Höj straffen för sexualbrott

Andreas Carlson (KD), rättspolitisk talesperson.
Foto: KRISTDEMOKRATERNA
Hampus Hagman (KD), riksdagskandidat från Göteborg.
Foto: PRESSBILD

Alldeles för länge har ökningen av anställda i myndigheten bestått av civilanställda, medan antalet uniformerad och utbildade poliser halkat efter, skriver KD:s rättspolitiska talesperson Andreas Carlson och Hampus Hagman, riksdagsledamot från Göteborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sex månader. Så länge fick en utredning om våldtäkt på ett barn vänta hos polisen på grund av resursbrist. Det kunde GP nyligen rapportera om. Så långt har poliskrisen gått, att det inte finns tid och resurser att utreda våldtäkter på 13-åringar. Det är skrämmande och det måste få ett slut. Att en 13-årig flicka själv uppges ha undrat varför det tagit så lång tid att utreda våldtäkten hon utsatts för, är verkligt hjärtskärande.


Att polisen under så lång tid har varit underfinansierad och därmed underbemannad, har lett till att dessa allvarliga brott prioriteras ned, även om halvårslång väntan knappast är normalfallet. Dock är inte våldtäkter det enda sexualbrottet som nedprioriterats i Göteborg.


Förra året vittnade åklagaren Per-Erik Rinsell att det skulle gå att gripa 20-30 misstänkta nätpedofiler i veckan bara i Göteborgstrakten, men att så inte görs, delvis på grund av domstolarnas låga värdering av straffet och på grund av avsaknaden av polisutredare. Detta trots att Göteborg är den enda region i landet där det funnit särskilda, specialiserade utredare för den typen av brottslighet. Detta beror på deras resurser dränerats på grund av gängkrig och mord i staden. 


Detta innebär att vi låter förövare och beställare av sexuella övergrepp på barn gå fria därför att det skjuts för mycket. Så underbemannad kan en myndighet inte tillåtas bli. Eftersom lagarna inte är hårda nog, prioriterar inte polisen fallen. Det är oacceptabelt att sexuella övergrepp på barn sker utan att det får konsekvenser, särskilt som att vi vet att 50 procent av de som döms för barnpornografibrott också döms för övergrepp på barn. Genom tidiga ingripanden mot övergrepp som sker på nätet skulle de fysiska övergreppen också kunna minska. 


Sedan 2014 har risken för att utsättas för sexualbrott ökat med 140 procent. Samtidigt vittnar allt fler polisdistrikt om att utredningar ligger på hög. De hinns helt enkelt inte med när skjutningar och gängkrig svämmar över hos polisen. Att gängbrottsligheten så totalt dränerar polisen på resurser att andra, mycket allvarliga brott som våldtäkter, prioriteras ner, är en ofta bortglömd konsekvens av gängbrottsligheten. 


GP avslöjade att fyra utredare sitter med ett fördubblat antal frihetsberövade för grova brott. Det säger sig självt att det är fullkomligt ohållbart. Dubblerad arbetsbörda borde i normalfallet innebära dubblerad bemanning, men hos polisen tycks det inte vara fallet.


Kristdemokraterna kräver 10 000 fler poliser. Inte polisanställda, utan poliser. Alldeles för länge har ökningen av anställda i myndigheten bestått av civilanställda, medan antalet uniformerad och utbildade poliser halkat efter. Ska vi nå en rimlig polistäthet i nivå med andra europeiska länder krävs det fler uniformerade poliser på gatan och som utredare.


Poliser i yttre tjänst och utredare har halkat efter i polisens löneutveckling de senaste åren till förmån för höga löner till civilanställda. Resultatet är enkelt att se: De senaste åren har antalet poliser som slutar av andra skäl än pension skjutit i höjden. Särskilt tydligt är det för dem under 40. De ser andra mer lukrativa branscher, och går dit i stället. KD vill ändra på detta och se till att kraftigt höja polislönerna. I vår skuggbudget pekar vi på att en satsning på mellan 4 000 och 5 000 kronor i månaden vore nödvändig för de som halkat efter i löneutvecklingen.


Straffen för sexualbrott måste skärpas. Det är uppenbart att de straff som finns i dag inte i tillräcklig utsträckning avskräcker brottslingar från att begå sexualbrott. Det gäller även straffen för barnpornografibrott, vars rubricering för övrigt borde vara dokumenterade sexuella övergrepp på barn, eftersom det är vad det handlar om. Skärpta straff ger offret en tydligare upprättelse, håller förövare inlåsta längre tid och innebär att polisen får skarpare incitament att prioritera brotten. Exemplen med barnpornografi är tydligast, där straffskalan innehåller böter. Det innebär enligt polisen själva en nedprioritering av brottet.


I Sverige ska man kunna lita på att vi har en fungerande rättsstat och polis som prioriterar och löser brott. Vi ska göra allt i vår makt för att se till att tryggheten ska gälla alla, alltid.


Andreas Carlson (KD)

Rättspolitisk talesperson


Hampus Hagman (KD)

Riksdagskandidat Göteborg