Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Göteborgs miljöfrågor hanteras dåligt

Anders Torwald (VV), styrelseledamot. Foto: PRESSBILD
Catarina Pettersson (VV), partiombudsman. Foto: PRESSBILD

Miljöfrågorna hanteras inte bra i dagens Göteborg och både informationen och ansvarstagandet måste bli tydligare för att kommunen verkligen ska bli hållbar. Det ska vara enkelt att sopsortera och återvinningscentralerna ska vara kostnadsfria för invånarna, skriver Anders Torwald och Catarina Pettersson vid Vägvalet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Göteborgs engagemang kan bli bättre i hur behandlingen av miljöbrister hanteras. Ansvaret för vem som tar hand om frågorna från göteborgarna vacklar, såväl genomförandet som uppföljningen förblir omöjlig att överskåda. 

 

Vem är ansvarig egentligen? Miljö- och klimatnämnden har ett övergripande ansvar så att lagar och regler efterföljs, tyvärr ser inte göteborgarna detta arbete och har svårt att nå fram när frågor ställs i stadens organisation. Personer som kontaktar Göteborgs Stad, blir i dag bollade fram och tillbaka medan miljön blir lidande. Anmälningar om miljöbrott läggs ner utan att anmälaren blir informerad. Man ska inte tveka på vem som ska kontaktas eller ansvarar vid ett utsläpp i våra vattendrag eller naturområden.

 

Många vackra visioner om en grön nära storstad basuneras ut i alla möjliga sammanhang, men när det väl handlar om att faktiskt värna den miljö vi har då är den mest till problem för hur visionerna ska implementeras. 

 

Vi måste alla ta vårt ansvar. Det vi släpper ut i miljön kommer tillbaka till oss. Om inte direkt, så indirekt. Fastigheter i Göteborgs södra delar som har sina anläggningar kopplade till dagvattnet är ett aktuellt exempel, där en miljökatastrof utvecklat sig i Stora Ån. Ett vattendrag som inte bara agerar barnkammare för en rad olika fiskarter utan förser olika fågelarter med rätt förutsättningar för kommande generationer. Fåglars fjädrar blir dränkta av olja vilket gör att de långsamt svälter eller fryser ihjäl. Allt medan ansvariga slår ifrån sig allt ansvar och sekretessbelägger uppgifterna för allmänheten. 

 

Hittills har park och natur sträckt sig till att åka ut till naturreservatet Välen för att bedriva skyddsjakt, alltså skjuta av oljedrabbade fåglar. De åtgärder som gjorts för att fånga in oljan och hindra att den sprids är långt ifrån tillräckliga, över en månad efter att utsläppet upptäcktes läcker det fortfarande olja ut ur den kulvert som är ursprunget till katastrofen. En anmälan om miljöbrott är inlämnad till polisen men varken företaget som ligger bakom eller ansvariga har gått ut med information om hur detta kunnat hända eller vad man gör för att det inte ska ske igen. Stora Ån har varit utsatt för flera utsläpp, skräp från närliggande företag och byggsediment från olika utvecklingsområden i närheten. 

 

Det blir allt tydligare att Göteborgs struktur är i behov av samordning och en organisationsförändring med sikte på att tydliggöra kommunikationen och framtagande av direkta åtgärdsplaner när vår miljö drabbas. 

 

Vägvalet ser kritiskt på hur frågor hanteras i staden. Vi vill få med oss medborgarna och miljöorganisationer i det dagliga miljöarbetet och på så sätt stärka det lokala förhållningssättet till miljön. Plast och andra ämnen som når våra vattendrag och hav beror delvis på att ingen tänkt till före. Vi är alla delaktiga men ändå ser vi överfulla soptunnor utan kontaktuppgifter till ansvarig för tömningen. I dagens informationssamhälle borde det vara en självklar information. Tittar vi på hur andra har löst hanteringen av sopkärl så har exempelvis Danmark ett system där ett rör grävs ner och tömningen sker med en bil som suger upp soporna. Ett system som är såväl ergonomiskt som väl fungerande då inga fåglar eller skadedjur kan ta sig in i röret.

 

Vägvalet vill att hanteringen av miljöfrågor ska ses över. Det ska vara enkelt och kännas bra att sopsortera och återvinna. Staden ska erbjuda hämtning av återvinning vid bostaden för både flerfamiljshus och enfamiljshus. För att ytterligare uppmuntra återvinning ska alla besök på återvinningscentralerna vara kostnadsfria för stadens invånare. Den nuvarande begränsningen är hämmande och måste upphöra.

 

Viktigaste av allt just nu är att prioritera miljöbrott, snabbt sätta in åtgärder som begränsar omfattningen av skadorna i aktuella området vid Stora Ån. På sikt ska miljöfrågor samlas under en myndighet/nämnd i Göteborg.

 

Anders Torwald

Styrelseledamot (VV)

 

Catarina Pettersson

Partiombudsman (VV)