Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Kulturskolan i Göteborg måste fortsätta utvecklas

Vår syn är att kulturskolan är en frivillig pedagogisk verksamhet. Den är till för att ge alla barn möjlighet att utveckla sina kreativa förmågor, skriver rödgrönrosa i Göteborg. Foto: SHUTTERSTOCK
Lars-Olof Karlsson Ledamot i Göteborgs kulturnämnd (MP) Foto: CATHARINA FYRBERG
Grith Fjeldmose 2:e vice ordf kulturnämnden Göteborg (V) Foto: ALICE VERNERSSON
Rebecka Forsberg Ersättare Göteborgs Grundskolenämnd (MP) Foto: PRESSBILD
Ulrika Centerwall Ledamot i Göteborgs kulturnämnd (Fi) Foto: PRESSBILD

Kulturskolan och dess verksamhet handlar om att ge barn och ungdomar möjligheten att upptäcka hela paletten av mänskliga uttryckssätt. Kulturskolan bör bli en del av grundskolenämnden, skriver rödgrönrosa ledamöter och ersättare i Göteborgs kultur- och grundskolenämnder.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Alla barn har rätt att utveckla sina förmågor. Det handlar inte bara om att lära sig läsa och räkna utan också om att upptäcka hela paletten av mänskliga uttryckssätt. När vi ger barnen chansen till det hjälper vi dem att utvecklas som hela människor.  

 

Här fyller kulturskolan sedan decennier en allt viktigare roll. För vissa är kulturskolan en språngbräda för framgångsrika karriärer inom kreativa arenor, för andra är kulturskolan central för att skapa samband mellan en inre och yttre värld. Och för vårt samhälle spelar kulturskolan en synnerligen viktig roll i att motverka segregation och skapa ett jämlikt samhälle. Forskning har upprepade gånger även visat på samband mellan satsningar på estetiska ämnen och inlärning i övriga skolämnen.

 

Kulturskolan utvecklas, både här i Göteborg och i landet som helhet. Utbudet breddas, fler barn ges plats. Regeringens satsning på bland annat utbildning för kulturskolepedagoger och ett resurscentrum för kulturskolan har gett ytterligare boost till detta. I Göteborg har kulturskolor i olika stadsdelar under flera år utvecklat ett allt tätare samarbete kring hur man ska nå ut till alla barn, erbjuda undervisning i flera olika genrer, utveckla pedagogik, ge barn och föräldrar mer inflytande, förtäta kontakterna med institutioner och skolan. 

 

Vi rödgrönrosa välkomnar den här utvecklingen. Och vi vill stötta kulturskolan i de utmaningar som samtidigt finns på vägen framöver.

 

Det handlar inte minst om att slå fast vad kulturskolan i grunden ska vara och vilket uppdrag den ska ha. Vår syn är att kulturskolan är en frivillig pedagogisk verksamhet. Den är till för att ge alla barn möjlighet att utveckla sina kreativa förmågor. 

 

Idag utnyttjas kulturskolan främst av barn till föräldrar som är högutbildade och/eller själva är konstnärligt aktiva. Mer kan göras för att nå fler. 

 

Kulturskolans samarbete med skolan och förskola är viktigt men kan och behöver stärkas. Båda sidor har mycket att vinna på det. Genom att finnas där alla barn dagligen befinner sig når kulturskolan alla elever i hela staden. Skola och förskola skulle å sin sida kunna dra nytta av kulturskolans pedagoger i ett mer sömlöst gemensamt arbete i de estetiska ämnena.  

 

En annan utmaning är lokaler. Genom att låta barnen, för att upptäcka sin egen kreativitet, möta kulturskolans utbud i elevens ordinarie skola sänks trösklarna för elevens deltagande samtidigt som skolans lokaler utnyttjas bättre. Om eleven direkt efter skolans slut får möjlighet att i trygga former ta sig till kulturskolans verksamhet ökar tillgängligheten för fler att delta. Viktigt är att när nya skolor planeras att kulturskolans behov finns med redan från start.

 

När sedan eleverna utvecklas behöver det finnas mer anpassade lokaler för kulturskolan: Black box för dramaelever, stora salar för orkester-rep, danssalar, filmstudior, med mera. Här är kulturskolan på Tredje Långgatan ett föredöme. Om liknande lösningar inte går att hitta överallt kan samarbeten med de allt fler kulturhusen vara alternativ. 

 

I dag är kulturskolan en del av stadsdelsnämndernas verksamhet. I samband med att stadsdelsnämndernas vara eller icke vara utreds, kan kulturskolans placering i stadens organisation komma att förändras. 

 

Vi ser stora fördelar med att kulturskolan framgent kan bli en del av grundskolenämnden. Då skapas de bästa förutsättningarna för samarbeten mellan kulturskolan och den obligatoriska skolan. Utredningar både nationellt och lokalt i staden har konstaterat att kulturskolan har behov av stöd för såväl pedagogisk utveckling som styrnings- och ledarskapsutveckling. Också detta skulle bäst kunna tas om hand inom ramen för grundskoleförvaltningen. Kulturskolan skulle kunna få draghjälp av den utveckling inom de här områdena som skett där de senaste åren. 

 

En levande kulturskola är en god förutsättning för barns utveckling och bidrar till ett mer jämlikt Göteborg. Låt oss ge den de förutsättningar den behöver för att fortsätta utvecklas. 

 

Lars-Olof Karlsson (MP), Grith Fjeldmose (V), Ulrika Centerwall (FI), Thereze Almström (MP), Maja Bentzer (V)

Ledamöter och ersättare i Göteborgs kulturnämnd

 

Bosse Parbring (MP), Jenny Broman (V), Rebecka Forsberg (MP), Ante Bränholm (V)

Ledamöter och ersättare i Göteborgs grundskolenämnd