Kamp och förhandling är inte varandras motpoler

Kristofer Lundberg, ordförande Hyresgästföreningen Västra Sverige.
Foto: PRESSBILD
Hyresgästföreningen har blivit en tydligare samhällsaktör, arbetar bredare tillsammans med andra, inte minst inom folk- och arbetarrörelsen, skriver Kristofer Lundberg.
Foto: SHUTTERSTOCK

Aldrig har hyresrätten och hyressättningssystemet varit så hotat som i dag, under en regering ledd av Socialdemokraterna. Bostadsfrågan är den hetaste politiska frågan, skriver Kristofer Lundberg, ordförande i Hyresgästföreningen Västra Sverige.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Det finns ingen politisk fråga som är så het som bostadsfrågan. Det är ett resultat av den allvarliga bostadspolitiska situationen, men också av att Hyresgästföreningen offensivt belyser de allvarliga utmaningar vi står inför.

Aldrig har hyresrätten och hyressättningssystemet varit så hotat som i dag, detta under en socialdemokratisk regering.


Inte på många år har Västra Sverige sett sådan lokal aktivitet som i dag, möten är större, lokalföreningarna fler och verksamheten tydligare. De lokala föreningarna har förflyttat sin verksamhet från social till bostadspolitisk.

Hyresgästföreningen företräder inte bara sina medlemmar utan alla landets hyresgäster inom såväl allmännyttan som privata.


Vi har påbörjat en tydlig och nödvändig resa, har brutit med passiviteten, fört ned demokratin i organisationen och gett makten till de förtroendevalda. Hyresgästerna vill inte återgå till en situation där vi styrs av en tjänstemannaorganisation som inte delar våra levnadsvillkor eller från bakom kulisserna av det socialdemokratiska partiet.


Hyresgästföreningen har blivit en tydligare samhällsaktör, arbetar bredare tillsammans med andra, inte minst inom folk- och arbetarrörelsen. 

Rörelsen behöver enighet, men inte till vilket pris som helst. Det handlar om enighet kring frågor som gynnar hyresgästerna. 


Hyresgästföreningen Västra Sverige har visat att kamp och förhandling inte är varandras motpoler. Hyresgästers aktiva engagemang har varit det bästa påtryckningsmedlet vid förhandlingar.


Vi har förhandlat fram 0-alternativ vid renovering, har kommunaliserat 900 lägenheter, stoppat ombildning och utförsäljning. Rörelsen skapade den möjligheten.


Alla hyresgäster behöver fråga sig om vi vill återgå till en situation där vi bakbinds av representanter från det regeringsparti som vill införa marknadshyra och sälja ut allmännyttan – eller om Hyresgästföreningen i Väst ska fortsätta utvecklingen med aktiva medlemmar som påverkar rörelsen nationellt i en positiv riktning och därmed också bostadspolitiken i landet.


Aktiva i Hyresgästföreningen kommer inte låta oss vilseledas. De akuta frågorna i dag är kampen mot marknadshyra, ombildningar, utförsäljningar, ”renovräkningar” samt avsaknaden av en social bostadspolitik. Den oro som växer i våra områden är allvarlig. Den handlar inte om känslor, den handlar om en grundläggande rädsla för framtiden.


Vad innebär det om hyrorna höjs med 50 procent? Kommer familjen att kunna bo kvar? Kommer barnen tvingas byta skola? Var ska en bo i bostadsbristen och trångboddhetens Sverige? 


Hyresgästföreningen har i denna situation gett hopp om att förändring är möjlig genom hyresgästernas aktiva deltagande.

Fler har gått med i rörelsen, deltar i diskussioner om program och krav, i planering och genomförande av kampanjer samt aktivt ute på gator och torg.


Det finns krafter som vill bryta den utvecklingen, men Västra Sverige leds inte av en person utan av ett kollektiv och aktiv medlemsbas. Det är rörelsens styrka. 

I retoriken påstås vi vara små och isolerade, om så vore fallet skulle inte Socialdemokraterna anställa personer i syfte att bryta utvecklingen. En liten och isolerad rörelse skulle inte samla 700 medlemmar på en motståndskonferens och skulle heller inte förmå riksförbundet att utlysa en omfattande kampanj mot regeringens marknadshyra.


Hyresgästföreningen i Väst har ett omfattande folkbildningsarbete i hela organisationen, om lokal organisering, ungt ledarskap, demokratins framväxt, förhandling, boinflytande och mycket mer. Kunskap är makt och genom folkbildning och att knyta an till rörelsens historia kan framtidsrörelsen påverka samhällsutvecklingen.


Hyresgästföreningen samarbetar med folk- och arbetarrörelsen på olika nivåer, genom folkkraft förs gemensamma krav fram genom bildningsförbund, fackföreningar och hyresgästkollektivet, ett arbete som redan pågår.


En rörelse byggs inte utifrån, genom debattartiklar och sociala medier. En rörelse byggs underifrån, i de lokala föreningarna i trapphusen i bostadsområdet, i föreningarna i stadsdelar och i städer, på gator och torg.


Kristofer Lundberg

Ordförande Hyresgästföreningen Västra Sverige