Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Götalandsbanan viktig för hela Sverige

Mattias Jonsson (S), riksdagsledamot från Göteborg.
Foto: LENA DAHLSTRÖM

Götalandsbanan är en angelägenhet för hela Sverige. Nu är det dags att vi bygger klart svensk infrastrukturs blivande ryggrad. Bättre tågförbindelser mellan Göteborg och Borås skulle leda till fler jobb och bostäder och ett klimatvänligt resealternativ, skriver Mattias Jonsson (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Argumenten för att ta de beslut som återstår för att bygga Götalandsbanan i sin helhet - färdigställa och knyta ihop Ostlänken och sträckan Göteborg-Borås - är många. I dag skiljs flera starka arbetsregioner åt av bristande infrastruktur och vi går miste om betydande tillväxteffekter. Det är dags att vi gör de nödvändiga infrastrukturinvesteringar som Sverige behöver. 


Vi har i Sverige i dag kapacitetsbrist på våra järnvägar - i södra Sverige får det helt enkelt inte plats fler tåg på banorna. Ska vi få fler människor att välja tåget, samtidigt som vi säkrar dagens trafik, måste vi bygga ut vår järnväg. Göteborg och Borås är Västsveriges två största städer och redan i dag är sträckan ett av Sveriges största pendlingsstråk med 100 000 pendlare om dagen. I dag saknas en modern järnväg mellan städerna. Dagens järnvägsstandard mellan Göteborg och Borås leder till att 80 procent av dagpendlarna väljer bilen framför tåget. Uppstår det dessutom ett stopp på någon av de befintliga stambanorna påverkas snabbt hela landets järnvägstrafik. Genom nya banor minskar effekten av ett oplanerat stopp. Behovet för en utveckling i vårt tågsystem är mer än välkommet. 


För oss socialdemokrater är Götalandsbanan en prioriterad fråga. Sverige behöver ett modernt och stabilt transportsystem där resenärer ska kunna lita på att tågen går i tid. Snabba och direkta förbindelser mellan regioner och storstäder kommer att ge ett välkommet tillskott i Sveriges ekonomiska utveckling.


Det förväntas ske en koncentration till ett begränsat antal hamnar och terminaler där Göteborgs hamn är central för godstransporter till och från Skandinavien. Ur ett nationellt näringslivsperspektiv är det därför avgörande för svensk konkurrenskraft att förutsättningarna för Göteborgs hamn prioriteras. Genom att lyfta över persontrafiken till en ny stambana säkras och förbättras godstrafiken på de nuvarande banorna. Det i sin tur leder till minskad tung trafik på våra vägar och klimatsmartare transporter. 


Vad som gör Götalandsbanan riktigt attraktiv är att hela sträckan Göteborg-Landvetter-Borås och Jönköping kan länkas samman till en stark arbetsmarknadsregion. En effektiv förbindelse mellan orter med korta restider och krympta avstånd skapar förutsättningar för en bättre arbets- och tjänstemarknad. Med Götalandsbanan blir det möjligt att bo i Göteborg och pendla till Jönköping eller Stockholm för arbete eller studier. Bo och jobba var du vill, slipp pendlingsköer och res snabbt och klimatsmart.


Sverige behöver fler bostäder och det är viktigt att Götalandsbanan ses som ett omfattande samhällsprojekt. Det finns en styrka i att samordna infrastrukturinvesteringar med bostadsbygge. Kommunerna längs sträckan kan börja satsa och investera för tillväxt, de har redan åtagit sig att bygga sammanlagt mer än 100 000 bostäder. Det är en viktig investering för hela Västsverige. En förbättrad infrastruktur gör att avstånden krymper och att tillgängligheten ökar. Det innebär nya livsmöjligheter för människor där du kan ta dig från en plats till en annan på ett effektivt, hållbart och bekvämt sätt. 


Det finns många regionala företrädare, inte minst i Moderaterna, som är djupt engagerade i frågan om nya stambanor. Vi är många som inser att det krävs ny förstärkt kapacitet för att klara den trängsel vi har i vårt nuvarande järnvägssystem. Att vi behöver en effektiv persontrafik, snabba och direkta förbindelser mellan regioner, samt ett klimatvänligt resealternativ. 


Vi socialdemokrater vill arbeta för att utveckla hållbara transporter för en säkrare och bättre framtid. Det gynnar jobben, industrin, klimatet och trafiksäkerheten. Götalandsbanan är det vi behöver för att kunna axla de framtida utmaningar vi står inför. Vi kommer därför inom kort att lägga en motion i riksdagen med förslag att bygga klart hela Götalandsbanan


Mattias Jonsson (S)

Riksdagsledamot från Göteborg