Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Göteborg behöver EU för att klara klimatkrisen

Göteborg behöver en levande sjöfart, men vi måste också inse att sjöfarten står för massiva utsläpp och behöver ställa om, skriver Anders Rehnberg (L). Foto: EMILIE TILSTAM

Dammar, vattenslussar och storskaliga portar är bara medicin mot symptomen. Göteborg behöver europeiska lösningar mot klimatkrisen. I värsta fall kan delar av Göteborg ligga under vatten och tvingas flytta inom några decennier, skriver EP-kandidaten Anders Rehnberg (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Att Göteborg är en kuststad innebär att vi kan bada vid Saltholmen, handla med hela världen och ta färjan över till Danmark. Det Göteborg vi känner är dock hotat, och i takt med att klimatkrisen förvärras ökar risken för extremväder och höjda vattennivåer vilket i sin tur kan ödelägga såväl vår stad som resten av världen. 

 

De tre mest akuta hoten mot Göteborg är höjda vattennivåer, kraftiga skyfall och tilltagande vindar, men Göteborg påverkas också av giftutsläpp i Danmark och kolkraftverk i Polen. Redan i dag riskerar vi översvämningar och i värsta fall kan delar av staden ligga under vatten och tvingas flytta inom några decennier. 

 

För att lösa detta diskuteras åtgärder som dammar, vattenslussar och storskaliga portar. Det är bra, men det är bara medicin mot symptomen och kommer inte att lösa grundproblemen. 

 

Ska vi motverka klimathotet behöver vi vidta radikala åtgärder och om vi verkligen ska lyckas behöver vi göra det inom EU. Problemet är gemensamt och det måste lösningarna också vara. Samtidigt kan vi konstatera att de socialdemokrater och konservativa som styrt EU sedan unionen bildades inte har gjort tillräckligt. Att Krisdemokraterna och Moderaterna går till EU-val på kärnkraft som respektive partis huvudfråga är ett sorgligt tecken på detta. Liberalerna är visserligen inga motståndare till att satsa mer på kärnkraft, men det är en fråga som inte beslutas på EU-nivå och det är knappast något som kommer lösa den akuta krisen eftersom ett kärnkraftverk tar uppemot 10-20 år att bygga. 

 

Klimatforskare menar att vi bara har 10 år på oss att lösa klimatkrisen, och från Liberalernas håll vi vill därför se en betydligt mer ambitiös klimatpolitik än i dag.

 

På sikt vill vi ha en europeisk koldioxidskatt där vi gör det dyrare att släppa ut och sedan använder de intäkterna till att göra det billigare att leva miljövänligt. Vi vill också ta krafttag för att minska beroendet av kolkraft och rysk gas genom att färdigställa EU:s energiunion och se en avvecklingsplan för kolkraften i Europa och världen. 

 

Dessa förändringar kan ta lång tid att genomföra, men det finns mycket vi kan göra redan nu. Till en början behöver vi förbättra systemet med utsläppsrätter i EU så att det omfattar fler sektorer och att priset för utsläppen blir högre. 

 

En annan viktig fråga med koppling till just Göteborg är utsläppen i hamnar och hav. Göteborg behöver en levande sjöfart, men vi måste också inse att sjöfarten står för massiva utsläpp och behöver ställa om. Ett första steg vore att på EU-nivå stoppa skattereduktionen för fossila bränslen inom sjöfarten och att stötta rederiernas omställning till mer förnyelsebart. 

 

Vi behöver samtidigt ta krafttag för att skydda våra marina miljöer så att haven inte längre behandlas som globala soptippar. Ska vi hantera klimatkrisen behöver vi arbeta på alla fronter samtidigt. Från Liberalernas håll vill vi därför även se ett gemensamt pantsystem för flaskor och burkar i hela EU och mer satsningar på att förenkla tågresandet i Europa. Det sistnämnda handlar dels om att stärka järnvägarna, men också om att förbättra koordineringen av tågen och möjliggöra en gemensam hemsida för bokning av tågresor inom EU.

 

När Kina bygger hundratals nya kolkraftverk och USA drar sitt land ur Parisavtalet behövs EU mer än någonsin. Genom EU kan vi gå före och visa att det går att kombinera hållbarhet med välstånd och samtidigt sätta press på resten av världen. 

 

Göteborg är hotat, och det är ingen självklarhet att det liv och den stad vi tagit för given kommer att finnas kvar i framtiden. Vi kan göra mycket på lokal nivå och i Sverige, men ska vi åstadkomma verklig förändring behöver vi göra det tillsammans med EU och resten av världen. 

 

Anders Rehnberg (L)

Kandidat till Europaparlamentet från Göteborg