Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Koppla Lindholmstunneln till Första Långgatan i Göteborg

För fotgängare och cyklister är älven en nära nog oöverstiglig barriär, inte bara på grund av stora utan också obekväma avstånd utsatta för väder och vind, skriver Ingmar Andreasson och Niels Sylwan.
Foto: CSABA BENE PERLENBERG
BYGG. Föreslagen komplettering av Lindholmstunneln (i rött) binder samman Älvstaden med framtida spårvägsring.
Foto: PRIVAT
Ingmar Andreasson, professor emeritus Trafikvetenskap.
Foto: PRIVAT
Niels Sylwan, civilingenjör Samhällsbyggarna.
Foto: PRIVAT

Lindholmstunneln med anslutning till Första Långgatan skulle knyta samman älvstränderna och staden för kollektiv-, gång- och cykeltrafik. Cyklister och fotgängare kommer snabbt till andra sidan utan att utsättas för väder och vind, skriver Ingmar Andreasson och Niels Sylwan.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Göteborg växer så det knakar med cirka 8 000 fler invånare per år. Den så kallade Älvstaden är ett område på båda sidor älven där det är tänkt att byggas 25 000 nya lägenheter och 45 000 arbetsplatser. På södra sidan planeras för Skeppsbron och vid den nya Hisingsbron byggs nya kvarter. På Hisingssidan ska Frihamnen exploateras, byggen pågår kring Geelys komplex och Karlatornet ska bli Nordens högsta.

Älvstaden består av två stadsdelar som separeras av barriärer som skär genom stadslandskapet. Göta älv, som historiskt sett varit en sammanhållande länk, utgör i dag en barriär. Även vägar, järnvägsspår och otillgängliga ytor skiljer norr och söder från varandra och staden från älvstranden. Vi behöver koppla ihop Göteborg genom att bygga bort barriärer och skapa stråk som knyter samman stadens olika delar med varandra. 

Älvstaden är tänkt att knyta samman staden med starka stråk över och under älven. Stråken ska utgöra delar av en sammanhängande stadsstruktur och knyta an till stråk och mötesplatser på ömse sidor om älven. Därför behövs ett avlastande och kapacitetshöjande kollektivtrafikstråk mellan Stigberget och Lindholmen. 

Genom den så kallade Sverigeförhandlingen binder sig staden för fortsatt bostadsbyggande på Hisingen mot att staten finansierar en spårvägsförbindelse mellan Brunnsbo och Linnéstaden. Den planerade Lindholmsförbindelsen ska korsa älven via antingen högbro, lågbro eller tunnel.

Både Trafikkontoret och Västtrafik förordar en tunnel under älven. Tunneln är avsedd för enbart spårvagnstrafik och hjälper inte fotgängare och cyklister.

Den föreslagna tunneln passerar under södra älvstranden och knyter inte an till Första Långgatan och vidare till Järntorget. Det är ju tokigt att inte knyta an till övriga spårvägsnätet förrän i Linnéplatsen. Med något av broalternativen hade det varit naturligt att koppla till spårvagnslinjerna vid Stigbergstorget.

Allt detta går att lösa. Koppla Lindholmstunneln till Första Långgatan enligt vårt förslag som går att se på ovan karta. Den korta förbindelsetunneln (röd i figuren) öppnar flera nya möjligheter.

För cykel- och gångtrafiken föreslår vi en gratis spårvagn i skytteltrafik genom tunneln med anslutning till Första Långgatan nedanför Johanneskyrkan. ”Cykelvagnen” skulle ha öppen planlösning med gott om plats för cyklar och barnvagnar och stå-stöd för resenärer. Fri resa utan biljetthantering likt Älvsnabben. Den som vill fortsätta byter till normal spårvagn.

För fotgängare och cyklister är älven en nära nog oöverstiglig barriär, inte bara på grund av stora utan också obekväma avstånd utsatta för väder och vind. Cykelvagnen blir som en ny gratisfärja med ett attraktivt läge i väster.

Lindholmstunneln med anslutning till Första Långgatan skulle knyta samman älvstränderna och staden för kollektiv-, gång- och cykeltrafik. Cyklister och fotgängare kommer snabbt till andra sidan utan att utsättas för väder och vind. 

Spåranslutningarna öppnar nya möjligheter till linjedragningar. En spårvägsring kring älvstränderna skulle erbjuda den ultimata integrationen mellan norra och södra älvstränderna. Ringlinjen utnyttjar Lindholmsförbindelsen, den planerade Operalänken och befintlig spårväg. Så knyter vi samman inte bara Lindholmen med Stigberget utan älvstränderna längs hela ”Älvringen”.

I vårt förslag förenas äntligen Skeppsbron – Masthugget - Stenpiren - Kasinot – Maritiman - Operan - Nordstan – Lilla Bommen - Frihamnen - Lundbystrand – Lindholmen och vidare till Sannegården – Eriksberg och Pölsebo. Då först förtjänar Älvstaden sitt namn som sammanhållen ”stad” kring älven.

Förena Älvstaden och Göteborg till en sammanhållen stad!


Ingmar Andreasson 

Professor emeritus Trafikvetenskap


Niels Sylwan

Civilingenjör Samhällsbyggarna