Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Inför vegonorm och köttskatt

Jonas Paulsson, representant för Köttfri måndag. Foto: PRIVAT

De västsvenska centerpartisternas påståenden om att nötköttskonsumtion inte är skadligt för klimatet eller hälsan saknar faktastöd, menar Jonas Paulsson vid Köttfri måndag.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

En rad centerpartistiska företrädare menar på GT Debatt att nötköttskonsumtion varken är dåligt för hälsan eller för klimatet. Deras påståenden saknar faktastöd. Sverige behöver omgående en vegonorm i all offentlig sektor, köttskatt samt statliga informationskampanjer mot kött- och mjölkkonsumtion. I synnerhet bör nötkött omgående förbjudas och våra ledande politiker bör lyfta frågan om köttkonsumtionen i internationella forum. Om man inte håller med om detta är det endast för att man inte har förstått klimatförändringarnas allvar och nötköttets klimatpåverkan.

 

Redan om 20 år kan vi, enligt SMHI, få uppleva hur jordens medeltemperatur passerar det så kallade tvågradersmålet. Dagens unga riskerar att under sina liv få leva med de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna. 2017 var globalt sett det näst varmaste året som någonsin uppmätts. Frankrikes president Emmanuel Macron konstaterade under klimattoppmötet i december att världen håller på att förlora kampen mot klimatförändringarna.

 

I synnerhet kommer västra Sverige drabbas oerhört hårt av klimatförändringarna. Meterologen Pär Holmgren menar att mot slutet av det här århundradet kommer ingen frivilligt att vilja bo i Göteborg. Redan 2010 rapporterade FN:s klimatpanel UNEP att vi omgående och drastiskt måste minska konsumtionen av kött- och mejeriprodukter för att undvika de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna. Trots det har ingen svensk riksdag eller regering ännu satsat en enda skattekrona på att minska svenskarnas konsumtion av kött. Än värre är det kanske att det saknas ett globalt ledarskap i den här oerhört viktiga frågan.

 

Det stora klimatproblemet med kött och mjölk är att den mark som används för att producera animalier förhindrar att denna mark används till att binda in koldioxid i form av växande träd och skog. Även om vi tar hänsyn till att marken producerar kött under många år innebär den förlorade kolinlagringen i skog ett koldioxidutsläpp på ungefär 150 kg per kg kött. Detta motsvarar utsläppen från 60 liter bensin, enlig Stefan Wirsenius som är docent på Chalmers.

 

Regeringen bör lyssna på mat- och miljöexperterna och utforma en bred köttminskningsstrategi med målsättningen att halvera köttkonsumtionen omgående. I alla svenska skolor och på alla svenska sjukhus bör vegetarisk mat vara normen. Ekonomiska styrmedel på kött- och mejeriprodukter måste införas i kombination med statliga informationskampanjer likt Panta mera. Centerpartisterna bör inte oroa sig för diskussionen om köttskatt utan mer för klimatförändringarna.

 

Jonas Paulsson

Representant för Köttfri måndag