Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Hedersoffer sviks av regeringen

Det är väldigt svårt att förstå och acceptera att en regering som kallar sig själv för feministisk inte gör mer för att stoppa det hedersrelaterade förtrycket och våldet, skriver Sarah Ullmark. Foto: PRESSBILD

Det är väldigt svårt att förstå och acceptera att en regering som kallar sig själv för feministisk inte gör mer för att stoppa det hedersrelaterade förtrycket och våldet, skriver Sarah Ullmark, distriktsordförande Moderata Ungdomsförbundet i Göteborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Nyligen publicerade GT ett reportage om en kvinna i Göteborg som i tre års tid slagit larm på grund av en hedersrelaterad hotbild mot henne. Myndigheterna och hennes arbetsgivare, Göteborgs Stad, kände till hennes situation och trots polisanmälning om misshandel och mordhot nekades hon kontaktförbud. Sveket från samhället och bristen på åtgärder fick till slut ödesdigra konsekvenser. I december 2018 hittades hon mördad, knivhuggen till döds bakom en sopstation i Mölnlycke. Gärningsmannen var hennes exmake, som hon lämnat efter ett äktenskap fyllt av hot och våld. 

 

De flesta känner till Pela och Fadime, som brutalt hedersmördades för 20 respektive 17 år sedan. Det kan tyckas att det borde räckt med två spillda liv för att politikerna skulle agera. Tyvärr inte, och än i dag är det tydligt att det saknas såväl tillräckligt med kunskap om allvaret i det hedersrelaterade våldet och förtrycket som tillräckliga åtgärder för att bekämpa det. Över 240 000 människor beräknas leva under någon form av hedersrelaterat förtryck i Sverige. Alla dessa situationer kommer inte sluta i mord, men varje fall är en kränkning av de fri- och rättigheter vi tar för givet. Det handlar om att nekas rätten att klä sig som man vill eller att umgås och vara tillsammans med vem man vill. Det är oacceptabelt och ovärdigt en liberal demokrati. 

 

Det är väldigt svårt att förstå och acceptera att en regering som kallar sig själv för feministisk inte gör mer för att stoppa det hedersrelaterade förtrycket och våldet. Det är dags att skärpa straffen, men tyvärr agerar regeringen i motsatt riktning. I stället för att nu anta en ny lag som gör hedersmotiv till en försvårande omständighet vid brott vill man skjuta upp lagförslaget till 2022, med hänvisning till Januariöverenskommelsen. Detta trots att lagförslaget är färdigutrett och kan träda i kraft redan 2020. Regeringen sviker de människor som tvingas leva under det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Det räcker dock inte med enbart denna lag, fler reformer är nödvändiga.

 

Bland annat behövs det ökade anslag till landets kvinnojourer och en förändring i finansieringen av deras verksamhet. I dag får många kvinnojourer söka anslag på årsbasis, vilket skapar en osäkerhet och innebär att tid och pengar behöver läggas på administration i stället för hjälp till utsatta kvinnor. 

 

Bidragen bör i stället ges på flerårig basis och ansökningsprocessen måste förenklas så att resurserna kan riktas dit de gör mest nytta. Förslaget är efterfrågat av landets kvinnojourer och skulle göra en betydande skillnad i en för många kvinnor livsviktig stödfunktion. 

 

Det behöver också ställas krav på kommunerna. Enligt Socialtjänstlagen (kap 5 § 11) är kommunerna skyldiga att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående erbjuds stöd och hjälp. Många kommuner har dock platsbrist på skyddade boenden vilket innebär att en del våldsutsatta kvinnor tvingas stanna kvar i sin farliga hemmamiljö. Att erbjuda just skyddade boenden till alla med behov bör bli en skyldighet för alla kommuner. Det bör också åläggas alla kommuner en skyldighet att upprätta en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det ska inte spela någon roll vart du bor, hjälp och stöd till de utsatta måste finnas i hela landet.

 

Det kommer att krävas omfattade satsningar och systemförändringar för att hjälpa fler kvinnor som utsätts för våld och förtryck. Det är dags att Morgan Johansson (S) och regeringen förstår allvaret med hederskulturen och agerar därefter. Inte en enda kvinna till ska behöva sätta livet till i ett politiskt maktspel om regeringsmakten, på bekostnad av de viktiga trygghetsreformer som nu i stället uteblir.

 

Sarah Ullmark 

Distriktsordförande Moderata Ungdomsförbundet i Göteborg