Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Inför lägre trängselskatt för miljövänliga bilar

Naod Habtemichael (C), kommunalråd i Göteborg. Foto: HAMID ERSHAD SARABI

Göteborgs Stad ska visa vägen i miljöarbetet och vara ett föredöme i att ge sina invånare konkreta verktyg för att minska sin klimatpåverkan. Det behövs bättre förutsättningar för att prova nya, lokala lösningar, skriver Naod Habtemichael på Centerpartiets partidag under Almedalsveckan.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Kommuner och regioner har ett ansvar att driva på det lokala miljö- och klimatarbetet. Tyvärr saknas ofta förutsättningar på nationell nivå för att kommuner ska kunna genomföra lokala miljöinitiativ.

 

För oss i Centerpartiet är det viktigt att beslut om viktiga vardagsfrågor fattas närmast de som berörs av dem. Lokala frågor är ofta de frågor som ger människor förutsättningar till att påverka sin livsstil och leva på ett hållbart sätt. Göteborgs Stad ska visa vägen i miljöarbetet och vara ett föredöme i att ge sina invånare konkreta verktyg för att minska sin klimatpåverkan.

 

För att kunna göra det behöver vi bättre förutsättningar för att prova nya, lokala lösningar. I stället för att lagstifta på ett sätt som inte tar hänsyn till kommunernas olika förutsättningar, behöver man från nationell nivå skapa mer flexibla ramverk som ger kommuner möjlighet att genomföra satsningar och reformer som passar bäst utifrån invånarnas behov.

 

Ny teknik, forskning och miljöinnovation är nycklar till att hitta dessa lösningar som ger såväl företag som människor bättre och enklare möjligheter till att göra rätt. 

 

Regeringens och Centerpartiets satsning på så kallade minusutsläpp är ett exempel, det vill säga att koldioxid lagras i berggrunden. De science parks, vetenskapscentrum, vi har i Göteborg och i övriga regionen ska känna att de har kommunen och regionen i ryggen. Så kallat vattenbruk och stadsbruk, att odla mat antingen ute till havs eller mitt inne i stan, är exempel som dels kan berika Göteborgs matkultur och bidra till en hållbar matkonsumtion för invånarna.

 

Vi i Centerpartiet vill genomföra olika satsningar i Göteborg, där vi i dag dessvärre är begränsade av nationella regler och lagar:

Varierad trängselskatt beroende på hur miljövänlig din bil är. Vi vill hitta incitament för att få fler att köpa elbilar. Vi vill därför titta närmare på frågan om att ägare till elbilar inte ska behöva betala lika mycket trängselskatt som om man kör en bil driven på fossilt bränsle. Tyvärr begränsas vi av lagen om trängselskatt, och skulle gärna se en möjlighet för oss här i Göteborg att vara flexibla med summan beroende på bilars olika miljöklasser i dag och i framtiden.

 

Översvämningsskydd. I våras antog Göteborgs kommunfullmäktige en plan för hur staden behöver anpassas för att skyddas mot översvämningar. Tyvärr konstateras i planen att det saknas en samordnad nationell strategi och ansvarsfördelning för att hantera samhällets behov av att anpassas till ett nytt klimat, där havsnivån stiger årligen. Det innebär också att staten inte är villiga att gå in med bidrag till översvämningsskyddet – trots att statliga Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, lär få betala mycket för reaktiva insatser om katastrofen är ett faktum. Ett skyfall i Köpenhamn 2011 kostade totalt mellan sex till sju miljarder danska kronor. Samma pris vill vi inte behöva betala här i Göteborg.

 

Många kommuner har i dag en ansträngd ekonomi, vilket begränsar möjligheterna till satsningar och investeringar. Miljö är en otacksam budgetpost – nästan alla investeringar ger tillbaka ett värde som inte syns i form av intäkter. Men kostnaden kan bli desto större om vi inte gör de nödvändiga satsningar som krävs.

 

Från nationell nivå borde fokus ligga på kunskapsspridning och samordning som gör att vi kommuner kan ta hjälp av varandra, och av staten, på bästa sätt. Många av dagens lagar begränsar tyvärr kommuner mer än de stimulerar. För att kunna göra Göteborg till den fossilfria, innovativa och hållbara staden som vi alla önskar så behöver vi kunna prova lokala pilotprojekt. Då behöver vi också friheten för att kunna göra det.

 

Naod Habtemichael (C)

Kommunalråd i Göteborg