Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Inför ett sjöfartsråd

Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.
Foto: PRESSBILD
Kenny Reinhold, Ordförande Seko sjöfolk.
Foto: PRESSBILD
Mikael Huss, Sjöbefälsföreningen.
Foto: PRESSBILD

Precis som Kristdemokraternas riksdagskandidat Hampus Hagman så riktigt påpekar behöver mer göras för att återuppliva Sverige som stolt sjöfartsnation och skapa ett hållbart samhälle, skriver Rikard Engström, Kenny Reinhold och Mikael Huss vid Blå Tillväxt.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Den svenska handelsflottan har minskat drastiskt över tid, från 254 fartyg till 89 mellan 2001 och 2016. Förra året såg vi för första gången på länge inflaggningar till Sverige. Trendbrottet är ett resultat av att förutsättningarna för den svenska sjöfarten har förbättrats. De senaste åren har regering och riksdag, de fackliga parterna och den svenska rederinäringen genomfört åtgärder som exempelvis införandet av tonnageskatt, regelförenklingar, inspektionsdelegering och moderniserade kollektivavtal. Men som Hampus Hagman (KD) så riktigt påpekar behöver mer göras för att återuppliva Sverige som stolt sjöfartsnation och skapa ett hållbart samhälle.


Blå Tillväxt som består av Svensk Sjöfart, Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen gläds åt att sjöfarten i större utsträckning uppmärksammas av politiker från alla våra riksdagspartier. Hagman för fram flera viktiga frågeställningar. 


Även om Göteborg är sjöfartens vagga i Sverige är det viktigt att stryka under att sjöfarten är av stor betydelse för alla personer och företag i Sverige. Sjöfart skapar hållbar tillgänglighet till marknader och produkter. Sjömän kan bo och leva var helst i landet tack vare sin speciella arbetssituation med långa arbetspass följt av lång ledighet.


Framgångsrika sjöfartsländer samlar branschen i ett brett samverkanråd där rederier, fackförbund, marina utrustningsföretag, hamnar, skolor, akademin, med flera, samverkar med politiska institutioner och myndigheter för att bidra med kompetens och förslag på åtgärder för utveckling. Genom att skapa ett sjöfartsråd, som Hagman lyfter, kan beslut fattas och förankras effektivare, vilket bidrar till långsiktig stabilitet och ökad tydlighet. Det behövs för att den svenska sjöfarten ska kunna växa. 


Skatten rederierna betalar är densamma inom tonnageskattesystemet som vid traditionell beskattning. Systemets fördel är att skatten rederierna blir förutsägbar och mindre volatil vilket gör att investeringar och affärsbeslut tas på en stabilare grund. Systemet bör göras mer inkluderande och inte minst omfatta kusttrafiken som till exempel den svenska tankflottan. I dag är de inte berättigade att gå in i systemet då de rör sig längs vår långa kust i för stor utsträckning. Bindningstiden om tio år är väldigt lång i en snabbt föränderlig värld.


Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) lovade i Almedalen i somras att återinföra nettomodellen och vi gläds åt att Hampus Hagman (KD) delar denna ambition! 


Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart

Kenny Reinhold, Ordförande Seko sjöfolk

Mikael Huss, Sjöbefälsföreningen

0