Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Göteborg behöver ett amfibieregemente

Marin insats i Göteborgs norra skärgård. Foto: COMBAT CAMERA/FÖRSVARSMAKTEN
Foto: Ola Hedin
Kristina Bergman Alme (L), fullmäktigeledamot i Göteborg. Foto: PRESSBILD

Göteborg måste ta sin del av ansvaret för att stärka skyddet av Västkusten, skriver Maria Nilsson (L) och Kristina Bergman Alme (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Säkerhetsläget i Europa har försämrats radikalt de senaste åren. Under det senaste decenniet har ett paradigmskifte inträffat som även påverkat Sverige. Rysslands krig i Georgien och annekteringen av Krim har förändrat den säkerhetspolitiska situationen. Tidigare stormakter har intagit nya politiska positioner. I dag är hotet mot Sverige inte enbart ett invasionshot utan också ett hot mot teknisk infrastruktur och informationsintrång. Flera försök har gjorts för att påverka valresultat i olika länder. Dessutom har hotet som kommer av terrorism ökat markant. 

 

Göteborg är Sveriges port mot väster. Göteborgs hamn är Nordens största. Det skapar många fördelar för vår stad samtidigt som det gör oss sårbara för angripare. I ett förmodat angrepp mot Sverige skulle just hamnen på Västkusten med dess strategiska betydelse vara en av de första träffpunkterna. Därför måste försvaret av Göteborg ta sin utgångspunkt i ett hamnförsvar.

 

Nedan presenterar Liberalerna fem åtgärder som vi anser behöver genomföras för att öka och säkra försvaret av Göteborg.

 

Återinrätta Göteborgs amfibieregemente 

Liberalerna har länge varit ett av de partier i riksdagen som lägger allra mest pengar på ett starkare försvar. Liberalerna konstaterade också tidigt att för att förbättra försvarsförmågan behöver staden åter ett amfibieregemente som kan stärka skyddet av skärgården. Det är glädjande att även Moderaterna har anslutit till vår linje om ett återinrättande av Göteborgs regemente. 

 

Muddra hamnen 

Göteborgs Hamn har länge pekat på behovet av att fördjupa hamninloppet. Framför allt för att kunna ta emot riktigt stora containerfartyg men behovet av fördjupat hamninlopp gäller även ur ett försvarsperspektiv. För att kunna öka den strategiska säkerheten av hamnen är en fördjupning och säkrandet av bryggor centralt. 

 

Öka samarbetet mellan Försvarsmakten och Göteborgs Stad

För att framgångsrikt kunna öka försvarsförmågan av Göteborg behöver Försvarsmakten och Göteborgs Stad etablera ett bättre samarbete. Det gäller inte minst kring nödvändiga infrastrukturförbättringar som krävs för att garnisonen (och ett framtida regemente) ska få de bästa möjliga förutsättningar att verka. 

 

Säkerhetsklassa kommunala tjänster och utred krigsplaceringar

En kommun kan vid första anblick verka ointressant ur ett säkerhetsperspektiv men det finns många verksamheter som kan anses säkerhetsklassade i olika hög grad. Den stora skillnaden mot statliga såväl som privata aktörer är att där klassificerar man sedan många år tillbaka de arbeten som anses kräva hög säkerhet, vilket innebär att man gör bakgrundskontroller på de personer som söker och innehar dessa arbeten. Vi anser att det är hög tid att detta sker även inom Göteborgs Stad, dess förvaltningar och de bolag där Göteborg äger stora delar av aktierna.

Liberalerna kommer under kommande mandatperiod att föreslå att Göteborgs kommunala förvaltningar utreder vilka funktioner som bör fungera som krigsplaceringar.

 

Införandet av civilplikt

Liberalerna är positiva till återinförandet av värnplikten men vi vill bredda värnplikten och införa civil värnplikt. Det skulle erbjuda valmöjligheter i värnplikten, det vill säga all värnplikt behöver inte genomföras med vapen. Det skulle även tillföra mer personal till det civila försvaret i och av till exempel Göteborg. 

 

Det är inte alarmistiskt att vara ärliga inför de nya hot som Europa och Sverige står inför. Alarmistiskt är det att överdriva samma hot. Det gör inte Liberalerna. Det är dags att vi tar försvaret av Sverige och Göteborg på allvar. 

 

Maria Nilsson (L)

Riksdagsledamot från Göteborg

 

Kristina Bergman Alme (L)

Kommunfullmäktigeledamot i Göteborg