Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Har den politiska vinden vänt?

Fredrik Larsson, Svensk Sjöfart. Foto: Pressbild

Avskaffa motsträviga regelverk och hämmande avgifter, skriver Svensk Sjöfarts Fredrik Larsson i en replik till vänsterpartister i Västra Götaland.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Vänsterpartisterna Fahimeh Nordborg, Sören Kviberg, Jan Alexandersson och Marie Lindén skriver på GT Debatt att ”Hållbar sjöfart är ett måste” och lyfter fram att ”Sverige kan spela en viktig roll för en radikal minskning av sjöfartens utsläpp”. De konstaterar också att miljöproblemen inom den internationella sjöfarten är de stora utsläppen av svavel och kväveoxid och att Sverige är världsledande inom den miljöteknik som bidrar till att minska utsläppen. Det är ett mycket gott betyg till den svenska rederinäringen som länge har kämpat i politisk motvind. Under tiden har Danmark och Norge seglat förbi oss med uttalade ambitioner som sjöfartsnationer.

 

Med en allt större politisk medvetenhet om hur en hållbar sjöfart spelar roll, håller nu de svenska rederiföretagen tummarna: Må den politiska viljan resultera i en större handlingskraft för internationellt konkurrenskraftiga villkor för sjöfarten även i Sverige. På senare år har försiktiga politiska steg tagits i rätt riktning. Men försiktighet och rätt riktning räcker inte hela vägen. Svenska rederier ligger långt framme internationellt och leder utvecklingen mot en mer energieffektiv sjöfart. Ett bra exempel är att sjöfartens svavelutsläpp sänkts med 80 procent i svenska farvatten efter att nya regler från IMO trädde i kraft första januari 2015. Regler om kväveoxid förväntas år 2021. Dessa investeringar i forskning och innovation med nya smarta fartyg skapar såväl hållbara transportalternativ som affärsmöjligheter till gagn för Sverige och övriga sjöfartsberoende länder.

 

Utvecklingen är också en grogrund för att hela det maritima klustret ska kunna växa. Sverige behöver nya företag och nya jobb som har framtiden för sig. Full fart framåt för en näringspolitik som tar vara på företagens utvecklingskraft är lösningen! Morötter för mer forskning och utveckling välkomnas, inte minst för hur sjöfartens koldioxidutsläpp ska kunna minska. Motsträviga regelverk och hämmande avgifter bör lämnas därhän.

 

Fredrik Larsson

Miljöfrågor, Svensk Sjöfart

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!