Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Kommuner får inte neka hemtjänst för sommarbor

Rasmus Isaksson, förbundsordförande i DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet.
Foto: PRESSBILD
Kommuner ska inte kunna bortse från lagar och införa försämringar som riskerar att bestå även i framtiden när pandemin är över, skriver Rasmus Isaksson. På bilden: Hälleviksstrand på Orust.
Foto: SHUTTERSTOCK

Flera västsvenska kommuner har meddelat att de har för avsikt att bryta mot lagen och neka till hemtjänst i fritidsboenden i sommar. Nu är det inte läge att backa från de framsteg som gjorts, skriver DHR:s förbundsordförande Rasmus Isaksson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. En färsk dom i Förvaltningsrätten i Göteborg visar att det är olagligt att neka personer hemtjänst i fritidsboenden. Rätten har konstaterat att Falkenberg brutit mot socialtjänstlagen när kommunen nekat personer med hemtjänst möjlighet att ta del av den i sina fritidsbostäder.


Samtidigt har socialminister Lena Hallengren (S) återigen sagt nej till den lagändring som Sveriges Kommuner och Regioner vill ha för att kommuner under pandemin ska kunna ändra på eller skjuta upp beslut enligt socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 


Trots detta säger nu företrädare för Sotenäs kommun i onsdagens GT att man tänker bryta mot lagen i sommar. Även Orust, Falkenberg, Uddevalla och Lysekil har tagit beslut om att neka hemtjänst till de personer som har fritidshus i kommunen.


Att kommunerna agerar så här är både skrämmande och lagvidrigt. DHR, organisationen av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, anser naturligtvis, liksom de flesta svenskar, att alla ska minimera sitt resande för att inte sprida smitta och inte belasta den lokala och regionala vården och omsorgen. Det gäller oavsett om vi har en funktionsnedsättning eller inte. 


Men så länge Folkhälsomyndigheten eller annan behörig instans inte har gått ut med något förbud mot resande eller vistelse i annan kommun, kan kommunerna inte vägra hemtjänst med Folkhälsomyndighetens reserestriktioner som grund. Då inför ju kommunerna ett indirekt inreseförbud för en viss grupp människor, samtidigt som det saknas förbud för andra. De kommuner som agerar så, struntar i sina lagstadgade skyldigheter.  


DHR fördömer starkt att vissa kommuner planerar att bryta mot lagen. Så länge som Folkhälsomyndighetens reserestriktioner endast är rekommendationer måste de ses som just rekommendationer för alla – även för dem som har hemtjänst. Hela tanken med Folkhälsomyndighetens strategi är ju att hela befolkningen tar ansvar för att bromsa smittspridningen.


Kommuner ska inte kunna bortse från lagar och införa försämringar som riskerar att bestå även i framtiden, när pandemin är över. I så fall undermineras också innebörden i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige har gått med på att följa. I konventionen fastslås att personer med funktionsnedsättning ska vara en del av samhället på samma villkor som andra. Den som har en funktionsnedsättning, eller flera, får inte diskrimineras. Konventionen säger bland annat att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att välja sin bosättningsort. De ska ha tillgång till olika former av samhällsservice både i hemmet och inom särskilt boende, exempelvis sådant personligt stöd som är nödvändigt för att stödja boende och deltagande i samhället. Konventionen säger även att personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till samhällsservice på lika villkor som andra. Den är också tydlig med att staten ska vidta åtgärder och till fullo utnyttja sina tillgängliga resurser för att se till att rättigheterna förverkligas. Försämringar av rättigheter som har etablerats och genomförts nationellt ska inte vara möjliga att göra. 


Sverige har gått i bräschen för mänskliga rättigheter i årtionden. Nu är det inte läge att backa, vare sig nationellt eller lokalt. Hela Sverige behöver hålla ihop och ta det ansvar som följer med en pandemi. 


Kommunledningarna måste inse att hemtjänst inte är ett privilegium utan en nödvändighet, oavsett var man väljer att bo. 


Rasmus Isaksson

Förbundsordförande i DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet