Göteborg behöver fler poliser

Helene Odenjung (L), oppositionsråd i Göteborg.
Foto: ANNA SIGVARDSSON
Kristina Bergman Alme (L), vice ordförande i sociala resursnämnden.
Foto: ANNA SIGVARDSSON
Birgitta Ling-Fransson (L), ledamot i insynsrådet Polisregion Väst.
Foto: Pressbild

Rättssamhället måste återupprättas. Alla invånare förtjänar en trygg tillvaro.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Göteborg behöver ett rättsväsende som markerar vad som är rätt och fel och en närvarande polis som kan upprätthålla lag och ordning. Göteborg behöver betydligt fler och synliga poliser i yttre tjänst. 

I rapporten "Särskilt utsatta områden i Göteborg", som presenterades nyligen av Göteborgs stad och Polisen lyfts Bergsjön, Biskopsgården, Gårdsten, Hammarkullen, Hjällbo och Lövgärdet som områden där den upplevda otryggheten och kriminaliteten är hög. Hot, våld, skadegörelse, buskörningar samt stölder är tyvärr vanligt förekommande. Det är de mest socialt utsatta som drabbas värst. 


Rättssamhället måste återupprättas. Liberalerna presenterade förra helgen en rad förslag för att stärka polisen och det lokala trygghetsarbetet. Antalet poliser måste öka och vi vill se 25 000 poliser i Sverige inom fem till sju år. För Göteborgs del skulle satsningen innebära minst 300 fler poliser i Göteborg, varav 240 i yttre tjänst. Övriga poliser skulle förstärka utrednings- och spaningsarbetet, förstärka förmågan att hantera grova brott och brott i nära relation.


Synlig och närvarande polis skapar trygghet. I dag finns det cirka 20 000 poliser i Sverige. Av dessa finns drygt 1 200 inom polisen i Storgöteborg. Antalet poliser räcker inte för att möta de utmaningar som finns i staden och det är uppenbart att det behövs fler poliser i yttre tjänst.


Men det behövs snabbt fler poliser i yttre tjänst och att utbilda nya poliser tar lång tid. Därför vill Liberalerna redan under kommande året flytta ut poliser i yttre tjänst. Totalt 2 000 över hela landet. Det skulle innebära färre poliser vid skrivbordet och fler poliser ute bland invånarna. 


Poliserna är värda mycket mer. För att öka antalet poliser måste fler söka sig till yrket och färre lämna. Lönerna måste fortsätta höjas. För att stärka incitamenten till att jobba som polis föreslår Liberalerna en särskild lönesatsning med 4 000 kronor i månaden för poliser i yttre tjänst. 


Göteborgarna upplever att otryggheten ökar. Därför behöver vi växla upp det lokala trygghetsarbetet runt om i staden. Det handlar om att skapa trygghet i våra bostadsområden, lokala torg och skolor, stärka civilsamhällets viktiga arbete och bekämpa narkotikahandeln.

Utan en närvarande rättsstat råder djungelns lag där de starkaste vinner. Där bestäms tryggheten av vem du är. Så kan vi inte ha det. Göteborgarnas frihet måste försvaras. Verklig frihet kräver trygghet! 


Helene Odenjung (L)

Oppositionsråd i Göteborg


Kristina Bergman Alme (L)

Vice ordförande i sociala resursnämnden


Birgitta Ling-Fransson (L)

Ledamot i insynsrådet Polisregion Väst