Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Göteborg behöver en moderat röst i Bryssel

Gustaf Göthberg Kandidat till EU-parlamentet från Göteborg (M) Foto: MATHILDA STENHOFF

EU-politiken behöver förankras tydligare i Sverige, och väljs jag till EU-parlamentet kommer jag att förankra politiken nära göteborgarna. Socialdemokraternas hantering av hamnstrejken och initiativet om en social pelare är skadligt för Sverige, skriver EU-kandidaten Gustaf Göthberg (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Det blir fyra ytterligare år för Stefan Löfven (S) som statsminister. Tillsammans med samarbetspartierna har debattörer försökt att etikettera vad Januariöverenskommelsen egentligen kommer att innebära för Sverige och Göteborg. Det är nu mycket tydligt att Socialdemokraterna kommer att föra en Göteborgsfientlig politik. 

 

Särskilt i två avseenden märks detta tydligt.

 

Det första gäller hamnkonflikten. Det radikala Hamnarbetarförbundets drivkraft att ta svensk export och jobb i Göteborg som gisslan måste få ett slut. Dessvärre har regeringen varit alldeles för långsam att reagera och leverera långsiktiga och robusta lösningar. Hamnarbetarförbundets ovilja att rätta sig efter den lagstiftning som finns och huvuddragen i vad som präglar den svenska modellen drabbar enskilda göteborgare. 

 

Kostnaden för tidigare års strejker uppgår till miljardbelopp. Den senaste konflikten i Göteborgs hamn uppges av Svenskt näringsliv kostat 4,5 miljarder kronor. Antalet förlorade jobb i och runt Göteborg är svåra att överblicka. Göteborgs hamns ställning som norra Europas största och viktigaste hamn skadades. Detta med stora negativa konsekvenser för handeln, tillväxten och för Göteborg som stad.

 

Med en ny hamnkonflikt behöver S-regeringen bekänna färg och med kraft agera. Den socialdemokratiska tystnaden behöver få ett slut. 

 

Det andra gäller de ihärdiga försöken att etablera en social pelare på EU-nivå. Den sociala pelaren är Socialdemokraternas senaste försök att överföra mer makt från göteborgare och Sverige till Bryssel. Den sociala pelaren betyder i klartext att makt flyttas från medlemsländerna till EU när det gäller arbetsvillkor, lönepolitik, sociala frågor och jämställdhet. Den svenska modellen, som tjänat Sverige väl och byggt den svenska ekonomin stark, urholkas nu. Den svenska modellen kommer att bli ett hopkok av modeller från EU:s övriga medlemsländer. 

 

Skisserna för denna överstatlighet befästes hösten 2017 då Stefan Löfven (S) bjöd in EU-ledare till Göteborg för att staka ut vägen framåt. Att den svenska modellen började urholkas i den gamla arbetarstaden Göteborg är inte en tillfällighet. Det följer linjen som Socialdemokraterna och deras grupp i EU-parlamentet, där göteborgarna Olle Ludvigsson (S) och Soraya Post (FI) ingår, om att successivt flytta mer makt till Bryssel. Dessa planer måste stoppas. 

 

Tanken på en social pelare är ett tydligt avsteg från idén om vad EU ska ägna sig åt. Unionen ska i huvudsak ägna sig åt de gemensamma problem som kräver gemensamma lösningar. Det är i allt väsentligt rörlighet för tjänster, människor, varor, data och kapital, frihandel, ett sammanhållet Europa mot rysk aggression i en orolig omvärld, gemensamma ansträngningar för att hantera migrationen till Europa och arbetet för en klimatsmart tillväxt. I detta ingår inte den svenska föräldraförsäkringen eller jämställdhetspolitiken. De frågorna ska beslutas av Sveriges riksdag. Att Socialdemokraterna nu valt att öppna för att ge mer beslutandemakt i denna och andra frågor till EU är skadligt.

 

Oklarheten kring vad den sociala pelaren kommer att landa i är omfattande. Är det den polska jämställdhetspolitiken, den irländska barnomsorgspolitiken eller den spanska arbetstidslagstiftningen? Att föra över den svenska arbetsmarknads- och socialpolitiken på EU-nivå öppnar för inslag av dessa tre, och kompromisser som kan landa i att Sverige får en sämre politik i dessa frågor. 

 

EU är viktigt både för Sverige och för Sveriges ställning i Europa. Tyvärr har vi en regering som uppvisat sig svag gällande en hamnkonflikt som skadar den europeiska handeln samtidigt som man föreslagit en social pelare som riskerar skapa kaos för arbetsvillkor, arbetstid och anställningstryggheten i människors vardag men vars förutsättningar avgörs långt borta från Sverige och Göteborg.

 

EU-politiken behöver förankras tydligare i Sverige, och väljs jag till EU-parlamentet kommer jag förankra politiken nära göteborgarna. Det är hög tid för en moderat göteborgare i Bryssel.

 

Gustaf Göthberg (M)

Kandidat till EU-parlamentet från Göteborg