Göteborg behöver höghastighetståg

Crister Fritzson, VD vid SJ.
Foto: STEFAN NILSSON

Om höghastighetsjärnvägen byggs kommer Göteborg kunna konkurrera med Berlin, München och Bryssel, skriver SJ:s Vd, Christer Fritzson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sedan millennieskiftet har drygt 100 000 nya jobb skapats i Göteborgsregionen. Förra året visade på en fortsatt stark tillväxt. Samtidigt har regionens företag kompetensbrist och söker därför efter arbetskraft, både i Sverige och utomlands. En höghastighetsjärnväg är viktigt för att skapa en större arbetsmarknad. När långväga resor flyttar över till höghastighetståg, frigörs kapacitet på befintlig järnväg. Det handlar om en möjlig tredubbling av Sveriges godstrafik på järnväg, vilket är viktigt för Göteborg som är en hamn för internationella transporter. Det handlar också om att frigöra trafik på västra stambanan så att den regionala trafiken kan utvecklas, vilket pendlare från Skövde, Herrljunga och Alingsås kan dra nytta av.  Vi på SJ ser en stadig reseökning på till exempel sträckan från Göteborg mot Örebro och Stockholm samt mot Skåne och Köpenhamn. Under 2016 gjordes omkring 3,1 miljoner resor på dessa sträckor, vilket är drygt 700 000 fler jämfört med 2013. Även Göteborg – Kalmar visar en positiv reseutveckling. 


Prognoser visar att Göteborgsregionen kommer att passera 1 miljon invånare under 2017 och närmare 1,1 miljoner år 2025. Ökningen ställer krav på att infrastrukturen utvecklas så att den stödjer en fortsatt utveckling av regionen, Sverige och dess internationella konkurrenskraft. En investering i höghastighetsjärnvägar med en restid på 2 timmar Göteborg-Stockholm och 2,5 timmar Stockholm-Malmö är avgörande för att möta framtida resebehov. 45 minuters resa Jönköping – Göteborg och 1 timme Linköping – Göteborg innebär även att arbetskraftsregionen ökar. Östra, västra och södra Sverige kommer i praktiken att växa ihop till en arbetsmarknadsregion och samtidigt öka konkurrenskraften. 


Istället för att storstäder och tätortsregioner i södra Sverige konkurrerar med varandra kan de som en gemensam storregion konkurrera med Berlin, München och Bryssel.  Regionförstoring handlar om att kortare restider skapar dynamik, nya samarbeten och tillväxt. Ett tydligt exempel är Öresundsbron som gett en större arbetsmarknad med nya pendlarmöjligheter. Med långsiktiga tåginvesteringar kan Göteborgsregionens ekonomiska tillväxt stimuleras ytterligare samt ge göteborgarna kortare restider från bostad till arbete och studier eller resor till släkt och vänner på andra orter. Detta innebär både ökad livskvalitet och konkurrenskraft för Göteborg och Sverige.


Crister Fritzson

VD, SJ