Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Höghastighetsbanorna viktiga för västkustens tillväxt

Ska klimatmålen nås så måste fler åka tåg, skriver SJ:s Vd Crister Fritzon.
Foto: STEFAN NILSSON
Crister Fritzon, VD för SJ.
Foto: Jann Lipka

Det är dags att binda samman hela södra och västra Sverige till en och samma region, skriver Crister Fritzon, VD för SJ.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Det har talats mycket om tidsvinster och tätare tidtabeller när det gäller höghastighetståg, men nyttan är mycket större än så. Det är faktiskt inte resenärerna som främst borde vara intresserade av nya höghastighetsbanor, utan alla som vill se ökad tillväxt och utvecklad arbetsmarknad på regional nivå. För västra Sveriges del handlar mycket om att en utökad arbetsmarknad skapas i Göteborgsregionen.


Höghastighetståg är en stor samhällsekonomisk investering som även kommer att bidra till ökad tillväxt i samtliga orter som ligger efter banan. Det finns flera internationella studier som visar hur tillväxten sker längs hela bansträckningen och att nyttan faktiskt är störst utanför spåren. Det är inte bara våra tre växande storstadsregioner som gynnas utan även de orter som ligger längs linjen vars pendlingsmöjligheter förbättras. Från Göteborg kommer man att nå Stockholm på 2 timmar, Linköping på 1 timmer och Borås ännu snabbare.


En ytterligare stark tillväxtmotor skapas genom alla de arbetstillfällen som byggnationen av banan medför. Sverigeförhandlingarna bedömer att det kommer att krävas cirka 80 000 årsarbeten fram till 2035 då banan beräknas vara klar. Om anläggningsarbetet upphandlas så att lokala entreprenörer och lokalt näringsliv kan vara med och konkurrera kommer det att betyda mycket för tillväxten i alla regioner längs sträckan Göteborg-Stockholm.


När lokal kompetens tas tillvara och utvecklas i bygget av höghastighetsbanan innebär det också en kompetensförstärkning och ett lärande inom ett växande område som till och med kan bli en ny exportnisch för Sverige. De flesta är överens om att höghastighetståg kommer att bli ett inslag i alla länder framöver. Inte minst driver klimatfrågorna på den utvecklingen, och att då ha värdefull know how kommer att stärka Sveriges konkurrenskraft inom en framtidsbransch.


Att satsa på höghastighetståg knyter ihop Sverige och ger stora vinster för alla som vill resa effektivt och hållbart, men det handlar lika mycket om att skapa en bred tillväxt i många av Sveriges regioner.


I framtiden kommer vi att resa mer, inte mindre. Och ska vi nå klimatmålet måste fler åka tåg. Med ökad kapacitet på spåren räknar vi med en fördubbling av antalet personresor de närmaste 20 åren. 


Jag har under våren träffat företrädare för regionerna i södra och östra Sverige för att diskutera utökade och effektivare järnvägsresor. I höst fortsätter jag med att träffa regionala företrädare i Göteborg, Skövde och Karlstad. Intresset för framtida järnvägssatsningar är stort. Det är intressanta och framåtsyftande diskussioner som förs. Det är slående vilken samsyn det finns på regional nivå om nyttan med en höghastighetsbana mellan Stockholm – Malmö och Göteborg. 


För västra Sveriges del kommer banan att skapa tillväxt i Göteborgsregionen och i stora delar av Bohuslän och Halland samt i en bred korridor in i landet mot Borås och Jönköping. Den regionala arbetsmarknaden i Göteborg kommer att växa och utvidgas geografiskt. Med en timme till Linköping och 2 till Stockholm kommer vi att se lika expansiva arbetsmarknader som Öresundsbron skapade. När höghastighetsbanan finns frigörs mycket kapacitet på stambanorna som till exempel kan användas för ökad godstrafik till och från hamnarna på västkusten.


Vi anser att en investering i höghastighetsjärnvägar som möjliggör en restid på 2 timmar Göteborg-Stockholm är avgörande för att skapa ökat samarbete mellan två av Sveriges tillväxtområden samt säkerställa att transportinfrastrukturen möter framtida rese- och transportbehov. Den kommer också att starkt bidra till realiseringen av de ambitiösa klimatmålen och knyta samman regionerna i den södra delen av landet till en storregion. Viktigt är också att höghastighetsbanan byggs relativt snabbt och i sin helhet från början så att de stora nyttor som finns av en bana kommer alla till del så fort som möjligt.


Crister Fritzon

VD för SJ AB