Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Göteborg ska vara en äldrevänlig stad

Elisabet Lann (KD), kommunalråd i Göteborg.Foto: PRESSBILD
Att inte ta vara på äldre människors erfarenheter och vilja att bidra till det gemensamma är ett oförsvarligt resursslöseri, skriver Elisabet Lann (KD).Foto: SHUTTERSTOCK

Göteborg växer snabbt. Om staden tillåts att växa i avsaknad av ett äldreperspektiv riskerar vi tvinga in äldre i socialt utanförskap. Att inte ta vara på äldre människors erfarenheter är ett resursslöseri, skriver Elisabet Lann (KD) på internationella dagen för äldre

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I dag är det den internationella dagen för äldre. I Göteborg är det en dag vi firar! Inom uppdraget för ”Åldersvänliga Göteborg” anordnas för första gången någonsin det så kallade ”rullatorloppet”. Det som vid en första anblick kan betraktas som en kul grej rymmer flera viktiga och i allra högsta grad seriösa dimensioner. Loppet bidrar till att synliggöra äldre och belysa frågan om tillgänglighet och framkomlighet. Det manifesterar också delaktighet, gemenskap, motion och hälsa.

 

Den demografiska utvecklingen tyder på att Göteborg kommer att få allt fler äldre invånare. Trots att ålderdom är något vi alla hoppas få uppleva så brister många gånger bemötande av äldre personer. Många upplever sig osynliggjorda och marginaliserade. Att inte ta vara på äldre människors erfarenheter och vilja att bidra till det gemensamma är ett oförsvarligt resursslöseri.

 

Vårt Göteborg växer snabbt just nu. Men om staden tillåts att växa i avsaknad av ett äldre- och gemenskapsperspektiv riskerar vi bygga ett Göteborg som tvingar in äldre i socialt utanförskap. Staden måste planeras och byggas med hänsyn till delaktighet, tillgänglighet och mobilitet. För samhällsgemenskap och möten över generationsgränser. Åldersgrupper ska inte ställas mot varandra utan tillsammans - när generationer möts, byggs samhället starkt i gemenskap och tillit. 

 

Vi har redan sett flera goda exempel på generationsutbyte i staden: Äldre som frivilligt hjälper skolelever, 3–80 åringar som sjunger tillsammans, teaterspel och filmskapande. Men vi behöver göra mer. Genom forum där äldre och yngre kan mötas och utbyta erfarenheter kan människor bidra till att öka varandras livskvalitet. Därför är det oerhört viktigt att staden stöder och samverkar med civilsamhället. Där finns nämligen de bästa förutsättningarna för att erbjuda social gemenskap, utevistelse och hälsa. 

 

Men oavsett hur många föreningsytor staden rymmer, hur mycket föreningsbidrag som delas ut eller lokaler som upplåts, så måste staden möjliggöra för äldre personer att ta sig fram. Tillgänglighet och mobilitet är därför en prioriterad fråga. Lika viktigt är att miljön runt bostaden fungerar, att det finns bänkar längs promenadvägen och belysning. 

 

En äldrevänlig stad kräver också att äldre känner sig trygga. Fler trygghetsboendeplatser är en av flera åtgärder som alliansen verkar för. Att kunna känna sig trygg ute i offentliga miljöer är även det en förutsättning för delaktighet. Och den dagen förmågorna inte riktigt räcker till måste det kännas tryggt att släppa in hjälp i det egna hemmet. Här har Göteborg en svår, men mycket viktig uppgift i att vända utvecklingen för en mångårigt vanskött hemtjänst. 

 

Den senaste undersökningen från Socialstyrelsen visar att Göteborg, efter ett första år med valfrihet inom hemtjänst, klättrat några placeringar. En närmare titt på de frågor där vi ser ett bättre resultat i år indikerar att staden är på rätt väg, även om nöjdheten fortfarande är alltför låg jämfört med genomsnittet. Det är nu fler äldre som tycker att det känns ”mycket tryggt” att bo hemma med hemtjänst. Det är också fler som anser att hemtjänstpersonalen alltid har tillräckligt med tid att utföra sitt arbete hos dem samt att hemtjänstpersonalen alltid tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras.

 

Den enskildes egenmakt och delaktighet i val och utformning av stöd och omsorg är centralt. I grunden handlar det om människovärdet – att få vara en unik person hela livet och inte degraderas eller simplifieras till en mottagare av omsorg eller en komponent i en kommunal verksamhet. I Sveriges mest äldrevänliga stad räknas och respekteras varje människa. 

 

Elisabet Lann (KD)

Kommunalråd i Göteborg