Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Guld och gröna skogar blev svek mot HBTQ-personer

Ardeshir Bibakabadi, verksamhetsledare Homan i Göteborg.
Foto: ZAFER APAN

Alliansens nedskärningar inom Social resursförvaltning i Göteborg leder till att föreningen Homan anses kunna bedriva verksamhet utan stöd. Men föreningen och de personer vi hjälper, flyktingar som är HBTQ, kräver en heltidsanställd, skriver verksamhetsledaren Ardeshir Bibakabadi.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Föreningen Homan i Göteborg finns till för flyktingar som är HBTQ. Vi tar emot människor från hela världen, men de flesta kommer från Mellanöstern och är nyanlända. Föreningen arbetar med frågor som rör HBTQ och samhälle samt hedersrelaterat förtryck och våld, integration, islamofobi, posttraumatisk stress och trauman, psykisk ohälsa och suicidrisk, våld i samkönade relationer, sex och samlevnad med mera. 


I vårt arbete förmedlas kunskaper om normer och värderingar som skiljer sig avsevärt från vad de nyanlända har växt upp med. Vi ger dem också samhällsinformation som gäller myndigheter, sjukvård, polisväsende med mera. Vår verksamhet är viktig eller helt avgörande för dem som kommer till oss.


Tyvärr har Homan i Göteborg nu förlorat föreningsstödet på grund av de nedskärningar som görs inom Social resursförvaltning. Detta till följd av alliansens nedskärningar inom området social ekonomi. Föreningen anses kunna bedriva all verksamhet utan bidrag från staden, vilket ödelägger verksamheten. 


Samtidigt är föreningen och vår verksamhet beroende av en heltidsanställd som har det övergripande ansvaret och som kan skapa kontinuitet. Det är orimligt att uteslutande förlita sig på ideella krafter. Vår målgrupp är både särskilt utsatt och skör och för dem skulle en nedläggning vara förödande. 


Föreningen ser också ökade problem för samhället i form av bland annat psykisk ohälsa med suicid som yttersta konsekvens. Dessutom skulle det bli en ännu större risk att parallella samhällsstrukturer växer fram eller förstärks och utanförskap och personliga lidanden skulle öka. Föreningens avgörande betydelse för såväl målgrupp som Göteborgs Stad har inte beaktats och inte heller nyttan för samhället i stort. Vi arbetar med frågor som är brännande och som måste hanteras tillsammans med civilsamhället.


Homan i Göteborg har genom press, radio, TV och på andra sätt blivit en rikskänd organisation. Vi får förfrågningar om föreläsningar eller annan slags medverkan från hela landet. Myndigheter inklusive socialtjänster och många andra såsom skolor, universitet, sjukvård och forskare hör av sig till oss. Vår målgrupp är extra utsatt på grund av sexuell läggning, identitet eller av hederskulturella skäl. Dessa individer vägras sin rätt att vara sig själva och forma sina egna liv. Så är det ofta även efter ankomsten till Sverige. Slopandet av bidraget till vår verksamhet slår extra hårt mot de i vår målgrupp som redan har rädslor och bristande tillit till samhället och dess funktioner. De har tunga erfarenheter i bagaget och behöver oss i föreningen som hjälper dem i deras vardagstillvaro och ger dem mod, ökad självkänsla och växande självförtroende samt självbevarelsedrift och kunskaper så att de kan gå vidare i sina liv. 


Vi bryter ensamhet och isolering och ger människor hopp om en trygg tillvaro och en bättre framtid.


Homan i Göteborg gör stor samhällsnytta. Politikerna behöver verka i samverkan med civilsamhället för att uppnå en god välfärd. Därför undrar vi varför vi underfinansieras? Vi arbetar enligt Göteborgs mål och vänder oss till en särskilt utsatt målgrupp. Vi anser att felaktiga prioriteringar av såväl tjänstepersoner som politiker gör att skattemedel fördelas felaktigt. 


Vid ett nyligen hållet högnivåsamtal, ”Stadens HBTQ-plan – efterlevs den?” som arrangerades mellan civilsamhällets organisationer och Göteborgs Stad, där samtliga stadens politiska partier närvarande, utlovades guld och gröna skogar för HBTQ-frågorna. Av detta ser vi tyvärr väldigt lite.


Ardeshir Bibakabadi 

Verksamhetsledare Homan i Göteborg