Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Göteborg kan knyta ihop norra Europa

När danskarna och tyskarna snart ska börja bygga väg- och järnvägstunnel under Fehmarn Bält behöver också nya planer presenteras som visar på utbyggnad av järnväg norrut mot Göteborg och Oslo, skriver Kristina Jonäng och Leif Zetterberg. Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Kristina Jonäng (C), regionråd i Västra Götalandsregionen. Foto: PRESSBILD
Leif Zetterberg (C), ansvarig statssekreterare när Västsvenska paketet arbetades fram. Foto: PRESSBILD

Västsverige behöver ta sats på nya järnvägssatsningar mot Hamburg i Tyskland och Oslo i Norge och möjliggöra en nordeuropeisk pendling. Europeiska Unionen och OECD är viktiga krafter för att övertyga den svenska regeringen, skriver Kristina Jonäng (C) och Leif Zetterberg (C).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

OECD och EU pekar ut stråket mellan Oslo-Hamburg som särskilt intressant i fråga om näringslivsutveckling och forskningssamarbete. Infrastruktursatsningarna i området är dock otillräckliga för att matcha nivån på de globalt orienterade företag som redan finns här. Tyvärr har debatten om Västsvenska paketet, trängselskatterna och Västlänken skymt frågan om framtiden för regionen. Den nyss avslutade konflikten i Göteborgs Hamn samt internt kommunalt tjäbbel bland Socialdemokraterna i Göteborg har delvis överskuggat de styrkor som Västsverige har.

 

Anpassningen på arbetsmarknaden har ökat och utvecklingen efter finanskrisen innebär att Västsverige på många områden blir allt starkare i förhållande till Sverige som helhet. En tredjedel av alla satsningar på investeringar i forskning och utveckling som företag gör i Sverige sker i Västra Götaland. Storleken på dessa investeringar var 2017 på 35 miljarder kronor vilket är en fördubbling på några år.

 

Mer än hälften av Sveriges multinationella företag har sina säten i Göteborg. Få eller nästan inga regioner i världen lägger så stora resurser på forskning och utveckling, mätt i andel av BNP, som Västra Götaland gör. Kalifornien i USA och Baden Wurtenberg i Tyskland är de enda regioner som ligger före, enligt en studie. Många av företagens investeringar i Västsverige har en tydligt grön prägel med ambitionen att bidra samt leda utvecklingen för en mer klimatsmart industri.

 

För att innovationskraften i Västsverige ska kunna tas tillvara fullt ut krävs tillgång till arbetskraft samt bättre infrastruktur. Den relativa glesheten och avstånden som finns kan överbryggas genom utbyggd järnväg. Därmed skapas ökade möjligheter till pendling till och från Västsverige. Oslo, Göteborg, Köpenhamn och Hamburg behöver tydligare ingå i samma transportsystem så att avstånd kan kortas, restider minska och arbetskraften bli mer rörlig.

 

När Centerpartiet satt i regering och ansvarade för infrastrukturfrågorna under perioden 2006- 2010 sjösattes såväl utbyggnaden av dubbelspår på järnvägen mellan Göteborg- Trollhättan samt hela Västsvenska paketet, inklusive Västlänken. Dessa satsningar är helt avgörande för utvecklingen i regionen samt i arbetet för att på sikt binda ihop Västra Götaland med såväl Oslo-området som Köpenhamn- och Hamburgregionen.

 

Signalerna från Köpenhamn-Hamburgområdet är att de välkomnar infrastruktursatsningar norrut. När danskarna och tyskarna snart ska börja bygga väg- och järnvägstunnel under Fehmarn Bält behöver också nya planer presenteras som visar på utbyggnad av järnväg norrut mot Göteborg och Oslo. Om norsk och dansk arbetskraft snabbare kan röra sig mot Göteborg och Västsverige minskar risken för arbetskraftsbrist och innovationskraften kan tas tillvara bättre. 

 

Nationella beslutsfattare har svårt att ta till sig budskapet om behovet av denna satsning. Järnvägskapaciteten mellan Västra Götalands två största städer Göteborg-Borås är usel, medan alla tar för givet att sträckan Stockholm-Uppsala ska bli föremål för ständig utbyggnad.

 

Nu behöver Västsverige ta sats på nya järnvägssatsningar mot Hamburg, respektive Oslo som står i proportion till Västra Skandinaviens ekonomiska styrka. Det handlar om jobb, tillväxt och möjligheter för en globalt konkurrenskraftig industri att fortsätta hävda sin position samt möjligheter att få en mer hållbar utveckling i hela stråket från Oslo till Hamburg. Det är intressant att EU med stöd av OECD pekar ut stråket, men att respektive nation tvekar att fullfölja infrastrukturutbyggnaden. Västsverige har alltså draghjälp av Europeiska Unionen för att hävda sina behov. Ett aktivt EU- medlemskap gynnar näringslivet i Västra Götaland.

 

Kristina Jonäng (C)

Regionråd Västra Götalandsregionen

 

Leif Zetterberg (C) 

Ansvarig statssekreterare när Västsvenska paketet arbetades fram