Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Gud nåde den som vill sälja snus till en fransman

Vi skulle kunna spara tusentals liv i EU varje år om fransmännen och italienarna snusade i stället för att röka, skriver Jörgen Warborn.
Foto: PRESSBILD

EU:s tobakspolitik är galen. Trots att snus är mindre hälsofarligt än cigaretter är export och försäljning av snus förbjudet i alla andra EU-länder. Svenska produkter och företag diskrimineras på det som ska vara en öppen och fri marknad, skriver Jörgen Wareborn (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Blossa på, men gud nåde den som vill sälja snus till en fransman. Det kan låta som att jag raljerar, men så galen är faktiskt EU:s tobakspolitik. Export och försäljning av snus är förbjudet i alla EU-länder förutom Sverige. Samtidigt fortsätter rökningen att skörda offer i snabb takt över hela Europa. Alla existerande tobaksprodukter är tillåtna i EU, förutom den minst farliga tobaksprodukten: Svenskt snus. Var finns egentligen logiken i det? 


Svaret är att det inte finns någon logik. Det faktum att svenskt snus är förbjudet gör dels att EU:s 100 miljoner rökare går miste om ett betydligt bättre alternativ, dels att Sverige går miste om miljardbelopp i exportintäkter och många nya jobb. Därför behöver exportförbudet avskaffas, så att svenskt snus kan säljas i hela EU. 


För Göteborgsregionen betyder snuset mycket, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv. Sveriges två största snusfabriker med totalt fler än 600 anställda ligger i Göteborg och Kungälv. Dessa båda genererar, förutom många jobb, också stora ekonomiska värden för regionen. Redan där finns ur Göteborgs perspektiv argument nog för att avskaffa snusförbudet, men det vore faktiskt bra för hela Sverige och också bra för EU av följande anledningar:


Generera stora exportvärden

Tio procent av den vuxna befolkningen i Sverige och Norge snusar. Om bara en procent av EU:s befolkning väljer att byta cigaretter mot snus, skulle det ge 11 miljarder kronor i exportintäkter till Sverige.


Skapa tusentals nya jobb i Sverige

I dag sysselsätter branschen fler än 600 personer i Göteborgsområdet. Med den kraftigt ökade omsättningen som ett avskaffat exportförbud skulle innebära finns en potential för tusentals nya jobb i industrin.


Skapa rättvis konkurrens

Svenska företag skulle kunna konkurrera på lika villkor som tobaksproducenter i andra länder.


Bryta cigarettbolagens monopol

De mest skadliga tobaksprodukterna, cigaretterna, skulle inte längre ha monopol utan få konkurrens av ett hälsosammare, billigare och bra mycket bättre alternativ. 


Förbättra folkhälsan

Vi skulle kunna spara tusentals liv i EU varje år om fransmännen och italienarna snusade i stället för att röka. Sverige har lägst andel rökare i hela Europa. Det innebär markant färre fall av tobaksrelaterade sjukdomar än i resten av EU. En stor orsak till detta är det svenska snuset. Snus är förstås ingen hälsoprodukt, men dess betydelse för att minska ohälsotalen är väl belagda och omöjliga att bortse ifrån.


Argumenten för det svenska snuset är många. Trots detta visar de socialdemokratiska och liberala politikerna i EU ett slående ointresse för att släppa snuset fritt på EU-marknaden. Cigarettbolagen ges monopol i EU med nuvarande situation. Den mest skadliga tobaksprodukten tillåts, och den minst skadliga tobaksprodukten förbjuds. Svenska produkter och svenska företag diskrimineras på det som ska vara en öppen och fri marknad. Extra illa är det att det görs utan välgrundade och seriösa argument. 


Trots denna uppenbart orimliga situation görs nästan ingenting politiskt för att ändra den. Här hemma och i Bryssel sitter svenska socialdemokrater och liberaler passiva när snusförbudet upprätthålls. Den socialdemokratiska regeringen och deras stödpartier har inte lyft ett finger för att hjälpa det svenska snuset ut på EU-marknaden. Deras ointresse behöver bytas ut mot en tydlig röst för frihandel och rättvis konkurrens, mot diskriminering av svenska företag. Den rösten tänker jag vara. 


Snuset behöver en ny ambassadör i Bryssel. Jag kommer kämpa för svenskt snus i hela EU. 


Jörgen Warborn (M)

Kandidat till Europaparlamentet