Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Hedra hundra års rösträtt - rösta på söndag!

Helene Odenjung (L), kommunalråd i Göteborg med ansvar för jämställdhet. Foto: PRESSBILD
Karin Karlsbro (L), toppkandidat till Europaparlamentet. Foto: HENRIK JANSSON/GT

I dag är det hundra år sedan vi fick allmän och lika rösträtt. Redan 1903 startade Frigga Carlberg föreningen för kvinnans rösträtt i Göteborg. På söndag är det viktigt att hedra de senaste hundra årens vunna segrar för kvinnor, skriver liberalerna Helene Odenjung och Karin Karlsbro.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I dag är det hundra år sedan vi fick allmän och lika rösträtt. Kampen för att även kvinnor skulle få vara med och rösta hade föregåtts av många års hårt arbete. Det tog faktiskt två generationers strävan att få rösträtt och 35 års debatterande i kammaren. 

 

Argumenten mot rösträtt som kvinnorna fick möta var många och förefaller i dagens ljus lustiga. Som att det inte skulle göra någon skillnad om kvinnor fick rösta, när de ändå skulle rösta som sina män. Att de skulle avskaffa äktenskapet, vilket skulle få fruktansvärda följder för hemmet och undergräva samhällets grundvalar. Att kvinnor inte kunde tänka logiskt, agerade på känslor och hade svårt att sätta sig in i komplicerade frågor som fanns i den stora världen. Eller att de ens intresserade sig för den och att rösta endast för dem skulle vara en börda.

 

Att alla män skulle få rösträtt oavsett inkomst, hade varit den överordnade frågan för Socialdemokraterna. När det målet fanns inom räckhåll runt 1907 kunde Socialdemokraterna enas med Liberalerna om kvinnlig rösträtt. Motstånd fanns kvar hos Högern och hos Bondeförbundet ännu i många år.

 

Första världskriget var en katastrof som satte punkt för all den positiva framtidsoptimism och utveckling som då fanns i Europa. Efteråt insåg dock många att kvinnorna spelat en viktig roll och att de väl hanterat uppgifter de inte fått göra innan. Det motstånd som tidigare funnits mot kvinnlig rösträtt var kraftigt förminskat. 

 

På söndag är det val till Europaparlamentet. 

 

Deltagandet i det valet tenderar vara mycket lägre än till våra val till nationella val. Att inte använda sin röst på söndag är att inte vårda den långa kamp som människor fört innan oss. 

 

Men förutom det finns ytterligare skäl att använda sin rösträtt. Konservativa vindar drar över världen. Det första tecknet på det är förslag om att inskränka aborträtten. Att anse att kvinnor inte ska ha makt över sina egna kroppar är en populär idé hos dem som önskar få kontroll över kvinnor. Därför blir synen på aborträtten ett mått på det politiska klimat som råder. Det handlar inte om medicinsk utveckling eller om synen på när livet börjar. Det handlar om önskan att kontrollera kvinnor. Etiska och moraliska ställningstaganden måste förbli kvinnans egna. Vi vet att det alltid kommer att förekomma oönskade graviditeter. Oavsett hur eller var i världen, så kommer aborter alltid att förekomma. Där det inte är lagligt sker det i lönndom till priset av stort lidande. 

 

Det senaste exemplet på inskränkning av kvinnors makt över sina kroppar och sin sexualitet, ser vi i amerikanska Alabama. I Europa har nationalistiska högergrupper vunnit mark i Ungern, Polen, Italien. De har även en konservativ syn på könsroller. Att det inte föds så många barn inom EU beror på dålig jämställdhet och obefintlig föräldraförsäkring. 

 

I Göteborg var det Frigga Carlberg som startade föreningen för kvinnans rösträtt 1903. Kerstin Hesselgren kom in på Göteborgsmandat och var en av de fem första kvinnorna som kom in i riksdagen. I dag är det Cecilia Malmström som är stadens förebild med långt engagemang och som Sveriges EU-kommissionär. Senast har hon arbetat med de för Göteborg så viktiga handelsfrågorna. 

 

I valet på söndag är det dock inte endast enskilda reformer vi ska rösta om, utan det handlar om att välja in personer som kommer att värna vunna segrar som gjorts genom historien för kvinnor. Och borgar för att fortsätta det arbetet. 

 

Det finns mycket som kan kännas hotande i dag, som miljöförstöring, strukturomställning och många människor på flykt. Det kan då vara frestande att lockas av nostalgiska föreställningar om att det var bättre förr. Svaret på det vi står inför stavas dock inte isolationism och konservatism, utan samarbete, deltagande och nya politiska reformer. Det första du kan göra är att använda din rösträtt. Den är värdefull och firar hundra år! 

 

Helene Odenjung (L)

Kommunalråd i Göteborg med ansvar för jämställdhet

 

Karin Karlsbro (L)

Toppkandidat till Europaparlamentet