Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Inbrott i Västsverige måste få ett stopp

Cecilia Widegren (M), skattepolitisk talesperson. Foto: MODERATERNA
Tomas Tobé (M), rättspolitisk talesperson. Foto: MICHAELA HASANOVIC
Lars Hjälmered (M), näringspolitisk talesperson. Foto: MODERATERNA

 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Varje år förs stöldgods till ett värde av 1–2 miljarder kronor ut ur Sverige enligt Svensk Försäkring och andelen stöldbrott som begås av utländska ligor ökar. Av Sveriges alla län hade Göteborg och Västsverige tredje flest anmälda stöldbrott per invånare i fjol. Det samma gäller antalet bildelsstölder. Gällande antalet stölder av båtmotorer ses också en ökning. Bara under första halvåret 2017 registrerades 214 båtmotorer som stulna i Västsverige. Moderaterna kräver nu en rad åtgärder för att vända utvecklingen.

 

Många bostadsinbrott utförs av internationella ligor som kommer till Stockholm via färjor österut. Och det är ligorna som står för inbrottsökningen i Göteborg och Västsverige. Tullens roll för att stoppa ligorna är väldigt avgörande. Tullverket ansvarar för att övervaka och kontrollera trafiken till och från Sverige i syfte att säkerställa efterlevnad av reglerna om in- och utförsel av varor. Göteborgs hamn är en sådan punkt. Tyvärr har tulltjänstemän vid landets gräns ingen befogenhet att hindra en person eller stoppa ett fordon med misstänkt stöldgods. Sverige ska inte vara ett paradis för internationella stöldligor att slå fritt mot enskilda såväl som mot företag i hela landet.

 

Ligorna står för en stor andel av hela landets bostadsinbrott, fordons- och bildelsstölder, båtmotorstölder, stölder från jordbruk och inbrott på byggarbetsplatser. Polisen har rapporterat att de kommer till Sverige via Stockholm eller Göteborg, för att nämna några viktiga flöden och därefter ger sig ut i landet för att sedan återvända, för att slå till två gånger under stöldturnéerna i Sverige. Det rimmar illa med att Tullverket tvingas släppa igenom misstänkt stöldgods på väg utomlands. Det vill vi sätta ett slut för.

 

Därför föreslår vi en rad konkreta åtgärder i syfte att stärka Tullverket och myndighetens brottsbekämpande arbete:

 

Vi vill att Tullverkets befogenheter utökas för att kunna stoppa och genomsöka fordon samt kvarhålla personer som påträffats med misstänkt stöldgods. Något som efterfrågas av Tullverket och behöver kompletteras med mer personal. På så vis kan utförseln av stöldgods försvåras och en stor del av denna brottslighet stävjas. Arbetet med nödvändiga lagändringar borde påbörjas snarast. Tyvärr är regeringen alldeles för långsam.

 

Vi vill också ge Tullverket verktyg att stärka sitt arbete att skydda gränser och upprätthålla goda förutsättningar för företag att bedriva handel med andra länder. Det är viktigt för lag och ordning men även för att garantera att företag står sig konkurrenskraftiga mot andra länder.

 

Vi vill därför redan nu att arbete ska påbörjas med nödvändiga lagändringar, inte vänta på justitieminister Morgan Johansson (S) besked att skjuta på det till juni. Johansson har givit Tullverket fram till juni att komma med besked om vad som behövs. Vi tycker att juni är för lång tid och vi vill att regeringen inleder process nu för att ge utökade befogenheter till tullen.

 

Slutligen behövs en kraftig resursförstärkning av Tullverket. Regeringen finansierar tyvärr inte sina åtgärder för att stärka tullen. De lovar 50 nya tjänster men ger inte myndigheten resurser för det. Som det ser ut i dag har tullen till och med svårt att behålla befintlig personal och kommer att behöva säga upp 135 personer om de inte får ökade resurser.

 

Därför satsar Moderaterna vad Tullverket begär. Sammantaget 550 miljoner kronor till myndigheten under kommande år. Det är 175 miljoner kronor mer än vad regeringen satsar.

 

När kriminella flyttar fram sina positioner måste också myndigheter göra det. Det kräver att myndigheterna i sin tur backas upp och ges rätt förutsättningar för att sköta sitt arbete. Moderaterna kommer alltid att stå upp för de brottsbekämpande myndigheterna i deras arbete att trygga Sverige.

 

Cecilia Widegren (M)

Riksdagsledamot Skaraborg

Skattepolitisk talesperson

 

Tomas Tobé (M)

Riksdagsledamot

Rättspolitisk talesperson

 

Lars Hjälmered (M)

Riksdagsledamot Göteborg

Näringspolitisk talesperson

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!