Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Järnvägen är en nyckel för att stärka Göteborgsregionen

Gunilla Grahn-Hinnfors, ansvarig stadsutveckling vid Västsvenska Handelskammaren. Foto: VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN

Västsvenska Handelskammaren ser hur Göteborgsregionen hamnar efter arbetsmarknadsregionerna i Stockholm och Malmö, skriver Gunilla Grahn-Hinnfors i en slutreplik.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Det västsvenska näringslivet behöver arbetskraft och invånarna i Göteborg och Västsverige behöver tillväxt och nya möjligheter till både studier och arbete. En växande region med en stark kärna ger det. 

Därför arbetar Västsvenska Handelskammaren för att stärka stadsutveckling och byggande samt för bättre kommunikationer i vår region. I en studie vi gjorde tillsammans med Sifo i höstas såg vi att det glädjande nog finns en stor acceptans för ökat byggande och tillväxt bland göteborgarna.

 

Jan Jörnmark, docent och författare, och Carina Bulić, samordnare i Stoppa Västlänken Nu, menar i sin debattreplik på GT Debatt att Göteborg inte behöver en större arbetsmarknadsregion. De beskriver också Västlänken som en onödig investering. 

 

Västsvenska Handelskammarens medlemsföretag ser däremot hur Stockholms och Malmös arbetsmarknadsregioner växer medan Göteborg står och stampar. Business Region Göteborg och Västra Götalandsregionen pekar på samma sak. En av nycklarna till en utökad arbetsmarknadsregion är en fungerande järnvägstrafik. 

 

Trafikverket konstaterat att kapaciteten på Göteborgs Central inte räcker till i högtrafik. I Trafikverkets rapport "Västlänken, trafikering, depåer och uppställning" står det: ”Den nuvarande säckstationen och dess tillfarter vid Göteborgs central är med dagens trafik maximalt utnyttjad. Att höja kapaciteten vid Göteborgs central är en förutsättning för att övriga utbyggnader i Västsveriges järnvägsnät ska få avsedd effekt”. 

 

Ska det vara någon mening med att bygga ut järnväg till Borås, Bohusbanan och Västra stambanan är alltså en kapacitetshöjning vid Göteborgs central nödvändig. I den nämnda rapporten står det vidare: ”Spårtunneln frigör kapacitet vid Göteborgs central som kan nyttjas för en ökad fjärr- och snabbtågstrafik i takt med att järnvägsnätet byggs ut.”

 

Enligt beräkningarna i denna rapport hanterade Centralstationen 675 ankomster och avgångar under ett vardagsdygn hösten 2015. Trafikverket räknar med att Västlänken och säckstationen tillsammans ska kunna trafikeras av 1125 ankomster och avgångar. Alltså en betydande ökning. 

 

Ett problem som Västlänken inte ensam kan hantera är att kapaciteten i det omgivande järnvägssystemet inte räcker till. För att kunna utnyttja järnvägstunneln maximalt behövs också utbyggnader av de in- och utgående banorna. Utbyggd Västkustbana är redan beslutad och vi arbetar också för att Boråsbanan ska byggas ut. En förutsättning för dessa utbyggnader är den genomgående trafik som Västlänken möjliggör.

 

Gunilla Grahn-Hinnfors

Ansvarig stadsutveckling

Västsvenska Handelskammaren

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!