Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Gör utegymmen tillgängliga för fler

Louise Thörnqvist (FI), ledamot Park och naturnämnden i Göteborg.
Foto: KAJSA SCHEDWIN
Urban Junevik (V), ledamot Park och naturnämnden i Göteborg (V)
Foto: PRESSBILD
Martin Nilsson 2:e vice ordförande Park och naturnämnden i Göteborg (MP)
Foto: CATHARINA FYRBERG
Hans To Nilsson Ledamot i Park och naturnämnden i Göteborg (S)
Foto: PRIVAT

Det är viktigt att fler kan använda Göteborgs utegym. Men alliansen har, med stöd av andra partier, valt att säga nej till förslag som på sikt hade kunnat stärka folkhälsan. Det visar att alliansen inte tar tillgänglighet, jämlikhet och folkhälsa på allvar, skriver FI, V, MP och S i Park och naturnämnden i Göteborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Under året som gått har mångas tillvaro förändrats och många har fått nya vanor. Att vara utomhus har blivit mer vanligt för att exempelvis umgås och motionera, och ute har för många blivit det nya inne. Fler besöker Göteborgs offentliga utemiljöer som parker, utegym och naturområden.

Pandemin har inneburit stora påfrestningar för väldigt många. Utegymmen och andra utomhusmiljöer innebär stora möjligheter och är en fantastisk tillgång när pandemin försvårar träning och sociala aktiviteter inomhus.

Men alla kan inte ta del av dessa utegym. Det finns många hinder att åtgärda för att de ska bli mer tillgängliga och anpassade för personer med normbrytande funktionalitet. Det är långt ifrån säkert att en person som använder käpp eller rullator kan ta sig fram till ett utegym och än mindre använda redskapen där. Tillgängligheten i staden är eftersatt, och det finns mycket att göra och mer att önska. Vi har långt kvar tills staden kan betraktas som tillgänglig och jämlik. 

Tillgängligheten är särskilt viktig nu i pandemitider. På Park- och naturnämndens möte i januari föreslog Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ och Socialdemokraterna att en översyn av Göteborgs utegym skulle genomföras. Delar av vårt yrkande gällande förbättringar av utegymmen gick igenom. 

Tyvärr valde alliansen att stryka den del som handlade om inventering och kartläggning av enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet. Detta gällde enkelt avhjälpta hinder både på och i anslutning till utegymmen, så att personer med normbrytande funktionalitet faktiskt kan ta sig till själva utegymmet, men vi behöver också se över själva gymmen och dess redskaps tillgänglighet. Exempel på vad som hade varit bra att se över är om gymmen är möjliga att använda för en person som använder något hjälpmedel, exempelvis rullstol. Vi lade förslaget för att staden behöver bli mer tillgänglig för många fler och för att vi tror att utegymmen är en viktig pusselbit i stadens folkhälsoarbete.

Att verka för tillgänglighet är enligt oss inte något kontroversiellt, men däremot väldigt viktigt. En översyn hade kunnat ge information om hur tillgängligheten faktiskt är, och vad som behöver åtgärdas för att utegymmen ska kunna användas av fler. Med alliansen i spetsen röstades förslaget ner, något som både är förvånande och mycket beklagligt.

Vi har en lagstiftning som säger att offentliga miljöer ska vara tillgängliga. Det är därför som arbetet med enkelt avhjälpta hinder, som syftar till att staden ska bli mer tillgänglig, intensifierades 2015 när staden styrdes av en rödgrönrosa budget, och det arbetet måste fortsätta. Men arbetet med enkelt avhjälpta hinder har försenats i staden, och sedan alliansen tog över styret i staden 2018 så har arbetet med detta nedprioriterats.

En tillgänglig stad och jämlika möjligheter att ta del av hälsofrämjande aktiviteter är i grund och botten en mänsklig rättighet. Det är viktigt att fler kan använda utegymmen, både befintliga och nya utegym. Att alliansen, med stöd av andra partier, väljer att rösta nej till ett förslag som på sikt hade kunnat stärka folkhälsan visar att de partier som styr staden inte tar tillgänglighet, jämlikhet och folkhälsa på allvar. Vi rödgrönrosa och Socialdemokrater kommer fortsätta kämpa för en rättvis tillgång till staden för alla oavsett funktionalitet.

Louise Thörnqvist (FI)

Ledamot Park och naturnämnden i Göteborg


Urban Junevik (V)

Ledamot Park och naturnämnden i Göteborg


Martin Nilsson (MP)

2:e vice ordförande Park och naturnämnden i Göteborg


Hans To Nilsson (S)

Ledamot i Park och naturnämnden i Göteborg