Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Hedersförtrycket måste utraderas

Socialdemokraterna i Göteborg vill bekämpa hederskulturen. Foto: SHUTTERSTOCK
Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelseordförande i Göteborg. Foto: TIM KRISTENSSON
Marina Johansson (S), kommunalråd i Göteborg. Foto: LENA DAHLSTROM

Trots att hedersförtryckets grymma verklighet sedan länge är känd har det varit märkligt svårt för många inom politiken att entydigt säga nej. Vi vill arbeta med partier som har omdöme och kraft att ta ställning mot hedersförtryck, skriver Ann-Sofie Hermansson (S) och Marina Johansson (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Nyligen presenterades en stor kartläggning av hedersförtryckets utbredning i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den visar med brutal tydlighet hur utbrett hedersförtrycket är. Det handlar inte enbart om familjer som upprätthåller detta system av kontroll och våld inom hemmets väggar. Förtrycket har spridit sig långt ut i det omgivande samhället. För de som utsätts krymper världen: de fredade platserna blir allt färre och alltmer beskurna. Det är särskilt oroväckande att se hur hedersförtrycket tar sig innanför skolans väggar, sätter tonen i vissa offentliga rum och sprider sig i sociala medier.  

 

Kartläggningen av hedersförtrycket innehåller berättelser från utsatta individer. Där beskrivs akuta händelser som är så utstuderat grymma att de kan vara svåra att förstå. Där beskrivs en lågintensiv men oupphörlig kontroll och övervakning – inte minst av unga flickor och pojkar – som för många blir en otäck och farlig plåga. Att detta är ett allvarligt hot mot själva kärnan i det öppna och demokratiska samhället borde vara uppenbart för var och en. Vi är alla berörda, oavsett bakgrund.

 

Det demokratiska samhällets svar behöver bli tydligt och skarpt. Det måste vara en självklarhet att hedersförtrycket ska bekämpas och på sikt utraderas. Dess utbredning är inte statisk. Av allt att döma krävs motåtgärder bara för att förtrycket inte ska växa. De offentliga institutionerna har ett särskilt ansvar. Polis, skola, socialtjänst och andra offentliga aktörer måste arbeta aktivt och koordinerat för att pressa tillbaka hedersförtrycket. Vi politiker – på kommunal, regional och statlig nivå – måste ge dessa aktörer de verktyg och befogenheter som behövs för att insatserna ska bli effektiva.

 

Trots att hedersförtryckets grymma verklighet sedan länge är känd har det varit märkligt svårt för många, inte minst inom politiken, att entydigt säga nej. Samhället borde för länge sedan ha tagit ett mycket hårdare och mer systematiskt grepp om problematiken. I stället har tvekan och okunskap alltför ofta präglat alltför svaga insatser. Och tyvärr finns det fortfarande många som inte vill ta tydlig ställning. Vissa är förblindade av snurriga ideologiska föreställningar. Andra håller sig undan av omsorg om sina politiska karriärer. Detta är inte alls bra. 

 

Här i Göteborg har vi socialdemokrater drivit frågan hårt under lång tid. Under mandatperioden har vi bland annat tagit initiativ till en genomlysning av stadens insatser på området, skapat en samordningsfunktion mot hedersförtryck, lyckats få igenom en handlingsplan mot hedersförtryck trots visst politiskt motstånd samt utrett och stärkt insatserna mot tvångsgifte och könsstympning. 

 

Vi har arbetat mycket aktivt för få till en uppstramning av reglerna för föreningsbidrag. Vi vill att föreningar som kommer i kontakt med hedersförtryck ska ta avstånd och inleda en dialog med samordnaren om hur de aktuella problemen ska hanteras. Detta är ett högst rimligt krav som det inte skulle vara några problem för föreningslivet att leva upp till. Tyvärr har flera andra partier så långt agerat bromsklotsar i den frågan. Detta har varit en stor besvikelse. Vi hoppas läget förändras när ärendet nu kommer tillbaka till kommunstyrelsen efter årsskiftet.

 

Vi har i budgetprocessen presenterat skarpa förslag om att inrätta ett centralt resursteam mot hedersförtryck – som skulle kunna göra operativa insatser där det behövs samt vara ett stöd för socialtjänst, skolor och andra verksamheter – samt om att utvidga samordningsfunktionen med hjälp av ytterligare resurser. Detta är initiativ som vi kommer att fortsätta argumentera för. 

 

Göteborg står inför en instabil period i kommunpolitiken. Det mycket bräckliga alliansen-styret – som släppts fram av V, MP och Fi – kommer med sina 24 av 81 mandat i fullmäktige att få det svårt att hålla staden på rätt kurs. I den miljön kommer vi söka samarbete – med partier som har omdöme och kraft att ta ställning – för att successivt stärka arbetet mot hedersförtryck. Detta är frågor där staden för allt i världen inte får bli passiv.  

 

Ann-Sofie Hermansson (S)

Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg

 

Marina Johansson (S)

Kommunalråd och ordförande i Social resursnämnd