Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Gör Borås högskola till universitet

Borås Högskola. Foto: ANNA SIGGE
Björn Brorström, rektor vid Högskolan Borås. Foto: Ulf Nilsson/MIM Bild AB
Johan Trouvé, Vd vid Västsvenska Handelskammaren. Foto: VASTSVENSKA HANDELSKAMMAREN
Ove Lillestöl, regionchef för Boråsregionen vid Västsvenska Handelskammaren. Foto: PRESSBILD

Boråsregionen står inför ett tillväxtsprång med stora infrastrukturinvesteringar. Näringslivet hade gynnats av mer forskning. Högskolan i Borås har det som krävs för att bli landets artonde universitet, skriver rektorn för BH och Västsvenska Handelskammaren.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sverige har nyligen haft val till riksdagen. Oavsett hur kommande regering är sammansatt så måste utgångspunkten vara att stärka Sveriges ställning som kunskapsnation. Utbildningsnivån är generellt hög, våra lärosäten har en hög internationell standard och tillsammans bidrar det till att stärka svensk konkurrens- och innovationskraft. På så vis skapas fler arbeten och Sveriges välstånd ökar.

 

För att ytterligare flytta fram positionerna måste vi fortsätta att främja förändring inom den högre utbildningen, stimulera högkvalitativ forskning och utveckla samarbetet mellan lärosäten och mellan lärosätena och näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet. Förmågan att vara nyskapande är avgörande för att möta de stora samhällsomvandlingar som vi står inför. 

 

Det är i dagsläget framför allt Skåne, Västra Götaland och Stockholmsregionen som är motorerna i utvecklingen på utbildningsområdet. Det är här en stor del av befolkningen och företagen finns. Det är därför logiskt att regeringen på senare år låtit Malmö högskola bli universitet. Och nyligen, mitt i valspurten, besökte dåvarande statsminister Stefan Löfven (S) och ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson (S), Mälardalens högskola. De framförde att en ny socialdemokratisk regering efter valet vill låta Mälardalens högskola bli universitet. ”Vi kan inte leva på gamla meriter”, sa statsministern. ”Vi måste hela tiden flytta fram positionerna.” 

 

Vi instämmer. Men det räcker inte med spontana punktinsatser utan det krävs ett helhetsgrepp, en nationell utvecklingsstrategi för att så ska ske, gärna med brett politiskt stöd. 

 

Processen för att bli ett universitet bör bli mer transparent och tydlig. Det råder politisk enighet om att hög kvalitet på lärosätet är en viktig faktor för ombildning till universitet. Gott så, men hur kvalitet på ett lärosäte definieras, mäts och följs upp är inte fastställt. Otydligheten över tid i styrning och resurstilldelning gör det svårare för lärosäten att skapa kunskap på en internationell konkurrenskraftig nivå och att självständigt utveckla sin egenart. 

 

Det är också avgörande att ”positionerna flyttas fram” i övriga storstadsregioner och inte bara i Stockholmsregionen. Det finns 17 universitet runtom i landet, två av dem belägna i Västsverige och två i Skåne. Västsverige är underfinansierat med statliga forskningsresurser och det innebär att potentialen inte tas tillvara.   

 

Vi hävdar att Högskolan i Borås, med högkvalitativ forskning, tydlig profil och strategisk geografisk placering, har den rätta potentialen för att fortsätta växa genom ombildning till universitet. Högskolans starka forskningsområden, med hög vetenskaplig nivå inom inte minst textil och mode, biblioteks- och informationsvetenskap samt resursåtervinning, skulle då kunna utvecklas än mer. Regeringsuppdraget som högskolan tilldelats för att etablera en plattform för hållbart mode och hållbara textilier, bör ses som en kvalitetsstämpel på arbetet. Ökade möjligheter till forskning på området skulle starkt bidra till att målen i Agenda 2030 genomförs och organisationsmässigt ligger högskolan redan i dag nära ett universitet. 

 

Universitetsstatus innebär ökad attraktionskraft och ökade forskningsresurser, vilket betyder att Högskolan i Borås stora potential tas till vara till gagn för regional och nationell styrka och konkurrenskraft.  

 

Boråsregionen står inför ett tillväxtsprång med stora infrastrukturinvesteringar och är säte för flera marknadsledande företag. Ett universitet på orten skulle öka attraktionskraften för studenter och spetskompetens som främjar det regionala näringslivets expansion och i förlängningen landets tillväxt.   

 

Vi anser att Högskolan i Borås har det som krävs för att bli landets artonde universitet. Men det kräver att investeringarna i svensk forskning och utbildning fortsätter och att regeringen lyfter blicken utanför Storstockholm.

 

Björn Brorström

Rektor vid Högskolan i Borås

 

Johan Trouvé

Vd Västsvenska Handelskammaren 

 

Ove Lillestöl

Regionchef Boråsregionen, Västsvenska Handelskammaren

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!