Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Göteborgs stad borde kräva klimatförbättrad betong

Genom att ställa krav, öka efterfrågan och stärka kunskapen om klimatförbättrad betong ökar möjligheterna att uppnå målet att Sverige 2045 är ett klimatneutralt samhälle, skriver Malin Löfsjögård, Vd vid Svensk Betong.Foto: EUGENE SERGEEV/COLOURBOX
Malin Löfsjögård, Vd Svensk Betong.Foto: PRESSBILD

I dag finns det ett stort behov av att bygga nya bostäder och infrastruktur för att rusta Göteborg för framtiden. Klimatvänlig betong är en viktig del av framtidens hållbarhet, skriver Malin Löfsjögård, Vd vid branschorganisationen Svensk Betong.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Den svenska betongbranschen driver sedan flera år tillbaka ett intensivt arbete med att utveckla betong som ger minsta möjliga klimatpåverkan. I dag finns det klimatförbättrad betong som innebär en minskning av utsläpp på uppemot femtio procent. Senast 2030 räknar vi med att det finns klimatneutral betong på marknaden. 

 

Med klimatförbättrad betong avses en betong där tillverkaren genom optimering reducerat klimatpåverkan med minst tio procent. I dag är det också möjligt, beroende på konstruktion, att nå upp till halverad klimatpåverkan genom resurseffektiva konstruktioner samt optimerad betongsammansättning med alternativa bindemedel.

 

I Göteborgs stad och i en rad andra kommuner i västra Sverige finns det en återkommande diskussion om vilket byggmaterial som har minst påverkan på miljön och klimatet. Det finns till och med de kommuner som valt att ta fram en speciell strategi för att prioritera ett visst byggmaterial. Detta anser vi är helt fel väg att gå eftersom det i dag inte går att påvisa att ett visst byggmaterial generellt sett, ur klimatsynpunkt, är bättre än något annat. 

 

I dag finns det ett stort behov av att bygga nya bostäder och ny infrastruktur för att rusta Göteborg för fler invånare och ökad framkomlighet. Parallellt med det är det nödvändigt att minska utsläppen och där målsättningen är att 2045 ska Sverige vara ett klimatneutralt samhälle. 

 

I hela bygg- och anläggningsbranschen pågår det olika projekt och aktiviteter vars syfte är att minska branschens klimatpåverkan samt att hitta nya typer av material och tekniker som innebär minskad klimatpåverkan.

 

Just nu pågår bygget av Västlänkstunneln i Göteborg där man valt att till viss del använda klimatförbättrad betong vilket kommer att ge 30 procent lägre klimatpåverkan. Tidigare har Riksbyggen byggt bostadsrättsföreningen Viva och där använt en teknik och material som ger 30 procent lägre klimatpåverkan än med konventionell betong. Kungsbackas nya badhus, som kommer att vara klart i år, har delvis byggts med klimatförbättrad betong. Där räknar man med att ha 30 procent lägre klimatpåverkan än om det byggts med konventionell betong.  

 

Dagens klimatförbättrade betong som redan finns på marknaden har den konventionella betongens alla fördelar som hållfasthet, beständighet och att den varken kan mögla eller brinna och är helt återvinningsbar. 

 

För att betong ska ha minsta möjliga klimatpåverkan handlar det också om att optimera helheten i en byggnation och använda rätt betong på rätt plats. Därför är det viktigt att redan i ett tidigt skede ha en nära dialog med konstruktör, arkitekt, entreprenör och beställare inför nybyggnation.

 

Vi vet att krav och efterfråga driver på utvecklingen. Vi vill därför uppmana såväl privata som offentliga beställare att ställa krav så att efterfrågan ökar på klimatförbättrad betong i stället för konventionell betong i samband med nya, och framtida byggnads- och infrastrukturprojekt i Göteborg och i övriga Sverige.

 

Parallellt med detta finns det också i dag ett stort utbildningsbehov om hur det är möjligt att under hela byggprocessen kraftigt minska betongs klimatpåverkan. Här behöver kunskapen komma vidare så att betongleverantören redan i ett tidigt skede involveras i projektet för att kunna optimera betongen efter projektets förutsättningar och på det sättet bidra till att minska klimatpåverkan på bästa sätt. 

 

Genom att ställa krav, öka efterfrågan och stärka kunskapen om klimatförbättrad betong ökar möjligheterna att uppnå målet att Sverige 2045 är ett klimatneutralt samhälle. För att detta ska vara möjligt är det nu också av största betydelse att det sker såväl i Göteborg som i övriga Sverige. Därför uppmanar jag nu beslutsfattare i Göteborg att under 2020 ställa ökade krav på att mer klimatförbättrad betong ska användas vid byggande av bostäder och infrastrukturprojekt.   

 

Malin Löfsjögård 

Vd Svensk Betong