Klarspråk om Västlänken

Gabriel Södersten (MP), fullmäktigeledamot och kandidat i Göteborg. Foto: PRESSBILD
Ulf Kamne (MP), kommunalråd i Göteborg. Foto: CATHARINA FYRBERG
Karin Pleijel (MP), kommunalråd i Göteborg. Foto: CATHARINA FYRBERG

Bygget av Västlänken är i gång, men konspirationsteorierna frodas. Falska påståenden om att nya spår inte ger plats för fler tåg och att projektet går att stoppa genom att rösta i kommunvalet fortsätter att komma i en strid ström. Det är oacceptabelt. Det är dags att tala klarspråk om Västlänken, skriver ledande miljöpartister i Göteborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Västlänken är troligtvis det mest genomlysta infrastrukturprojektet i Sverige just nu. Men många av de så kallade “avslöjanden” som tagits fram är helt tagna ur luften. Framförallt sprider Demokraterna och Vägvalet bilden av att Göteborgs Stad har möjlighet att stoppa projektet. Det är fel. 

 

Att kommunfullmäktige i Göteborg skulle kunna stoppa Västlänken är lika omöjligt som att Göteborgs kommun skulle besluta sig för att ta bort den statliga inkomstskatten för boende i Göteborg. Inkomstskatten beslutas av staten. På samma sätt är Västlänken ett statligt projekt som beslutats av staten. Finansieringen kommer framför allt från staten, och trängselskatten är en statlig skatt där bilägare i kranskommunerna betalar mest. Att göra Västlänken till en kommunal valfråga faller på sin egen orimlighet. Det är att lova saker som inte går att hålla. 

 

Västlänksmotståndarna kommer med det ena påståendet efter det andra - men de har fel nästan varje gång. Nu återstår bara konspirationsteorier och rena överdrifter. Till exempel  Martin Wannholt (DEM) har i kommunfullmäktige påstått att det inte kommer gå ett enda tåg i Västlänken när den invigts, vilket givetvis är rent nonsens. Med Västlänken ökar kapaciteten på Göteborg C från nuvarande 51 avgångar och ankomster, till 147 avgångar och ankomster per maxtimme.

 

Västlänken är också en grundstomme för att kunna bygga ut järnvägsnätet i hela Västra Götaland och Sverige i stort. Utan den kapacitetsökning som vi får i Göteborg är det ingen idé att bygga ut Boråsbanan, Västkustbanan eller Bohusbanan, för de tågen kommer ändå inte få plats i Göteborg. Västlänken ger bra förutsättningar för att minska både bilåkande och lastbilstransporter, och i stället öka resor och godstransporter med tåg - vilket i alla avseenden är en stor miljövinst. Så trots utsläpp under byggnationen är intjäningsperioden bara 5-15 år.

 

Bygget av Marieholmstunneln orsakar 6 gånger mer utsläpp av koldioxid per kilometer än Västlänken. Trots det pekas järnvägsprojektet ut som en stor källa till utsläpp, medan biltunneln går fri - och kom ihåg att biltunneln dessutom kommer öka bilåkandet, utsläppen och trängseln. Det är Marieholmstunneln som är den stora klimatboven. Var är de så kallade “miljövännerna” i Demokraterna när det byggs för mer biltrafik i staden?

 

Ett problem som ofta lyfts är utsläppen av partiklar under byggtiden - denna oro delar Miljöpartiet. Under byggtiden måste utsläppen hållas så låga som möjligt. Därför är det bra att Trafikverket skärpt kraven för utsläpp under bygget av Västlänken så mycket att de kommer bli ungefär en tredjedel jämfört med normala krav. I Västlänkens miljödom slås också fast att Västlänken, när den är klar, ger bättre förutsättningar för att följa normen för partikelutsläpp i Göteborg.

 

Det är oviljan att ta tag i diesebilars hälsofarliga utsläpp som leder till sotdöden - inte bättre järnväg. Vi måste förbättra luftkvaliteten i Göteborg. Allt annat är oansvarigt mot barn och sjuka. Ett Göteborg utan Västlänken kommer få mycket svårt att hantera befolkningsökningen utan allvarlig trafikinfarkt, något som kommer leda till sotdöd i ännu en betydelse: det blir omöjligt för staden att utvecklas.

 

Västlänken är nödvändig för att Göteborg ska få bättre järnvägsförbindelser med övriga Sverige. Bygget av Västlänken är i gång, låt oss nu arbeta för att förbättra järnvägen till och från Göteborg så att vi får en järnväg värd namnet i detta land.

 

Gabriel Södersten, Karin Pleijel, Ulf Kamne

Miljöpartiet de gröna i Göteborg