Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Göteborg måste finnas i Stockholm

Effektiv lobbying är i dagens konkurrensutsatta värld en nödvändig och accepterad väg för att tillvarata sina intressen, skriver Kjell Peterson.
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG
Kjell Peterson, fd Vd West Sweden.
Foto: PRIVAT

Göteborgspolitiker har ställts sig negativa till att ha en representation i Stockholm. Man tar sig för pannan. Vet verkligen dessa politiker hur det politiska systemet fungerar? Att rikets andra stad och viktigaste näringspolitiska centrum inte är representerat med sina intressen i Stockholm är en allvarlig felbedömning, skriver Kjell Peterson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Göteborgspolitiker har ställt sig negativa till att ha en representation i Stockholm. Vi ska inte göda en lobbyistkultur, hävdar Vänsterpartiet i Göteborg. Demokraterna och Sverigedemokraterna ville gå längre och stänga ned även kontoret i Bryssel. Demokraterna argumenterar att Göteborgs EU-representation innebär en orimlig kostnad och Sverigedemokraterna för att de tycker att 21 EU-parlamentariker mer än väl räcker för att föra landets talan på plats.

Man tar sig för pannan!

Vet verkligen dessa politiker hur det politiska systemet fungerar?

Många tror att lobbying är en ljusskygg verksamhet med mutor och förmåner för att få sina idéer genomförda. Mycket av dagens lobbying är tvärtom transparent. Se exempelvis på lobbingens hjärta, den amerikanska huvudstaden Washington D.C., där denna är starkt reglerad. Bryssel är på väg åt samma håll. Effektiv lobbying är i dagens konkurrensutsatta värld en nödvändig och accepterad väg för att tillvarata sina intressen.

Vi upplever just nu historiens största lobbyingkampanjer under pandemibekämpningen. Alla intresseorganisationer, det må gälla restauranger, hotell, turism, turistbussar, företag och kommuner, med flera satsar stora resurser för att förklara hur just deras bransch fungerar och lider. Jag tror inte någon av dessa kallar detta att göda en lobbyingkultur.

Men varför behövs lobbying? Jo: Det är en representant för ett företag, en bransch eller en ideell organisation som behöver kontaktytor gentemot den politiska beslutsnivån. Samtidigt behöver politiker information, kompetens och analys av hur olika beslut påverkar olika samhällsområden. Genom lobbyister förmedlas åsikter, perspektiv och behov för att vårt samhälle och näringsliv ska kunna fungera bättre. Det är en del av en modern, demokratisk beslutsprocess.

Generellt sett kan det alltså vara något positivt att man har kontakt med verkligheten och inte låser in sig i sin politikerbubbla.

Bästa sättet att få fram sin trovärdiga information är via personliga möten och relationer. Detta betyder inte att politiker automatiskt accepterar eller agerar utifrån allt som kommuniceras och förmedlas.

Det finns 30 000 lobbyister och 300 regionkontor i Bryssel. Det är inte för prestigens och nöjets skull som denna verksamhet existerar.

I Bryssel är varje dag en dag att hävda sig i den europeiska konkurrensen, såväl tillsammans med andra regioner för att få tillgång till EU:s fonder och program, och att övertyga EU om satsningar som gynnar både unionen och enskilda städer, länder, regioner.

Att den typen av verksamhet skulle skötas via EU-parlamentariker vittnar om en total okunskap om hur det demokratiska systemet fungerar inom EU. Initiativ och förslag kommer från EU-kommissionen, som är den institution som framför allt behöver bearbetas tidigt när förslagen är i sin linda.

Parlamentet är en lagstiftande församling (med 2 parlamentariker från Göteborg av 706). Tillsammans med ministerrådet (respektive lands regeringar med starkt Stockholmsperspektiv) behandlar och beslutar de om förslag från kommissionen. Dessa institutioner behöver bearbetas kontinuerligt och intensivt.

Om Bryssel har många lobbyister så är Stockholm inget undantag. Väldigt många så kallade public affairs-företag lever gott på att lobba beslutsfattare i Stockholm. Flera regioner och kommuner har också kontor i Stockholm.

Väldigt många av dagens beslut i regering, på departement och i riksdagen har en regionalpolitisk karaktär, som gör det viktigt att vara närvarande framför allt tidigt i beslutsprocessen för att informera och förklara. Även här är det en kamp mellan olika regionala intressen, där Göteborg ofta hamnar på efterkälken. När det dessutom förs en Stockholms-centrerad politik gör detta inte saken bättre. Att rikets andra stad och viktigaste näringspolitiska centrum inte är representerat med sina intressen i Stockholm är en allvarlig felbedömning.


Kjell Peterson

Fd Vd West Sweden