Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Högerpartierna värnar inte de anställdas villkor

Jenny Broman (V), oppositionsråd i Göteborg. Foto: ALICE VERNERSSON
Stadshuset i Göteborg. Foto: CSABA BENE PERLENBERG

Det borgerliga förslaget om slopad anställningstrygghet är ett hån mot den kärnverksamhet de själva säger sig vilja prioritera, skriver oppositionsrådet Jenny Broman (V).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I dag onsdag avgörs om den särskilda anställningstryggheten i Göteborgs stad får vara kvar eller inte. Den innebär att anställda inte kan sägas upp på grund av övertalighet eller arbetsbrist, i stället erbjuds de en tjänst på en annan arbetsplats.

 

Det borgerliga styret vill skrota den särskilda anställningstryggheten med motiveringen att den är förlegad. Vänsterpartiet vill i stället att Göteborgs Stad ska komma överens med de fackliga organisationerna om ett kollektivavtal om den särskilda anställningstryggheten. Genom att göra en överenskommelse mellan de fackliga parterna behöver personalen inte oroa sig för att anställningstryggheten ska försvinna när den politiska majoriteten byts ut. 

 

Den särskilda anställningstryggheten behöver vara kvar för att kommunens anställda inte ska behöva vara oroliga för att bli arbetslösa. Dessutom är den viktig för att komma till rätta med den stora personalbristen och kommande rekryteringar inom välfärden. Inom de kommande fem åren kommer över 25 000 personer behöva anställas inom den offentliga välfärden och en stor andel av de som jobbar i kommunen att gå i pension.

 

Samtidigt som kommunen står inför utmaningen att behöva rekrytera ny personal avbryts cirka en tredjedel av rekryteringstillfällena i förtid då ingen av de sökande haft rätt kompetens. Mot denna bakgrund är det borgerliga förslaget om slopad anställningstrygghet ett hån mot den kärnverksamhet de själva säger sig vilja prioritera.

 

Ett av det borgerliga styrets argument är att det ska vara lika villkor oavsett om man är anställd inom näringsliv eller inom offentlig sektor och att det därför är viktigt att stadens rutin för arbetsbrist följer gällande lagstiftning. Det är en mycket märklig hållning och oklart om det borgerliga styret känner till att det finns många olika kollektivavtal på arbetsmarknaden som reglerar anställdas villkor. Göteborgs Stad är en av landets största offentliga arbetsgivare med cirka 55 000 medarbetare. För oss är det därför självklart att vi ska erbjuda bra arbetsvillkor för att kunna rekrytera den personal vi behöver. 

 

För det borgerliga styret verkar det dock inte lika självklart att ta ansvar för våra anställda. Tvärtom står det klart att högerpartierna inte värnar de egna anställdas villkor utan i stället går näringslivets ärenden. Vad finns det annars för argument för att försämra villkoren för sina egna anställda?

 

Arbetsvillkoren försämras dessutom ytterligare då det borgerliga styret fortsätter att privatisera välfärdsverksamheter i Göteborg. Det innebär att kommunens välfärd tvingas konkurrera på arbetsmarknaden med välfärdsföretag som har dåliga arbetsvillkor. Varför Göteborgs stad inte ska konkurrera med de bästa arbetsvillkoren är obegripligt. 

 

Även om vi vill att den särskilda anställningstryggheten ska vara kvar vill vi att kommunen ska bli bättre på nya placeringar för övertalig personal. Det var därför Vänsterpartiet tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet under förra mandatperioden tog initiativ till att inrätta en central stödfunktion för att underlätta omställningsarbetet. Stödfunktionen kan bland annat hjälpa till med att hitta en tjänst på en annan arbetsplats eller i en annan del av staden.

 

Kommunen behöver också bli bättre på att vidareutbilda erfaren personal och validera informell till formell kompetens, med andra ord erkänna en persons kunskaper och kompetenser oavsett hur de förvärvats. På så sätt kan vi underlätta för personal att kunna byta anställning.

 

Den allra viktigaste insatsen vi kan göra för att förbättra arbetsvillkoren är dock att tillföra mer resurser för att kunna anställda fler. Framförallt inom välfärden är kollegerna för få vilket leder till dålig arbetsmiljö och höga sjuktal. Särskilt sedan det borgerliga styret tog makten och gjorde kraftiga nedskärningar på kärnverksamheterna. 

 

De anställda i Göteborgs Stad är de viktigaste resurser vi har för att lyckas med det kommunala uppdraget. Därför ska vi inte försämra arbetsvillkoren genom att slopa den särskilda anställningstryggheten.  

 

Jenny Broman (V)

Oppositionsråd i Göteborg