Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Hur dyr kan valfriheten tillåtas bli?

Eva Olofsson (V), oppositionsråd i VGR. Foto: PRESSBILD
Jan Alexandersson (V), ersättare i VGR:s regionstyrelse. Foto: PRESSBILD
Carina Örgård (V), ersättare i VGR:s regionstyrelse. Foto: PRESSBILD

Skattepengar ska gå till välfärden, inte till vinster i privata fickor, skriver V-regionpolitikerna Eva Olofsson, Jan Alexandersson och Carina Örgård.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Vänsterpartiet är i dag i princip ensamt om att inom Västra Götalandsregionen ifrågasätta att medborgarnas behov av vård eller kollektivtrafik ska lösas genom upphandlingar och privata vinstintressen. Exemplen på problemen med upphandlingar och privata vinstintressen står på rad och återkommer hela tiden i nya former. Vi väljer att belysa några av de senaste: 

 

Västra Götalandsregionen har personalbrist, inte minst saknas operationssjuksköterskor. Regionen är inte attraktiv som arbetsgivare bland annat för att vi har för låga löner. Eftersom vi har personalbrist kan vi inte behandla eller operera inom vårdgarantins tidsramar. Den blågröna ledningen väljer då att köpa upp operationer på den privata marknaden vilket leder till en dålig spiralrörelse. Vi upphandlar av privata vårdföretag och det är regionens före detta personal som dyker upp på fakturorna till dubbelt så hög kostnad som om de fått lön av oss. Regionens möjlighet att erbjuda tillräckligt höga löner minskar ytterligare. Och så fortsätter det.

 

Vårdcentralerna upphandlas inte, men det är ett helt öppet system för privata entreprenörer att bedriva den formen av primärvård med pengar från Västra Götalandsregionen för sina listade patienter. Vi har senaste tiden sett några av avigsidorna. Vårdcentralen Angered Care hade under lång tid allvarliga brister i den vård de erbjöd sina patienter, som att inte ha vaccinerat barn och för att inte erbjudit rätt vård till patienter med kroniska sjukdomar. 

 

När Angered Cares avtal bröts och andra vårdcentraler över dagen fick överta ansvaret för deras patienter, flydde ägaren med skattemiljonerna. Han är nu dömd och avtjänar ett fängelsestraff. Regionen kräver 22,5 miljoner kronor i skadestånd från det konkursade bolaget. Ett liknande ärende är i dagarna aktuellt för vårdcentralen Östra Göteborg. I Åmål har privata vårdcentralen Balder anmärkningar på majoriteten av de ärenden som granskats, och de har haft problem länge. De är den enda vårdcentralen i Åmål, så mycket till valfrihet har inte Åmålsborna haft. Bristen på alternativ gör att regionen agerat försiktigt och gett vårdcentralen den ena chansen efter den andra att bättra sig. Under tiden får Åmålsborna nöja sig med vård av dålig kvalitet. 

 

Den blågröna ledningen har vid två tillfällen gått på pumpen när de velat införa vårdval inom mödravård och inom tandreglering för barn och unga. När vårdvalen utretts i regionen har de visat sig ha så många avigsidor och så få fördelar att den blågröna ledningen, trots sin ideologiska övertygelse om att privata vinstintressen är bra, låtit sig övertygas om att avstå. 

 

Västtrafik AB upphandlar kollektivtrafik på kollektivtrafiknämndens uppdrag. De som ska lägga anbud gör vad de kan för att erbjuda så låga priser som möjligt. Det går att göra genom att ha för få och för oerfarna anställda och ge dem tuffa anställningsvillkor och dålig arbetsmiljö. Västtrafik gjorde en upphandling av Kronan AB för färdtjänst och sjukresor. Det fungerade dåligt. Resenärerna kom inte fram i tid, fick orimliga väntetider och dåligt bemötande. Västtrafik försökte få bolaget att bättra sig, när det inte gick gjordes en uppsägning av delar av avtalet. Kronan svarade med att samma dag omedelbart ställa ner alla sina fordon. Västtrafik hade då att på dagen försöka lösa resenärens situation och att snabbt göra en ny upphandling. En upphandling som blev dyr eftersom panikläget var uppenbart för anbudsgivarna. Västtrafik försöker nu få ut 75 miljoner från konkursboet efter Kronan AB, men utsikterna för att få ut några pengar är dåliga.

 

Vänsterpartiets uppfattning är att medborgarnas skattepengar ska gå till deras välfärd, inte till vinster i privata fickor. Många håller med oss, men det har ännu inte påverkat de andra partierna så att vi får ett systemskifte. De negativa effekterna av vinstjakt i välfärden återkommer ständigt, och någon gång kommer droppen att urholka stenen. 

 

Eva Olofsson (V) 

Oppositionsråd i VGR 

 

Jan Alexandersson (V)

Ersättare i VGR:s regionstyrelse

 

Carina Örgård (V)

Ersättare i VGR:s regionstyrelse

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!