Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Klassklyftorna sliter itu Göteborg

Daniel Bernmar (V), kommunalråd i Göteborg. Foto: VÄNSTERPARTIET

De stora klassklyftorna begränsar göteborgarnas livschanser och sliter isär staden. Vänsterpartiet vill minska klyftorna genom att omfördela samhällets resurser. Trots att de ökade klasskillnaderna är destruktiva för alla, har inte alla andra partier insett allvaret, skriver Daniel Bernmar (V), kommunalråd i Göteborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Göteborg är på många sätt en fantastisk stad men det är också en stad med växande klassklyftor. Mellan ändhållplatserna för 11:ans spårvagn Bergsjön och Långedrag skiljer det hela nio år i förväntad medellivslängd. Även inkomsterna skiljer sig stort, ifrån cirka 412 000 kronor i Långedrag till knappt 142 000 kronor i Bergsjön. Dessutom är det 20 gånger vanligare att du är långtidsarbetslös om du bor i Bergsjön. I stadens eftersatta områden är trångboddheten utbredd och det är mycket vanligare att familjer tvingas vända sig till kommunen för att klara vardagen ekonomiskt.

 

För bara några årtionden sedan var Sverige ett av de mest jämlika länderna i världen. De senaste decennierna har klyftorna i stället ökat mer i Sverige jämfört med något annat OECD-land. Något som märks tydligt också i Göteborg. De stora klassklyftorna begränsar göteborgarnas livschanser och sliter isär staden. De med mest resurser har lättare att göra sina röster hörda. Sämre livsvillkor och hög arbetslöshet ökar också risken för att unga rekryteras till kriminella nätverk när samhället sviker. 

 

Vänsterpartiet arbetar för att Sverige åter ska bli världens mest jämlika land. Politiska reformer minskade klassklyftorna då och politiska reformer kan minska klyftorna nu. Men det kräver att vi på allvar gör upp med decennier av marknadstänkande där politiska beslut handlat om att gynna de som redan har mest. Nu är det dags att vi tillför nödvändiga resurser till vår gemensamma välfärd.  

 

Vänsterpartiet vill minska klyftorna genom att omfördela samhällets resurser. Att göra det kräver främst åtgärder på nationell nivå. Den politik som fördes av den borgerliga regeringen 2006–2014 har gynnat de rikaste och skapat ett skattesystem riggat för de som har mest. Detta måste förändras. I dag säger sig de flesta vilja minska klyftorna, men bara Vänsterpartiet har förslagen för att på riktigt jämna ut dessa orättvisor. 

 

Även om reformer krävs nationellt måste vi göra mer lokalt. Göteborg behöver en politik som gynnar alla som bor här, inte bara de rikaste. Vi har råd att utjämna skillnaderna mellan fattiga och rika. Vänsterpartiet i Göteborg prioriterar därför satsningar på välfärden och fler bostäder som vanligt folk har råd att bo i. Vi satsar på de eftersatta områdena i staden som alltför länge svikits. Göteborgarnas skattepengar ska användas till att förbättra skolan och äldreomsorgen men inte till privata vinster.   

 

Vänsterpartiet Göteborg vill under kommande år stärka välfärden rejält. Vi vill höja försörjningsstödet för barnfamiljer under sommaren och vid högtidsdagar. Alla äldre skolungdomar ska erbjudas kommunala sommarjobb. Vi behöver fler anställda i välfärdsverksamheterna. Vi kräver insatser för de anställda i kommunen som tjänar minst. Vi vill minska barngrupperna i förskolan, vilket ökar möjligheterna att alla barn blir sedda och får det stöd som behövs. Åtgärder krävs för att motverka den klassbaserade segregeringen i skolan. Vi vill också se fler fritidsgårdar och starkare föreningsliv. 

 

För ökad trygghet måste bostadsbristen byggas bort. Vänsterpartiet Göteborg vill öka byggtakten av kommunala hyresrätter med rimlig hyra som vanligt folk har råd att bo i. Vid renoveringar av kommunala hyresrätter ska det säkerställas att alla har råd att bo krav. Vi säger även blankt nej till utförsäljningar av kommunala hyresrätter.   

 

Samhällsforskningen visar att jämlika samhällen är bättre för alla. I jämlika samhällen är tilliten mellan människor och till samhällsinstitutioner högre, brottsligheten är lägre, de sociala problemen färre och människors hälsa är bättre. De ökade klasskillnaderna är med andra ord destruktiva för alla. Trots detta har alla andra partier inte insett allvaret utan fortsätter att splittra samhället genom ökade klyftor. 

 

Vänsterpartiet är beredda att göra de satsningar som krävs för att bygga ett jämlikt samhälle. Klassklyftor hör inte hemma i Göteborg, det här är en stad för alla, inte bara de rika. 

 

Daniel Bernmar (V)

Kommunalråd i Göteborg

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!