Göteborgs intresse för fler studentbostäder är svagt

Love Josefsson, tidigare ordförande för Göteborgs Förenade Studentkårer.
Foto: PRESSBILD

Aldrig har intresset för att bygga studentbostäder i Göteborg varit så stort. Ändå händer inte så mycket, skriver Love Josefsson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Göteborg har under en längre tid växt kraftigt samtidigt som det har byggts alldeles för få hyresrätter. Det får till följd att det blir väldigt svårt särskilt för studenter att etablera sig här. I Göteborg finns det en stor brist på studentbostäder. Enligt en rapport framtagen av Inobi uppskattas ett behov av 7 000 nya studentbostäder fram till år 2026 för att möta det ökade inflödet av studenter och för att nå en något så när jämvikt på studentbostadsmarknaden.


Vid höstterminens början förra året har Göteborgs största studentbostadsaktör SGS Studentbostäder uppmätt den kortaste kötiden till ett enkelrum med delat kök till 1,5 år. Den kortaste kötiden för en ”riktig” studentlägenhet utanför centrum var omkring 2-3 år. Särskilt svårt blir det för internationella studenter som inte har varit förutseende nog att ställa sig i studentbostadskö i Göteborg.


Boendesituationen sticker ut som en så negativ aspekt i undersökningar av hur studenter upplever studier i Göteborg att det gjorts begränsningar i intaget av nya studenter.


Sedan 2014 har Göteborgs Förenade Studentkårer samarbetat med bland annat lärosätena, Akademiska Hus, Göteborgs Stad och de två stora studentbostadsstiftelserna i Göteborg i syfte att råda bot på studentbostadsbristen. Under samarbetets gång har flera studentbostadsaktörer anslutit sig och uttryckt konkreta intressen av att etablera sig i Göteborg, antigen genom att ”bara” bygga studentbostäder eller genom att bygga studentbostäder i kombination med andra samhällsnyttiga funktioner såsom äldreboenden eller förskolor. 


Enkelt uttryckt kan man påstå att det står bolag och formligen ber om att få investera sina pengar för att lösa vår studentbostadsbrist.


Det har olyckligtvis inte lett till något.


Göteborgs Förenade Studentkårer har uppfattningen att detta beror på att Göteborgs Stad i allt för liten utsträckning prioriterar studentbostäder. Det finns alltså inget intresse hos tjänstemän och politiker att bygga bort studentbostadsbristen när det finns andra mer roliga saker att fokusera på såsom linbanor och dylikt. Göteborgs Stad gillar att framhålla sig som en ”kunskapsstad i världsklass”, men utan en tydlig strategi för studentbostadsförsörjningen blir det tydligt att profilen som kunskapsstad är ihålig. 


Vi tycker att det är anmärkningsvärt hur illa Göteborgs stad förvaltar den rådande situationen. Aldrig har intresset för att bygga studentbostäder i Göteborg varit så stort, men trots detta har staden inte lyckats samla resurser för att möta den efterfrågan som finns.


Love Josefsson

Före detta ordförande för Göteborgs Förenade Studentkårer


* I en tidigare version av den här debattexten angavs att Josefosson är nuvarande ordförande för GFS. Han avgick dock för två veckor sedan.