Göteborgarna förtjänar bättre och mer trygg vård

Annika Strandhäll (S), socialminister.
Foto: KRISTIAN POHL
Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.
Foto: SAP I GÖTEBORG

Efter bara ett par månader in på 2018 ligger Sahlgrenska Universitetssjukhus redan närmare 150 miljoner back jämfört med budget. Den moderatledda majoritetens oförmåga att styra VGR gör att underskotten växer, skriver Annika Strandhäll (S) och Ann-Sofie Hermansson (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Svensk hälso- och sjukvård är på många sätt bra. Det beror framför allt på det hårda slit vårdens medarbetare gör med att ge patienterna en bra vård – dygnet runt, året om. Men det finns också stora problem som måste lösas. Det ser vi inte minst på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.


Den moderatledda majoriteten i Västra Götalandsregionens oförmåga att styra och leda verksamheten medför att underskotten i sjukvården växer. Att år efter år ge sjukhusen för lite pengar, men samtidigt kräva att de ska göra mer, är inte hållbart. Varken för personal eller patienter. Detta är något som Socialdemokraterna i regionen återkommande vänt sig mot. Vi ser konsekvenserna av detta: Bara förra året hyrdes det i VGR in vårdpersonal från bemanningsföretag för hela 800 miljoner kronor. Det syns också i stängda vårdplatser och ökande överbeläggningar, vilket i sig är en risk för patientsäkerheten. Och vi ser det, inte minst, i allt mer alarmerande larmrapporter från vårdpersonalen och deras fackliga organisationer. Vi socialdemokrater är tydliga: Låt proffsen vara proffs, politiken måste lyssna mer på personalen och deras önskemål.  


Den socialdemokratiskt ledda regeringen prioriterar stora investeringar i välfärden framför skattesänkningar. Det är så vi ser till att utveckla såväl vården som den svenska modellen. Det har också gett Västra Götalandsregionen mycket stora tillskott under mandatperioden. Bara för 2018 handlar det om mer än 1,6 miljarder kronor i tillskott, när man räknar samman de riktade sjukvårdssatsningarna och höjningen av de generella statsbidragen. Blir du sjuk ska du kunna lita på att du får en bra och trygg vård. Personalen ska inte behöva oroa sig för att de får färre kolleger och tvingas springa ännu snabbare. 


Socialdemokraterna i regionen har därför vid upprepade tillfällen föreslagit åtgärder för att vända den negativa utvecklingen i sjukvården i regionen. I flera år har förslag lagts för att undvika den situation som nu uppstått på bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset – men den moderatledda majoriteten har inte lyssnat. Senast i höstas, när den nuvarande utvecklingen gick att se, föreslog vi att underskotten på sjukhusen skulle skrivas av så att vården slapp spara in de pengarna i år. För Sahlgrenska handlar det om 326 miljoner kronor. Men den moderatledda majoriteten sade nej. 


Därför har Sahlgrenska börjat året med ett stort minus. Och utförsbacken fortsätter. Efter bara ett par månader in på 2018 ligger SU redan närmare 150 miljoner back jämfört med budget. Det är precis det som nu ger konsekvenser för sjukhuset, för personalen och patienter. Moderaterna vägrar ge vården rimliga förutsättningar.


En bra sjukvård bygger på personalen. Att de är tillräckligt många, har rätt kompetens och orkar, hinner och kan göra ett bra jobb för människor som är i behov av vård. Det är en förutsättning för att vi, när vi behöver den, ska få tillgång till en vård i världsklass. Att vårdplatser hålls öppna och operationssalar i gång. Det är därför regeringen har gjort stora satsningar som fokuserar på vårdens personal – med nya satsningar senast i den vårbudget som presenteras i dag. De pengarna, tillsammans med en bättre ledning och styrning av regionens vård, skulle kunna lösa mycket av krisen på Sahlgrenska. Det vet vi socialdemokrater, och agerar därefter. Det är en insikt och ett ansvarstagande som skulle behöva visa sig också i den praktiska politiken hos den moderatledda majoriteten i Västra Götalandsregionen.


Till syvende och sist handlar det om att kunna ge människor en trygg vård när man behöver det som mest. Välfärden och dess personal kommer för Socialdemokraterna alltid att gå före sänkta skatter.


Annika Strandhäll (S)

Socialminister


Ann-Sofie Hermansson (S)

Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg