Gå direkt till sidans innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Snabbtågen – en förlust för oss alla

Franska höghastighetståget TGV.
Foto: Fabbro Recoura / AP
Hampus Magnusson (M), biträdande kommunalråd Göteborg.
Foto: Jesper Orrbeck
Jonas Ransgård (M), kommunstyrelsens andre vice ordförande Göteborg.
Foto: Jesper Orrbeck

Moderaterna i Göteborg svarar på Socialdemokraternas fråga om höghastighetstågen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Riksdagsledamoten Gunilla Carlsson (S) och kommunalrådet Johan Nyhus (S) undrar i en debattartikel på GT Debatt vad Moderaterna i Göteborg tycker om att Moderaterna på riksplan säger nej till förslaget om höghastighetståg.

Svaret är att den som följt debatten vet att vi välkomnar beskedet. Förslaget om höghastighetståg saknar hållbar finansiering och behoven av satsningar i närtid måste prioriteras.

Med Alliansregeringen mer än fördubblades anslagen till drift och underhåll av järnvägen. Det behövs dock mer pengar, Trafikverket bedömer behovet till 200 miljarder kronor i underhåll fram till 2030. Därutöver behöver kapaciteten öka i takt med att trängseln ökar.

Det stämmer att vi moderater ville utreda möjligheten att bygga höghastighetsjärnväg. Med den kunskap och fakta som nu har kommit fram gör vi bedömningen att ett sådant projekt måste stå tillbaka för satsningar här och nu. I Västsverige är det särskilt viktigt att bygga ut järnväg för regiontrafik mellan Göteborg och Borås via Landvetter flygplats. Andra viktiga satsningar är att säkra dubbelspår på hela Västkustbanan, och ökad kapacitet på Bohusbanan och Västra Stambanan. I Göteborgsregionen är vi överens om att ny järnväg ska gå via Mölndal vilket ger bättre restider för många. Detta har hittills varit svårt att uppnå i förhandlingarna.

Den ökade kunskapen om höghastighetstågen visar också att kostnaden är högre, byggtiden längre och nyttan mindre. Trafikverket beräknar investeringskostnaden till 230 miljarder. Till det kommer kostnader för anslutningar, kapacitetshöjningar och nya stationer. En sådan investering är i nuläget inte förenlig med en ansvarsfull ekonomisk politik.

Trafikverkets beräkningar visar också att projektet leder till en samhällförlust på 250 miljarder. Sverige är helt enkelt för glesbebyggt för att en höghastighetsbana ska vara konkurrenskraftig mot dagens tåg- och flygförbindelser. I det läget vill vi i stället prioritera åtgärder i regionen kring Göteborg för ett ökat arbetspendlande.

Samtidigt kan vi konstatera att den rödgröna regeringen med infrastrukturminister Anna Johansson (S) i spetsen slirar på sitt budskap. Samtidigt som man i anslutning till att infrastrukturpropositionen presenterades säger att man vill bygga höghastighetsbana mellan Göteborg och Stockholm, säger man också att utbyggnaden då ska ske etappvis. Att bygga en höghastighetsbana mellan Sveriges största städer i etapper innebär i grunden att en dyr investering kostar pengar från dag ett, men inte kan användas fullt ut på flera decennier.

Vilken nytta får Göteborg av det? Och vilket ansvar tar man då för skattebetalarnas pengar? 


Jonas Ransgård (M)

Kommunstyrelsens andre vice ordförande Göteborg


Hampus Magnusson (M)

Biträdande kommunalråd Göteborg