Gör upp med plastberoendet

Karolina Skog (MP), miljöminister.
Foto: OLLE SPORRONG
Ulf Kamne (MP), Miljökommunalråd i Göteborg
Foto: PRESSBILD
9 500 kg plast tillverkas i världen varje sekund.
Foto: SHUTTERSTOCK

Hela 9 500 kg plast tillverkas i världen varje sekund. På Bohuskusten utgör plast 70 procent av skräpet. Och det mals med tiden ner till mikroplast som skadar djur och natur. Bland annat måste Göteborg stad minska användningen av engångsartiklar, skriver miljöminister Karolina Skog (MP) och kommunalrådet Ulf Kamne (MP).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Det finns områden längs Bohuskusten där det flyter in fem badkar med skräp varje timme. Bohuskusten är en av de skräpigaste kusterna i hela Europa. 70 procent av skräpet består av plast, enligt Håll Sverige Rent. Plasten återfinns numera i magen på fåglar och i våra hav. Längs stränder och i vårt dricksvatten. Plast finns överallt. Plastskräp mals över tid ner till mikroplast. Miljöfarliga ämnen som PCB och ftalater finns i eller fastnar på mikroplasten som sedan via musslor och fiskar kan ta sig in i näringskedjan. Exakt vad det innebär för vår hälsa vet vi ännu inte.


Hela 9 500 kg plast tillverkas i världen varje sekund. Ungefär hälften av den plast som tillverkas är engångsförpackningar som kastas bort inom ett år. Det är dessa artiklar som är särskilt vanligt förekommande i våra hav. Därför vill Miljöpartiet införa en skatt på engångsartiklar som orsakar nedskräpning och förbjuda vissa särskilt problematiska plastprodukter som är onödiga eller där det finns goda alternativ av andra material.

Miljöpartiet har i regeringen redan förbjudit användningen av mikroplaster i viss kosmetika och tillfört 100 miljoner kronor per år som går till att städa upp våra stränder, rena vatten från mikroplast och som bidrag till organisationen Håll Sverige Rent. Det är åtgärder som ger konkret effekt men det krävs fortfarande mer arbete.


Stora aktörer som Göteborgs stad behöver också minska sina inköp av onödiga plastprodukter och ställa krav vid inköp och upphandling. Genom att ställa krav på flergångsprodukter, på andra material eller på återvunnen plast kan staden bidra till att skapa en marknad för dessa alternativ. Vi vet sedan tidigare att staden som stor inköpare har den möjligheten.


Vi kan inte fortsätta att använda plast som vi gör i dag. Den tar väldigt lång tid att bryta ner om den hamnar ute i naturen. Det kan ta hundratals år och därefter finnas kvar som mikroplast länge till. Det betyder att plast som slängdes i naturen vid andra världskrigets slut fortfarande ligger kvar, om det inte smulats till mikroplast eller tagit sig ut i havet. Därför vill Miljöpartiet i Göteborg införa en kommunintern avgift på engångsmaterial av plast för att minska användningen och främja hållbara alternativ. Göteborgs stad har redan börjat minska användningen av plast – och sparat pengar. Men mer behöver göras.


För att ge haven en chans att klara de många påfrestningar de utsätts för måste vi stärka åtgärderna på alla fronter. Vi måste minska utsläppen av växthusgaser, öka skyddet av marina miljöer och ge haven och djurlivet en chans att anpassa sig till nya förhållanden.


Vi behöver ställa högre krav på plastproducenterna. Som för så många andra miljöproblem behövs åtgärder längs hela kedjan, men det är nödvändigt att börja vid källan. Förpackningar och andra produkter ska konstrueras så att de kan återvinnas. Det innebär renare material, fria från farliga kemikalier.


Vi i Miljöpartiet vill fortsätta stötta de kustkommuner som drabbas av tusentals ton plastskräp varje år. Vi vill stoppa föroreningen av havet. Nya utsläpp av läkemedel och gamla utsläpp från industrier är ett par av en lång rad saker som påverkar livet i havet. Miljöpartiet vill fortsätta arbetet med sanering av miljöfarliga vrak och komma till rätta med utsläppen av läkemedel.


Vi i Miljöpartiet Göteborg driver på för att alla verksamheter ska minska användningen av engångsartiklar. Staden arbetar också med konstgräset som är en av de största källorna till mikroplast och det pågår åtgärder både med att byta ut material och att minska spridningen av granulat från planerna. Vi hoppas att fler kommuner följer efter. Göteborg ska vara ett föredöme inom miljöområdet. Vi är övertygade att vi klarar det och att det både kommer ge positiva effekter i staden och ringar på vattnet i hela landet.


Karolina Skog (MP)

Miljöminister

Ulf Kamne (MP)

Miljökommunalråd i Göteborg