I Göteborg ska alla kunna delta på jämlika villkor

Alice Vernersson Ledamot i nämnden för funktionsstöd i Göteborg (V)
Foto: PRESSBILD
Åsa Nilsen 2:e vice ordförande i nämnden för funktionsstöd i Göteborg (FI)
Foto: PRESSBILD
Sophia Nilsson Ledamot i nämnden för funktionsstöd i Göteborg (MP)
Foto: PRESSBILD

Personer med normbrytande funktionalitet har rätt att leva självständigt och att delta i samhället på samma villkor som andra människor. För rödgrönrosa är det viktigt att satsa på att förbättra personalens arbetsvillkor och höja kvaliteten, skriver Alice Vernersson (V), Åsa Nilsen (FI) och Sophia Nilsson (MP).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Vid årsskiftet bildades nämnden för funktionsstöd. Det betyder att det numera finns en samlad organisation i Göteborg som hanterar alla frågor som rör stöd till personer med normbrytande funktionalitet och deras anhöriga. Det kan exempelvis handla om att hjälpa personer med måltider, kommunikation, personlig hygien, sysselsättning och boende. Totalt hjälper kommunen flera tusen personer varje år med olika typer av stöd och service. 

Det är vanligt att ordet funktionsnedsättning används i stället för normbrytande funktionalitet. Dock upplever många att ordet funktionsnedsättning har en negativ klang då det delar upp människor i nedsatta och icke-nedsatta i stället för att fokusera på bristande tillgänglighet i samhället. Vi rödgrönrosa har därför valt att tala om normbrytande funktionalitet för att inte utgå från kroppen som ett hinder eller en nedsättning, utan som att den fungerar fast på ett annat sätt än vad normen säger. 

Tyvärr har den nya nämnden för funktionsstöd fått en väldigt tråkig start. Det borgerliga alliansstyret beslutade nämligen att genomföra nedskärningar på minst 100 miljoner kronor. Nedskärningarna riskerar att leda till färre anställda, sämre arbetsmiljö, lägre kvalitet på omsorgsinsatser och sämre service. 100 miljoner motsvarar omkring 200 anställda. Det handlar med andra ord om en omfattande besparing. 

Personer med normbrytande funktionalitet har i dag sämre fysisk och psykisk hälsa än andra. De har också lägre inkomster, sämre förankring i arbetslivet och deltar i sociala, kulturella och politiska sammanhang i mindre utsträckning. Att minska resurserna till denna grupp kommer ytterligare öka skillnaderna i livsvillkor. 

Utöver nedskärningarna beslutade även det borgerliga styret att utöka arbetet med att sätta dit assistansfusk. De syftar på fusket som förekommer bland de som utför den personliga assistansen. Det kan exempelvis handla om att en person får betalt för assistans som inte utförs, skenanställningar eller utnyttjande av arbetskraft. Alla partier är överens om att fusket är ett problem, därför arbetar redan kommuner och Försäkringskassan med detta. Med andra ord är alliansens förslag inget mer än ett slag i luften.

Med det sagt är det dock inte helt oproblematiskt att lyfta fusket. Det finns risk för att fusket utnyttjas som ett skäl för att försämra rättigheterna till personlig assistans. De avvikande skurkexemplen används ofta för att generalisera och ge en missvisande bild av verkligheten. Särskilt när det föreslås i samband med nedskärningar. Det säger även en hel del om det borgerliga styrets syn på personer med normbrytande funktionalitet att deras två första politiska handlingar var nedskärningar och jaga fusk. 

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ har en helt annan syn. Vi röstade för vår rödgrönrosa budget som innehöll satsningar i stället för nedskärningar. För oss är det viktigt att satsa på att förbättra personalens arbetsvillkor och höja kvaliteten på insatserna till personer med normbrytande funktionalitet. Konkret kan det exempelvis handla om att höja kvaliteten på den dagliga verksamheten, alltså den dagtidssysselsättning som erbjuds personer med normbrytande funktionalitet med behov av detta. Att ha en meningsfull sysselsättning anser vi är en prioriterad fråga. 

Personer med normbrytande funktionalitet har rätt att leva självständigt och att delta i samhället på samma villkor som andra människor. Det är enkelt att säga, men kräver att vi politiker är beredda att prioritera dessa frågor tillräckligt högt. Vi rödgrönrosa är beredda att göra det som krävs, förhoppningsvis inser även de andra partierna i Göteborg värdet av ett samhälle där alla kan delta på lika villkor. 


Alice Vernersson (V)

Ledamot i nämnden för funktionsstöd i Göteborg


Åsa Nilsen (FI)

2:e vice ordförande i nämnden för funktionsstöd i Göteborg


Sophia Nilsson (MP)

Ledamot i nämnden för funktionsstöd i Göteborg