Havet förtjänar en politisk fight

Insatser för våra hav och vatten kommer inte av sig själva. Havet är förutsättningen för allt liv, skriver Janine Alm Ericson (MP) och Ulrika Frick (MP).
Foto: SHUTTERSTOCK
Janine Alm Ericson (MP), gruppledare och riksdagsledamot Västra Götalands läns västra.
Foto: PRESSBILD
Ulrika Frick (MP), regionråd i Västra Götalandsregionen.
Foto: PRESSBILD

Västerhavsveckan är en årlig påminnelse om vad havet betyder för Västsverige och för världen. Vi måste rädda våra vatten. Partier behöver lämna överbud om haven, inte som borgerligheten lämna walkover, skriver Janine Alm Ericson (MP) och Ulrika Frick (MP).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Havet känner inga gränser. Det som slängs i havet på andra sidan jorden i dag, kommer så småningom flyta upp på Bohuskustens stränder. Det skräp vi kastar i naturen blir till öar av plast i Stilla Havet som kväver allt liv. Därför är haven vårt gemensamma ansvar.


Västerhavsveckan är en årlig påminnelse om vad havet betyder för Västsverige och för världen. Ett rent hav och levande vatten ger oss inte bara mat att äta och luft att andas, utan också en frisk planet. När haven hotas av plastskräp, gifter och överfiske, då måste någon vara havets röst. Vi i Miljöpartiet vill rädda våra vatten, och det kan inte vänta. 


Miljöpartiets tid i regering har gett resultat. Miljöbudgeten har fördubblats och det har också skyddet av svenska havsområden gjort. Det har under de senaste åren investerats mångmiljonbelopp för att stärka arbetet med en ren havs- och vattenmiljö. Många insatser har gjorts mot plastskräp, kemikalier och övergödning, och nu har vrak som läcker olja och bränsle runt Sveriges kust börjat saneras. Vi har investerat i miljöövervakning och jobbar hårt för fiskeregleringar i skyddade områden. 


Listan kan göras lång, men trots historiska investeringar behöver mer göras. Det är fortfarande så att i vilket vattendrag du än kupar händerna, var du än badar, finns små partiklar av plast och vi behöver fortfarande fundera på vilka arter som hotas av utrotning när vi köper fisk i mataffären. Vi måste vända utvecklingen, och det måste ske nu.


Miljöpartiet vill fortsätta arbetet med att skydda svenska havs- och kustområden med fler marina reservat. Strandskyddet måste fortsatt värnas och fler insatser mot både plast och andra engångsartiklar behöver komma på plats. Utfiskningen som pågår här och nu kräver åtgärder såväl i Sverige som i EU. Nya skarpa regler behöver komma på plats, och vi vill bland annat förbjuda bottentrålning och fiske av ål och andra rödlistade arter. De fiskeavtal som EU tecknar med andra länder måste vara både hållbara och rättvisa. Vi kan inte upprätthålla en ordning där det går att tjäna stora pengar på att tömma delar av haven på fisk.


Insatser för våra hav och vatten kommer inte av sig själva. Havet är förutsättningen för allt liv, men att på riktigt lägga fram insatser som säkrar framtiden för våra vatten är en politisk prioritering. Den är självklar för oss i Miljöpartiet, men tyvärr inte för alla. 


Att Moderaterna och Kristdemokraterna tar varje chans som uppenbarar sig att slakta miljö- och klimatpolitiken blir svart på vitt varje gång partierna lägger fram en budget. Brist på kronor och ören ger en uppenbar brist på resultat, ett konstaterande som inte borde vara främmande för partier som i åratal lagt fram en ekonomisk politik. 


Havet förtjänar en politisk fight. Politiska förslag på lokal, regional, nationell och internationell nivå förtjänar att ställas mot varandra och diskuteras. I en tid när partier behöver överbuda varandra med miljöpolitik kan inte den samlade borgerligheten lämna total walkover. Det är inte att ta en av vår tids ödesfrågor på allvar. 


Det är dags att vi inte bara låter Västerhavsveckan bli en årlig påminnelse av vad havet betyder för Västsverige, utan också av att det vid varje politiskt bord behöver prioriteras.


Janine Alm Ericson (MP)

Gruppledare och riksdagsledamot Västra Götalands läns västra


Ulrika Frick (MP)

Regionråd i Västra Götalandsregionen