Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Kött hotar inte klimatet

Gunilla Druve Jansson (C), ordförande för Centerpartiet Västra Götaland.
Foto: PRESSBILD
Kristina Jonäng (C), regionråd i VGR.
Foto: PRESSBILD
Emmyly Bönfors (C), ordförande för Göteborgscentern.
Foto: BODIL BERGQVIST
Kent Folkesson (C), Ordförande för Centerpartiet Skaraborg.
Foto: PRESSBILD
Roland Karlsson (C), ordförande för Centerpartiet Sjuhärad.
Foto: PRESSBILD
Fredrik Christensson (C), ordförande för Centerpartiet Fyrbodal.
Foto: PRESSBILD
Annika Qarlsson (C), ordförande för Centerpartiet VG Västra.
Foto: PRESSBILD
1 / 7

Det är socker och alkohol som är det stora hotet mot hälsan, inte kött. Kossan är en förutsättning för en positiv utveckling och en inriktning mot en cirkulär ekonomi. Vi lurar oss själva om vi tror att köttätandet kan reduceras och ersättas av exempelvis odling av baljväxter, skriver flera centerpartister i Västra Götaland.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sverige och särskilt Västsverige har befunnit sig i ett gynnsamt läge de senaste tio åren. Alliansregeringen lade grunden åren 2006-2014 genom lägre skattetryck och ökat miljöansvar. Här i Västra Götaland har vi dragit extra stora fördelar av den politiken eftersom det finns en region med stora utvecklingsresurser.


Västsverige är Sveriges nav för industriell utveckling och omställning till ett mer klimatsmart samhälle. Här finns fordonsindustri, kemiindustri och läkemedelsindustri som bär upp Sverige, skapar jobb och bidrar till internationell konkurrenskraft. Infrastrukturbeslut som togs under ledning av dåvarande infrastrukturminister Åsa Torstensson (C) verkställs nu i Göteborg och kommer bidra till ytterligare utveckling för Sverige och särskilt Västra Götaland. Skatteintäkterna till välfärden har varit stora de senaste åren. Västra Götaland som helhet och även respektive kommun i länet har ett positivt befolkningsnetto.


Det finns dock en fråga som skaver i själen på oss centerpartister. Det är synen på jordbruk och livsmedelsproduktion som delvis har förfelats i den allmänna debatten. Medborgare har felaktigt matats med information om att minska intaget av kött och samhällsdebatten har präglats av förslag som exempelvis köttskatt.


Varje samhälle och varje nation har haft sitt sätt att bygga välstånd genom årtionden. Sveriges utveckling har varit möjlig tack vare en blandning av vallgrödor, spannmålsodling och betande djur. Växelbruk och djurhållning var effektivt för att bekämpa fattigdom på 1800-talet samt en förutsättning för att frigöra arbetskraft från jordbruk till industri när den verkliga expansionen av välfärden tog fart på 1900- talet.


När kor och andra idisslare äter gräs och buskar sker en process som är effektiv i många avseenden. Det betande djuret kan, med hjälp av enkla kväveföreningar, omvandla energin i cellulosa till livsmedel som täcker våra energi- och proteinbehov.


Markområden som är omöjliga att ta tillvara för annan typ av lantbruk fångas upp av kossan. Om vi bortser från denna process och inbillar oss att kornas utrymme i landskapet kan minska, köttätandet kan reduceras och ersättas av exempelvis odling av baljväxter så lurar vi oss själva. Det finns inga vetenskapliga bevis för att kornas insatser i landskapet kan bytas ut mot andra, för klimatet, bättre processer. Tvärtom innebär ett reducerat köttätande att jordbruksbygd växer igen, att jordbrukare får lägre inkomster och förutsättningarna för produktion av biobaserade råvaror försvagas. Uteblir korna i jordbrukslandskapet försvinner också gödseln, som behövs för den biologiska mångfalden i ängar och hagar samt för att undvika import av konstgödsel.


I dag påstår vissa debattörer att intag av kött är dåligt för klimatet. Vi menar att kossan är en förutsättning för en positiv utveckling och en inriktning mot en cirkulär ekonomi. Alla pratar om en mer biobaserad ekonomi där cellulosan är basen, men de djur som traditionellt kan tillgodogöra sig cellulosan och omvandla till proteiner som människan behöver, motarbetas i debatten. För oss är det förhållningssättet motsägelsefullt och ohållbart. Vi vill bejaka idisslaren som en nödvändighet för utveckling.


Vi menar att det är industrisamhällets avigsidor, som utsläpp från olja och kol, samt exempelvis kväveutsläpp från trafiken som orsakat miljöproblemen. Även ur ett hälsoperspektiv är protein från kött och mjölk viktigt. Det är socker och alkohol som är det stora hotet mot hälsan, knappast de proteiner som människan använt som livsmedel sedan urminnes tider.


Västra Götaland är Sveriges största jordbrukslän. Jordbruket i vår region är i grunden konkurrenskraftigt. Inget annat län i Sverige har möjlighet att vara självförsörjande på livsmedel. Nu behöver vi använda livsmedelsproduktionen som hävstång för utveckling och miljöansvar. Det kräver att kossan och det betande djuret sätts i fokus, i stället för att sablas ner i debatten.


Gunilla Druve Jansson (C), Ordförande Centerpartiet Västra Götaland

Kristina Jonäng (C), Regionråd i VGR

Emmyly Bönfors (C), Ordförande Centerpartiet Göteborg

Kent Folkesson (C), Ordförande Centerpartiet Skaraborg

Roland Karlsson (C), Ordförande Centerpartiet Sjuhärad

Fredrik Christensson (C), Ordförande Centerpartiet Fyrbodal

Annika Qarlsson (C), Ordförande Centerpartiet VG Västra