Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Göteborgarna är värda en stark socialdemokrati

Mattias Jonsson (S), riksdagsledamot Göteborg. Foto: LENA DAHLSTRÖM

Vår rörelse kan aldrig nöja sig med att förändra samhället enbart genom de parlamentariska församlingarna. Vi är en folkrörelse, skriver Mattias Jonsson (S) i artikelserien ”Rosornas Göteborg”.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Socialdemokratin tappar mark i hela Europa. Göteborg är inget undantag. Vi har länge fått förtroende att åstadkomma bra politik. Tyvärr är det många som inte längre på att vi har lösningarna på framtidens utmaningar. Därför anser jag att vi som parti måste vara självkritiska och bli bättre på att förstå de behov och problem Göteborgarna möter i vardagen.

 

 

Socialdemokraterna i Göteborg kan bli landets bästa förening, ha lustfylld verksamhet och de klokaste politiska programmen. Men så länge vi inte förmår föra politik som på riktigt gör skillnad i människors liv, så kommer det aldrig att spela någon roll. Vi behöver lära oss att skilja partiets visioner och mål från de beslutande församlingarnas alla kompromisser och överenskommelser. Målet framåt ska vara glasklart: Ett samhälle där alla har samma möjlighet till friheten att uppfylla sina drömmar.

 

 

Valanalyserna både lokalt och nationellt pekar på en rad viktiga åtgärder att arbeta vidare med. En viktig slutsats är att vi fortsätter att tappa förtroende hos basen för vår rörelse, nämligen unga och LO-medlemmar. Jag ser ett behov av att skyndsamt tillsätta en kriskommission vars uppgift är att utifrån forskning och dialog ge partiet i Göteborg nycklar att nå de unga och att starkare knyta samman de fackliga och politiska grenarna. Vi måste gå från samverkan till samarbete.

 

 

Våra partiföreningar ska spela en viktigare roll i att ta fram vår politik. I höstas presenterade Socialdemokraterna en ny verksamhetsstrategi för ökad delaktighet och föreningsutveckling genom ett decentraliserat arbetssätt som nu ska implementeras. För att stärka s-föreningarna vill jag införa en ny form av remissförfarande i distriktet. Föreningarna ska ges möjlighet att yttra sig när det gäller programskrivningar innan det kommer till distriktskongressen. Därutöver vill jag se ett remissförfarande kring den vardagsnära politiken. Det är ett sätt att bättre ta tillvara på kompetensen, bredden och engagemanget som växer i partiet.

 

 

Vi behöver skapa nya och fler forum för dialog. Forum där vi vågar ta i de svåra frågorna. Där vi reflekterar över hur vi arbetar emot tystnadskultur och för mer kamratlighet. Det finns också ett tydligt behov av att upprätta nya rutiner mellan våra olika politiska nivåer och partidistriktets styrelse. För att den gången ska fungera ligger det ett stort ansvar på oss i distriktsstyrelsen att fortsätta skapa ett tillåtande, öppet och samarbetsinriktat klimat.

 

 

Den beslutade verksamhetsinriktningen pekar tydligt ut den lokala aktivismen som prioriterad. Vår rörelse kan aldrig nöja sig med att förändra samhället enbart genom de parlamentariska församlingarna. Vi är en folkrörelse. Förr byggde vi ett samhälle för vanligt folk genom bland annat genom kooperationen, Hyresgästföreningen och Fonus. I dag är utmaningarna annorlunda men behovet av samhällsnyttiga aktörer lika stora. Det är vi socialdemokrater som ska gå i bräschen för trygghetsskapande åtgärder, bildning och gemenskap i de delar av staden som har störst behov.

 

 

Mitt mål är att nya och gamla medlemmar ska känna glädje och lust oavsett ålder, kön eller bakgrund. Att vi vågar ta de svåra samtalen i kamratlig anda så att alla känner stolthet för vårt parti. Jag vill bidra med ett modernt, feministiskt och inkluderade ledarskap som bygger på tillit och laganda. Om fler kommer till sin rätt och känner att de får tillföra utifrån sina egna erfarenheter och kompetens så blir vi fler som är med och tar ansvar för utvecklingen av Socialdemokraterna i Göteborg. 

 

Göteborgarna är värda en stark socialdemokrati.

 

Mattias Jonsson (S)

Riksdagsledamot och valberedningens förslag till ny ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg