Hederskulturen tar inte sommarlov

Helene Odenjung (L), oppositionsråd i Göteborg.
Foto: LISA BJÖRK

Liberalerna i Göteborg har kämpat för en kartläggning av det hedersrelaterade förtrycket bland unga. Vi föreslår även samarbete med flygplatser för att förhindra att unga reser utomlands och gifts bort. Men Socialdemokraterna väljer att skjuta upp arbetet över sommaren.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sommarlovet har börjat för de allra flesta barn och unga på skolorna runtom i Göteborg. För de allra flesta kommer det bli en sommar full med sol, bad, spring och lek med vackra minnen för framtiden. Men för en del ungdomar kommer sommarlovet bli ett helvete. De riskerar att mot sin vilja tvingas i väg från Sverige för att förlovas eller giftas bort med en man som de aldrig har träffat. Deras skolbänkar kommer stå tomma i augusti när skolorna börjar igen. Då är det för sent att agera.


I Göteborg har vi tjejer och killar som inte tillåts få gå på bio eller att delta i simundervisning, att bli kära i vem de vill, att få umgås med vem de vill. Familjen kontrollerar varje steg de tar och deras livsval är starkt begränsade. Så ser verkligheten ut för ett stort antal ungdomar i Göteborg. Organisationen Varken kuvad eller Hora genomförde en undersökning där 78 procent av flickorna svarade att de är hårt kontrollerade av sina familjer och i valet av partner. Det är i socialt och ekonomiskt utsatta områden i nordöstra Göteborg som unga tjejer är som hårdast kontrollerade och inte fria att göra egna val i livet.


Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har mellan 70 000 och 100 000 ungdomar uppgett att de är oroliga att bli bortgifta mot sin vilja. Trots den nya lagen mot tvångs- och barnäktenskap är det svårt att fånga upp dessa unga individer innan skadan är skedd.


Organisationer som Varken kuvad eller hora, GAPF, Terrafem, ROKS, Unizon med flera gör ett otroligt viktigt arbete. Men mer måste till. Kommuner, landsting och andra aktörer såsom flygplatser måste gemensamt ta ett större ansvar och förebygga och förhindra att unga flickor flygs ut ur Sverige och in i tvångsäktenskap. Elevhälsan och skolan har en särskilt viktig roll i det hedersrelaterade arbetet.


När Liberalerna lade förslag om att kartlägga det hederskulturella förtrycket och våldet i Göteborg för snart 2 år sedan svarade ansvarig nämnd med Marina Johansson (S) som ordförande att förslaget skulle avslås. Det hävdades att arbetet redan pågick och att tidigare kartläggningar gjorts nationellt. Intresset från de rödgröna var svalt, om inte iskallt. Till slut svängde de i frågan och fullmäktige beslutade att en kartläggning ska göras. Kartläggningen har blivit försenad och resultaten kommer att presenteras först våren 2018.


Efter GP:s artikelserie ”Hedersflickorna” som belyser hedersförtrycket fick plötsligt S och MP, men inte V, idén att ta fram en handlingsplan. Det krävdes att medier lyfte frågan för att de skulle agera. Vi svarade upp med att också konkretisera Liberalernas och Alliansens förslag om att ingå samarbete med Swedavia och Landvetter flygplats för att hitta metoder att förhindra barnäktenskap och bortgifte utomlands, om att förstärka elevhälsans arbete i hedersfrågan och att ta fram en strategisk plan mot hedersförtryck. Då vänder plötsligt MP och S på mötet i kommunstyrelsen och vill bordlägga frågan med argumentet ”det händer väl ändå ingenting under sommaren”, som Marina Johansson (S) uttryckte det. Vi hade chansen att agera gemensamt, för dessa flickor och pojkar, men de rödgröna valde att pausa arbetet till efter sommaren. Agerandet från de rödgröna och Sverigedemokraterna är sorgligt.


Vänsterpartiet vill inte ens erkänna hedersförtrycket som en av vår tids stora jämställdhetsutmaningar. De väljer att relativisera förtrycket, inte motarbeta det.


Liberalernas och Alliansens förslag skulle förstärka och utveckla arbetet mot hederskulturen och arbetet mot tvångsgifte. Vi kan inte tolerera att hederskultur begränsar och fråntar unga göteborgares rätt till ett liv i frihet. De förvägras i dag de mest grundläggande rättigheterna som vår demokrati står för och ska garantera. Det handlar om mänskliga rättigheter och frihet. Lägg prestigen åt sidan och ta ansvar!


Helene Odenjung (L)

Oppositionsråd och gruppledare i Göteborg