Jämlikhet kräver utbildning

Nathalie Majdek Mathisen, debattör.
Foto: PRIVAT

Viktigt att skapa inkluderande skolmiljöer för unga HBTQ-personer, skriver debattören Nathalie Majdek Mathisen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Var femte transperson har blivit utsatt för våld på grund av sin transidentitet i skolan, det visar en undersökning av Folkhälsomyndigheten. Nyligen spred organisationen Motgift propaganda i Borås med uppmaningen att ”slänga ut” de som utbildar inom HBTQ från skolan. I uttalanden kallas informatörerna för ”perversa barnmisshandlare”. Det råder inga tvivel om att mer plats på whiteboarden bör ägnas åt kunskap gällande könsidentitet och sexuella läggningar för att värna om jämlikheten. 


Bakom bänkarna som ser likadana ut sitter en blandning av unga HBTQ-personer med ett behov av trygghet, och kamrater med brist på kunskap för att förstå sig på och kommunicera med dessa elever. Mobbning mot den som avviker från heterogruppen är mycket vanlig och skapar stress så väl för föräldrar, kamrater och klasskompisar, som för dem som möter dessa individer genom sitt arbete. Anledningen till att barn begränsar varandra med utanförskap handlar ju inte om en avsikt att vara elak. Det handlar om att HBTQ-gruppen inte har presenterats under ett vänligt ljus av vuxna. Alltså skulle mer prat och upplysning kunna förhindra mobbing.


Ett gott exempel på en organisation som har gjort framgångar genom informationsspridning är RFSL. Deras principer vilar på grundläggande demokratiska värden om allas lika rättigheter och bland annat stod de i spetsen för frågan om samkönat äktenskap.


Här i Borås har elever från Bäckängsgymnasiet med stöd av RFSL startat en Prideförening på skolan som på kort tid vunnit positiv feedback. Med aktiviteter så som ansiktsmålning och musik under rasterna bidrar de till en trygg miljö där elever kan känna sig inkluderade, och fungerar även som en kunskapskälla för personer av alla sexuella läggningar som vill lära sig mer om HBTQ- gemenskapen. Inför nästa läsår planerar de att bjuda in föreläsare till aulan och i år välkomnar de alla som vill delta med deras gäng i Borås Prideparad. Ingen ska behöva undra över HBTQ-frågor i ensamhet och nu kan de enkelt få både upplysningar och ett härligt kompisgäng att vända sig till för samhörighet. Många har tröttnat på de fördomar som finns gentemot HBTQ-personer idag, och kunskap är räddningen.


Nathalie Majdek Mathisen

Borås skolungdom