Gymnasielagen belastar Göteborgs skattebetalare

SD i Göteborg har yrkat på en tydlig redovisning av de ensamkommande elevernas kunskapsnivåer, skriver Jörgen Fogelklou och Agneta Kjaerbeck.
Foto: SHUTTERSTOCK
Jörgen Fogelklou (SD), oppositionsråd Göteborg.
Foto: SD GÖTEBORG / PRESSBILD
Agneta Kjaerbeck (SD), ledamot kommunfullmäktige.
Foto: PRESSBILD

Göteborg måste följa upp skolresultaten för att säkerställa att utbildningen för ensamkommande blir ändamålsenlig. Syftet måste vara att gymnasieutbildningarna på sikt leder till riktiga arbeten, skriver SD-politikerna Jörgen Fogelklou och Agneta Kjaerbeck.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Den omstridda så kallade gymnasielagen har gett ensamkommande ungdomar möjligheten att stanna i Göteborg och på andra platser i Sverige för att avsluta sina studier. Det finns tydliga lagkrav om godkända studieresultat, men siffror visar att endast en liten andel elever från språkintroduktionen klarar av gymnasiet. Det har väckt starka åsikter och lett till att debatten om de viktiga skolresultaten fallit ur fokus.


Avsikten med gymnasielagen är att ungdomarna ska avsluta studierna med godkänt resultat. Gymnasielagen är ett hafsverk med desperata lösningar, paketerade i osannolika utbildningsvisioner. En lag som Lagrådet dessutom inte ville godkänna.


I maj 2019 betalades 195 miljoner ut i tillfälligt kommunstöd, utöver de medel som betalades ut vid årsskiftet (totalt 980 miljoner kronor). För Göteborgs del innebar detta cirka 18,7 miljoner som öronmärks till de 217 ungdomar som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Efter ett beslut i kommunstyrelsen fördelas dessa pengar nu till social resursnämnd. Därifrån kan idéburna organisationer, med arbetssätt avsedda för målgruppen, söka pengar till sitt arbete.


Sverigedemokraterna i Göteborg har under ärendet yrkat på en tydlig redovisning av de ensamkommande elevernas kunskapsnivåer. Språkintroduktionen är bristfällig. Det saknas fullgod dokumentation om elevernas bakgrund, skolerfarenheter samt språk- och ämneskunskaper – information som är nödvändig för utformandet av en verklighetsförankrad och individanpassad studieplan. Vid investering i elevernas utbildning ska detta på sikt leda till slutförd skolgång med godkända resultat och därefter riktiga arbeten, inte minst för elevernas skull. SD:s högst relevanta förslag om en uppföljning röstades ner av samtliga partier.


Det är anmärkningsvärt att övriga partier inte vill ha en redovisning av detta. Det vore väl ändå önskvärt att Göteborgs skattebetalare får reda på om deras pengar har gjort någon skillnad, eller om vi återigen kastat pengar i sjön?


Idag råder avsaknad vad gäller kunskap om kulturella koder och samhällsstrukturer hos många av de ensamkommande. De flesta svenska barn har redan innan skolstart en god uppfattning om hur samhället fungerar. En introduktion om det svenska samhället och vår kultur borde därför vara en självklar obligatorisk del i gymnasiekursen för de personer som omfattas av lagen.


Gymnasielagen innebär en stor ekonomisk belastning för Göteborgs skattebetalare. Ensamkommande som redan i dag hoppat av gymnasiet kräver tak över huvudet. Om tre-fyra år kan en stor del av dessa (övervägande) män stå utan fullgod gymnasieexamen, vilket leder till svårigheter att skaffa sig ett riktigt arbete.


Vi har tagit emot en stor skara människor utan asylskäl och vi har låtit dessa stanna tack vare ett illa genomarbetat förslag som klubbades igenom i fjol. Men skulle då dessa unga män inte gå i skolan?  Det här blir vårt slutresultat av en ”låt-gå-mentalitet”, en inkonsekvens i samhället och hos beslutsfattarna. Lägg därtill slarv, uppgivenhet och aktivisters och socialarbetares daltande med människor. Konsekvensanalysen lyser med sin frånvaro och en framtid i utanförskap väntar många. Göteborgs Stad står kvar med en betydande studieskuld.


SD har på förhand kunnat räkna ut att ensamkommande skulle kunna hamna i fel sällskap, orsaka vårt samhälle stora kostnader och enskilda omfattande lidande. När skolböckerna stängs tar drogförsäljningen ibland vid, tyvärr är det så enkelt.


Det är viktigt att vi snarast kräver uppföljning av skolresultaten för att säkerställa att utbildningen blir ändamålsenlig och på sikt leder till riktiga arbeten. Det är att ta ansvar. Det är också av yttersta vikt att det riktade stadsbidraget går till de frivilliga organisationer i Göteborg som kan hjälpa till med ett tryggt och hållbart återvändande när dessa unga män får avslag i sin asylprocess.


Jörgen Fogelklou (SD)

Oppositionsråd Göteborg


Agneta Kjaerbeck (SD)

Ledamot kommunfullmäktige