsregionen har under en längre tid haft svårt att rekrytera psykologer, specialistläkare och specialistsköterskor inom psykiatrin, även om det ser olika ut geografiskt. Här lyfter personalen lönenivåerna som ett hinder där regionen inte når upp till rikssnittets lönenivåer. 

Ett annat område Socialdemokraterna gärna hade sett ökade ambitioner på både nationellt och regionalt är beroendevården. Men framför allt behöver vår region växla upp både vården och det skadereducerande arbetet. 

Under förra året tog patientnämnderna fram en rapport för att synliggöra klagomål från unga vuxna med psykisk ohälsa. Rapportens viktigaste iakttagelser hos unga personer med psykisk ohälsa inom vår region har visat att den dåliga tillgängligheten bidrar till att patienter får ett större psykiskt lidande och upplever en sämre kontinuitet i sin vård och behandling. Patienter upplever även att man inte får tillräckliga insatser tillräckligt ofta.

Det är långa väntetider för utredning, recept och intyg som orsakar allvarliga ekonomiska konsekvenser för den enskilde individen vilket riskerar att försämra den psykiska hälsan ytterligare.

När Socialdemokraterna pressar den moderatledda ledningen i VGR om de allt längre köerna, tillgängligheten och besparingarna så svarar de unisont att: ”Det är mycket på gång och det händer mycket inom psykiatrin.” 

Det är säkert sant att mycket är på gång men vi ser inga förbättringar vad gäller köerna och undrar hur ledningen tänker. Är de nöjda med det resultatet vi ser i Västra Götalandsregionen?

Hur ska sjukvården i regionen säkerställa en god och patientsäker psykiatrisk vård och tillgodose behovet av personal inom psykiatrisk specialistvård ur både ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv, så att patienterna ska få den vård de har rätt till i rätt tid?

Vi socialdemokrater har lagt flera förslag för att förbättra situationen. Vi har sett till att en handlingsplan för konkurrenskraftiga löner ska tas fram för att komma till rätta med rekryteringssvårigheter. Vi har drivit på att fortsatt stöd till vårdcentraler ska ges för att minska risken för läkemedelsberoende. Vi har även arbetat för digitala lösningar för att nå områden som har rekryteringssvårigheter, såsom fler mottagningar för unga vuxna med psykisk ohälsa; människor som riskerar att hamna mellan stolarna. Vi har föreslagit kostnadsfria läkar- och psykologbesök på ungdomsmottagningar samt tidiga insatser på MVC och BVC för föräldrar och barn med psykisk ohälsa.

Dessa förslag är viktiga och gör skillnad för människor som behöver hjälp och stöd för att nå en god psykisk hälsa. Vi vet att de som jobbar inom psykiatrin gör ett fantastiskt jobb men de behöver långsiktiga och goda förutsättningar. 

Många av de utmaningar och problemområden inom den psykiatriska vården har varit väl kända under lång tid. Likafullt konstaterar flera myndigheter och organisationer att problematiken kvarstår. Därför ser vi socialdemokrater att vi inte kan slå oss för bröstet och vara nöjda med att mycket är på gång, utan vi måste se till att människor får den psykiatriska vård de behöver.


Ann-Christine Andersson (S)

Psykiatriberedningen, andre vice ordförande Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 


Janette Olsson (S)

Regionråd i opposition och vice ordförande psykiatriberedningen Västra Götalandsregionen